HỌC SINH LEO NÚI NGÀY 17/12/2022  >> Chi tiết

Mã HSTên HSGiới tínhLớpTiểu đội Tiểu đội trưởngNhóm ZALO
TD220521Lê Ngọc KhánhNữ8A26Phan Đình Hiếu: 0378543162https://zalo.me/g/dvtvwc788
TD220070Ngô Hoàng Minh AnhNữ2a96Phan Đình Hiếu: 0378543162https://zalo.me/g/dvtvwc788
TD220673NGUYỄN VÂN ANH Nữ3A96Phan Đình Hiếu: 0378543162https://zalo.me/g/dvtvwc788
TD211152DƯƠNG ANH TUẤNNam6A56Phan Đình Hiếu: 0378543162https://zalo.me/g/dvtvwc788
TD210299 Dương Nguyễn Anh TúNam2A6Phan Đình Hiếu: 0378543162https://zalo.me/g/dvtvwc788
TD180209Nguyễn Văn Bá HảiNam5a36Phan Đình Hiếu: 0378543162https://zalo.me/g/dvtvwc788
TD220356Phạm Bảo AnhNữ1A86Phan Đình Hiếu: 0378543162https://zalo.me/g/dvtvwc788
TD190788Nguyễn Hoàng Minh KhangNam4A46Phan Đình Hiếu: 0378543162https://zalo.me/g/dvtvwc788
TD210292Nguyễn Tùng AnhNam2A86Phan Đình Hiếu: 0378543162https://zalo.me/g/dvtvwc788
TD201150Trương thảo nhiNữ3a66Phan Đình Hiếu: 0378543162https://zalo.me/g/dvtvwc788
TD190377Phan An KhánhNữ4A96Phan Đình Hiếu: 0378543162https://zalo.me/g/dvtvwc788
TD200920Ứng Hồng VũNam9A56Phan Đình Hiếu: 0378543162https://zalo.me/g/dvtvwc788
TD220634Nguyễn Hữu KhôiNam7A46Phan Đình Hiếu: 0378543162https://zalo.me/g/dvtvwc788
TD221214Đặng Nguyễn trúc Quỳnh Nữ3a66Phan Đình Hiếu: 0378543162https://zalo.me/g/dvtvwc788
TD210550Nguyễn Minh TùngNam2A86Phan Đình Hiếu: 0378543162https://zalo.me/g/dvtvwc788
TD220099Đỗ Ngọc MinhNam1A76Phan Đình Hiếu: 0378543162https://zalo.me/g/dvtvwc788
TD200308Hà Huyền MyNữ3A66Phan Đình Hiếu: 0378543162https://zalo.me/g/dvtvwc788
TD220428Lê Hoàng Ngọc AnhNữ1A76Phan Đình Hiếu: 0378543162https://zalo.me/g/dvtvwc788
TD210307Phan đức tríNam7a36Phan Đình Hiếu: 0378543162https://zalo.me/g/dvtvwc788
TD190667 Vũ Viết LâmNam5a43Bích Ngọc: 0969632992https://zalo.me/g/jvdivu890
TD200414Hoàng Phúc LâmNam4A83Bích Ngọc: 0969632992https://zalo.me/g/jvdivu890
TD221797Nguyễn Tiến PhúNam7A53Bích Ngọc: 0969632992https://zalo.me/g/jvdivu890
TD210898Phạm Hà Khánh Nam6A23Bích Ngọc: 0969632992https://zalo.me/g/jvdivu890
TD221845Lê Minh KhánhNam7A23Bích Ngọc: 0969632992https://zalo.me/g/jvdivu890
TD200344Vương Ngọc ThạchNam6A23Bích Ngọc: 0969632992https://zalo.me/g/jvdivu890
TD211027Đặng Minh SơnNam8a43Bích Ngọc: 0969632992https://zalo.me/g/jvdivu890
TD220761Nguyễn Trần Quỳnh NhưNữ7A33Bích Ngọc: 0969632992https://zalo.me/g/jvdivu890
TD190420Nguyễn Đức NguyênNam4A83Bích Ngọc: 0969632992https://zalo.me/g/jvdivu890
TD221548Nguyễn Thị Kim NgânNữ1A53Bích Ngọc: 0969632992https://zalo.me/g/jvdivu890
TD220079Đỗ Nguyễn Nam AnhNam3A33Bích Ngọc: 0969632992https://zalo.me/g/jvdivu890
