Thay đổi phí dịch vụ xe Bus năm học 2022-2023

Kính gửi: Quý Phụ huynh Học sinh! Căn cứ vào tình hình thực tế biến động giá của thị trường, đặc biệt là giá xăng dầu trong năm 2022 và yêu cầu tăng giá phù hợp thị trường của đơn vị cung cấp xe Bus. Với dịch vụ xe Bus, nhà trường hiện tại có…

Thay đổi phí dịch vụ ăn năm học 2022-2023

Kính gửi: Quý Phụ huynh Học sinh! Căn cứ nội dung buổi họp Tổng kết năm học 2021-2022 giữa Ban Đại diện CMHS Trường Xanh Tuệ Đức và Ban Giám hiệu, Ban Điều hành nhà trường; Căn cứ biến động giá cả thị trường trong những năm gần đây; Với quan điểm không coi bữa…

0834699699
icons8-exercise-96 challenges-icon
chat-active-icon