VỊ VUA KHÔNG NGAI

Ngày xưa, ở kinh thành Kapilavathu, có một vị hoàng tử văn võ song toàn tên là Siddhattha.

Năm 20 tuổi thì chàng đã có vóc dáng của một quân vương, tài trí của chàng đã đủ sức thay vua cha cai trị đất nước. Vua cũng rất mong hoàng tử sớm thay mình để thu phục các nước chung quanh, mở rộng bờ cõi, thống nhất thành một vương quốc rộng lớn. Tuy nhiên, hoàng tử chỉ mong muốn tất cả dân tộc ở các nước chung sống hòa bình, vui vẻ với nhau. Hoàng tử không muốn chiến tranh xảy ra chỉ để đất đai của một dân tộc được mở rộng bằng xương và máu của binh lính, người dân.

Vì thế, hoàng tử đã bí mật tổ chức, lãnh đạo một đội quân thám tử thiện nghệ. Đội quân thám tử này có thể âm thầm ảnh hưởng, can thiệp vào triều đình của các nước lân bang, khiến triều đình các nước có thể làm theo ý của mình. Hoàng tử Siddhattha đã trực tiếp chỉ huy đội quân thám tử này hoạt động để giúp vua ở các nước xung quanh cai trị tốt hơn, làm cho người dân hạnh phúc hơn và đặc biệt là ngăn chặn, hóa giải các mối hiểm nguy tiềm ẩn dẫn đến chiến tranh giữa các dân tộc.

Từ đó, tất cả các dân tộc đều sống trong sự ấm no, hạnh phúc. Các nước đều sống thuận hòa với nhau, điều mà rất hiếm khi xảy ra ở giữa các nước với nhau. Các vị vua đều biết rõ có một thế lực đang ảnh hưởng đến sự cai trị của mình, nhưng vẫn vui vẻ và thầm kính trọng vị lãnh đạo bí mật của đội quân thám tử.

BA MẸ HỎI CON CÁC CÂU SAU NHÉ!

Hoàng tử Siddhattha có yêu hòa bình không?

Hoàng tử Siddhattha có ích kỷ, chỉ muốn mở rộng bờ cõi đất nước mình bằng cách xâm lăng các nước khác không?

*Nếu lãnh đạo đội quân thám tử là một người xấu, có dã tâm xâm lược tất cả các nước thì điều gì xảy ra?

Để tổ chức và lãnh đạo một đội quân thám tử vừa tốt bụng vừa tài giỏi thì người lãnh đạo cần có những đức tính, tài năng gì?

*Hoàng tử giúp các nước sống hòa bình, các dân tộc sung túc ấm no thì có đang bảo vệ đất nước của hoàng tử không? Vì sao?

**Với những gì hoàng tử âm thầm làm cho đất nước mình và tất cả đất nước láng giềng thì hoàng tử đã nhận lại được gì?

CÂU HỎI THAM KHẢO THÊM:

Với tài đức như vậy, người dân đất nước hoàng tử có cuộc sống như thế nào?

Nhân-Quả tới:

Nếu hoàng tử tiếp tục âm thầm giúp đỡ các nước mình và các nước láng giềng theo cách này, thì chiến tranh có xảy ra không? Hoàng tử Siddhattha có trở thành vua của các vị vua với lòng tôn kính của tất cả mọi người không?

Nếu hoàng tử không lãnh đạo đội quân thám tử thiện nghệ nữa và không ai đủ tài đức để thay thế hoàng tử thì mọi chuyện sẽ ra sao?

Nhân-Quả lùi:

Để tài giỏi như vậy, hoàng tử Siddhattha đã học tập và rèn luyện với thái độ như thế nào? Con có học và rèn luyện như thế không?

Để tổ chức và lãnh đạo đội quân Thám tử thiện nghệ như vậy, hoàng tử đã học rất tốt những kỹ năng gì?

Bát Chánh Đạo:

Trong lớp, con có âm thầm giúp đỡ bạn của con mà chẳng mong bạn con biết hay đền đáp gì không?

Khi làm được một việc tốt, con có khoe khoang khắp nơi nơi hay khiêm tốn chia sẻ?

Đúng sai:

Xâm lược các nước khác, làm mất đi cuộc sống hòa bình, yên ổn của dân tộc khác là đúng hay sai? Vì sao?

Gây ra chiến tranh là đúng hay sai? Vì sao?