TD210076Nguyễn Ánh DươngNữ2A83Bích Ngọc: 0969632992https://zalo.me/g/jvdivu890
TD220243Nguyễn ngọc vũNam5a83Bích Ngọc: 0969632992https://zalo.me/g/jvdivu890
TD200072Nguyễn Viết Hải AnhNam6a43Bích Ngọc: 0969632992https://zalo.me/g/jvdivu890
TD221741Ngô Thanh HằngNữ2A63Bích Ngọc: 0969632992https://zalo.me/g/jvdivu890
TD220120Đinh Anh VănNam1d13Bích Ngọc: 0969632992https://zalo.me/g/jvdivu890
TD210073Nguyễn Đức ĐạtNam2A83Bích Ngọc: 0969632992https://zalo.me/g/jvdivu890
TD210708Nguyễn Hà Thu Nữ3A23Bích Ngọc: 0969632992https://zalo.me/g/jvdivu890
TD190396Nguyễn Tuệ AnhNữ4a43Bích Ngọc: 0969632992https://zalo.me/g/jvdivu890
TD210073Nguyễn Đức Đạt Nam2A82Trường Trung: 0968443588https://zalo.me/g/nzroye557
TD220521Lê Ngọc Khánh Nam8A24Trường Trung: 0968443588https://zalo.me/g/nzroye557
TD210637Vũ Hà LâmNữ7A14Trường Trung: 0968443588https://zalo.me/g/nzroye557
TD200001Nguyễn Huy phongNam8a54Trường Trung: 0968443588https://zalo.me/g/nzroye557
TD210284Trần Vy AnNữ3A84Trường Trung: 0968443588https://zalo.me/g/nzroye557
TD210301Kiều Thị Minh TâmNữ2a84Trường Trung: 0968443588https://zalo.me/g/nzroye557
TD210410Ngô Minh AnhNữ2A74Trường Trung: 0968443588https://zalo.me/g/nzroye557
Td200327Phùng Quang DũngNam3A84Trường Trung: 0968443588https://zalo.me/g/nzroye557
TD200301Đinh Gia KhánhNam6a44Trường Trung: 0968443588https://zalo.me/g/nzroye557
TD210353Bùi Ngô Bảo HuyNam 2A74Trường Trung: 0968443588https://zalo.me/g/nzroye557
TD200387Lưu Lê Khôi NguyênNam8A24Trường Trung: 0968443588https://zalo.me/g/nzroye557
TD201096Nguyễn Hà Minh TuyềnNữ5a14Trường Trung: 0968443588https://zalo.me/g/nzroye557
TD190576Mai Khánh ThiệnNam4A64Trường Trung: 0968443588https://zalo.me/g/nzroye557
TD210071Vũ Dương Hải ĐăngNam2a54Trường Trung: 0968443588https://zalo.me/g/nzroye557
TD220435Phạm Vũ Khánh NgânNữ1A74Trường Trung: 0968443588https://zalo.me/g/nzroye557
TD190301Nguyễn Trịnh Nhật MinhNam5a24Trường Trung: 0968443588https://zalo.me/g/nzroye557
TD190829Lê Đức BảoNam5a24Trường Trung: 0968443588https://zalo.me/g/nzroye557
TD220191Nguyễn Phương NgaNữ1A54Trường Trung: 0968443588https://zalo.me/g/nzroye557
TD220134Nguyễn Hoàng LâmNam7A44Trường Trung: 0968443588https://zalo.me/g/nzroye557
TD190565Nguyễn Trọng KiênNam4A62Nguyễn Hải Quân: 0969632992https://zalo.me/g/pcczlw892
Td200136Bùi Quang ĐạiNam7a32Nguyễn Hải Quân: 0969632992https://zalo.me/g/pcczlw892
TD200387Lưu Lê Khôi NguyênNam8A22Nguyễn Hải Quân: 0969632992https://zalo.me/g/pcczlw892
TD210258Nguyễn Bảo QuânNam4A32Nguyễn Hải Quân: 0969632992https://zalo.me/g/pcczlw892
TD220078Đỗ Nguyễn Duy AnhNam1A72Nguyễn Hải Quân: 0969632992https://zalo.me/g/pcczlw892
