Phụ huynh tham quan trường vào ngày thứ 7 hàng tuần:

    Phụ huynh chọn cơ sở: