Thay đổi phí dịch vụ xe Bus năm học 2022-2023

Kính gửi: Quý Phụ huynh Học sinh!

Căn cứ vào tình hình thực tế biến động giá của thị trường, đặc biệt là giá xăng dầu trong năm 2022 và yêu cầu tăng giá phù hợp thị trường của đơn vị cung cấp xe Bus.

Với dịch vụ xe Bus, nhà trường hiện tại có quan điểm không kinh doanh để lấy lợi nhuận từ dịch vụ này, mà duy trì dịch vụ đáp ứng nhu cầu đi xe Bus cho học sinh (với mức thu cũ nhà trường cũng đã liên tục bù lỗ 04 năm qua cho dịch vụ xe Bus). Nên để phù hợp mức giá tăng của đơn vị cung cấp xe và biến động giá của thị trường hiện tại. Trường Xanh Tuệ Đức xin thông báo điều chỉnh phí dịch vụ xe Bus cho năm học 2022-2023 bắt đầu từ ngày 02/8/2022. Mức điều chỉnh cụ thể như sau:

STT KHOẢNG CÁCH PHÍ DỊCH VỤ
1 Dưới 4,9km 1,400,000
2 5km – 7,9km 1,400,000 – 1,700,000
3 8km – 10,9km 1,700,000 – 1,900,000
4 11km – 14,9km 1,900,000 – 2,100,000
5 15km – 18km 2,100,000 – 2,300,000

Ghi chú:        Nhà trường sẽ cân đối theo dịch vụ cung cấp, biến động giá của thị trường để điều chỉnh giá tăng hoặc giảm theo kỳ nếu có (trên quan điểm hiện tại không kinh doanh để có lợi nhuận với dịch vụ xe Bus).

Những thông tin khác về dịch vụ xe Bus nhà trường cập nhật thường xuyên trên link: “tueducschool.com/xebus”.

Chân thành cảm ơn Phụ huynh và học sinh đã đồng hành trong thời gian qua.

Kính chúc Quý Phụ huynh cùng các em mạnh khỏe, hạnh phúc!

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2022

BAN ĐIỀU HÀNH

(Đã ký)

Phạm Tuấn Đạt

0834699699
icons8-exercise-96 challenges-icon
chat-active-icon