TD201055Nguyễn Kiến Sơn Nam2a82Nguyễn Hải Quân: 0969632992https://zalo.me/g/pcczlw892
TD200335Nguyễn Kiến Quốc Nam3a32Nguyễn Hải Quân: 0969632992https://zalo.me/g/pcczlw892
TD190295Nguyễn Minh Triết Nam7A12Nguyễn Hải Quân: 0969632992https://zalo.me/g/pcczlw892
TD210348Bùi Tuấn MinhNam2A82Nguyễn Hải Quân: 0969632992https://zalo.me/g/pcczlw892
TD210208Nguyễn Lê VyNữ2A82Nguyễn Hải Quân: 0969632992https://zalo.me/g/pcczlw892
TD180117Phạm Lê NhânNam5A32Nguyễn Hải Quân: 0969632992https://zalo.me/g/pcczlw892
TD220308Nguyễn Đức GiangNam6a62Nguyễn Hải Quân: 0969632992https://zalo.me/g/pcczlw892
TD190594Trần Quế KhangNam5A32Nguyễn Hải Quân: 0969632992https://zalo.me/g/pcczlw892
TD200246Phạm Ngọc Bảo LâmNam8A42Nguyễn Hải Quân: 0969632992https://zalo.me/g/pcczlw892
TD190495Nông Đức Nguyên Nam5a42Nguyễn Hải Quân: 0969632992https://zalo.me/g/pcczlw892
TD221457Hà Diễm MyNữ2A15Lưu Văn Tưởng: 0343158800https://zalo.me/g/wumxjz129
TD180060Nguyễn Hà An BNữ5A35Lưu Văn Tưởng: 0343158800https://zalo.me/g/wumxjz129
TD220017Hà Ngọc HùngNam1A55Lưu Văn Tưởng: 0343158800https://zalo.me/g/wumxjz129
TD500513Trịnh Thu PhươngNữ3A45Lưu Văn Tưởng: 0343158800https://zalo.me/g/wumxjz129
TD180068Phạm Quỳnh TrangNữ7a45Lưu Văn Tưởng: 0343158800https://zalo.me/g/wumxjz129
Td200468Lê Khả AnNữ3A65Lưu Văn Tưởng: 0343158800https://zalo.me/g/wumxjz129
TD200539Lạc Gia AnNam4a75Lưu Văn Tưởng: 0343158800https://zalo.me/g/wumxjz129
TD 221520Trần Nguyên Đán Nam3A95Lưu Văn Tưởng: 0343158800https://zalo.me/g/wumxjz129
Td200903Lê Qung HiếuNam2A45Lưu Văn Tưởng: 0343158800https://zalo.me/g/wumxjz129
TD220074Bùi Lê Anh QuânNam8A65Lưu Văn Tưởng: 0343158800https://zalo.me/g/wumxjz129
TD210319Mai Quang HuyNam7A15Lưu Văn Tưởng: 0343158800https://zalo.me/g/wumxjz129
TD221531Nguyễn Hữu PhúNam6A25Lưu Văn Tưởng: 0343158800https://zalo.me/g/wumxjz129
TD220461Hoàng Gia KhiêmNam6A35Lưu Văn Tưởng: 0343158800https://zalo.me/g/wumxjz129
TD190335Đặng Khôi NguyênNam4A65Lưu Văn Tưởng: 0343158800https://zalo.me/g/wumxjz129
TD220683Phạm Minh AnhNam6a75Lưu Văn Tưởng: 0343158800https://zalo.me/g/wumxjz129
TD220682Phạm Đoàn Ngọc MỹNữ2A95Lưu Văn Tưởng: 0343158800https://zalo.me/g/wumxjz129
Td220035Vũ hoàng sơnNam5a85Lưu Văn Tưởng: 0343158800https://zalo.me/g/wumxjz129
TD180142Nguyễn Khánh LyNữ8A35Lưu Văn Tưởng: 0343158800https://zalo.me/g/wumxjz129
TD221360Trịnh Gia HưngNam1A85Lưu Văn Tưởng: 0343158800https://zalo.me/g/wumxjz129
TD201061Nguyễn Quốc AnhNam9A15Lưu Văn Tưởng: 0343158800https://zalo.me/g/wumxjz129
TD220220Đinh Triều VũNam5a15Lưu Văn Tưởng: 0343158800https://zalo.me/g/wumxjz129
