logo hoa

Chương trình học

Kỹ Năng

Rèn luyện nghị lực là 1 trong 3 gốc rễ cốt lõi trong giá trị giáo dục tại trường Xanh Tuệ Đức.
Vì thế Nhà trường luôn chú trọng trang bị kỹ năng sống cho toàn bộ học sinh, giúp các em có được một cái tâm bình tĩnh không dao động và ý chí quyết tâm kiên trì làm đến cùng. 
Các hoạt động rèn luyện chính là cơ hội để các em học sinh có được sự bình tĩnh và khả năng xử lý tình huống linh hoạt, từ đó giúp học sinh trau dồi kỹ năng sống cần thiết và nội lực bền bỉ, chiến thắng chính mình trong mọi hoàn cảnh.

PW_HT_HuanLuyenKyNang_SoDo (1)

Khóa học đàn

Khóa học võ

Khóa học bơi