Đăng nhập và tham gia học tập trên nền tảng công nghệ Deepview

Kính thưa Thầy Cô, Trong dòng chảy của sự phát triển, năm học này P. đào tạo dự kiến sẽ có những chương trình đào tạo online qua ứng dụng Deepview – ứng dụng giúp người học tập trung hơn mỗi ngày >> hướng tới trạng thái dòng chảy – khái niệm “dòng chảy” đang…