TD210237Trịnh Lê Thanh ThanhNữ7A15Lưu Văn Tưởng: 0343158800https://zalo.me/g/wumxjz129
TD220131Nguyễn Tiến KhôiNam1A55Lưu Văn Tưởng: 0343158800https://zalo.me/g/wumxjz129
TD210071Phạm Trung LâmNamLớp 31Nguyễn Thùy Anh: 0969410578https://zalo.me/g/yaqdwm330
TD210714Bùi Nguyên LongNam5A71Nguyễn Thùy Anh: 0969410578https://zalo.me/g/yaqdwm330
TD200073Nguyễn Bùi Bảo AnhNữ8a61Nguyễn Thùy Anh: 0969410578https://zalo.me/g/yaqdwm330
TD221845Lê Minh KhánhNam7A21Nguyễn Thùy Anh: 0969410578https://zalo.me/g/yaqdwm330
TD220682ĐỖ minh ĐứcNam5A81Nguyễn Thùy Anh: 0969410578https://zalo.me/g/yaqdwm330
TD210060Nguyễn Danh Bảo NgọcNữ2A71Nguyễn Thùy Anh: 0969410578https://zalo.me/g/yaqdwm330
TD210550Bùi Lâm PhongNam4A81Nguyễn Thùy Anh: 0969410578https://zalo.me/g/yaqdwm330
TD211140Phạm Phương AnhNữ8a21Nguyễn Thùy Anh: 0969410578https://zalo.me/g/yaqdwm330
TD211152; TD210299Lê Quỳnh AnhNữ4A31Nguyễn Thùy Anh: 0969410578https://zalo.me/g/yaqdwm330
TD210148Mai Nhật MinhNam7A21Nguyễn Thùy Anh: 0969410578https://zalo.me/g/yaqdwm330
TD210531Nguyễn Nam Khánh Nam2A71Nguyễn Thùy Anh: 0969410578https://zalo.me/g/yaqdwm330
TD220406Phạm Minh MinhNam1A61Nguyễn Thùy Anh: 0969410578https://zalo.me/g/yaqdwm330
TD220405Phạm Cát AnNữ3A31Nguyễn Thùy Anh: 0969410578https://zalo.me/g/yaqdwm330
TD200969nguyễn Phương AnhNữ2A81Nguyễn Thùy Anh: 0969410578https://zalo.me/g/yaqdwm330
TD190769 TRần trọng Nhân Nữ8a61Nguyễn Thùy Anh: 0969410578https://zalo.me/g/yaqdwm330
TD201156Phạm Đức AnhNam2a61Nguyễn Thùy Anh: 0969410578https://zalo.me/g/yaqdwm330
TD220214Nguyễn Hoàng Anh Nam1A21Nguyễn Thùy Anh: 0969410578https://zalo.me/g/yaqdwm330
TD210215Phạm Nam KhánhNam7A31Nguyễn Thùy Anh: 0969410578https://zalo.me/g/yaqdwm330
TD220070Nguyễn Cảnh Minh KhangNam4A81Nguyễn Thùy Anh: 0969410578https://zalo.me/g/yaqdwm330
TD221534Nguyễn Lâm Dương Nam6A71Nguyễn Thùy Anh: 0969410578https://zalo.me/g/yaqdwm330
TD210645Trần Đức ToànNam5A71Nguyễn Thùy Anh: 0969410578https://zalo.me/g/yaqdwm330
TD200387Lưu Lê Khôi NguyênNam8A21Nguyễn Thùy Anh: 0969410578https://zalo.me/g/yaqdwm330

HỌC SINH ĐI BỘ 30km NGÀY 17/12/2022 >> Chi tiết

Tên học sinhMã HSLớpTIỂU ĐỘI TIỂU ĐỘI TRƯỞNGLINK ZALO
Đinh Huyền ViTD1905487A51Anh Đức: 0385754135https://zalo.me/g/xlbuyr433
Dương Nhật HuyTD2110555A71Anh Đức: 0385754135https://zalo.me/g/xlbuyr433
Hoàng Ngọc Hương LyTD1802379a11Anh Đức: 0385754135https://zalo.me/g/xlbuyr433
Hoàng Anh ThưTD2109063a91Anh Đức: 0385754135https://zalo.me/g/xlbuyr433
Nguyễn Tiến LongTD2205118A51Anh Đức: 0385754135https://zalo.me/g/xlbuyr433
Lê Hồng HàTD2201296A61Anh Đức: 0385754135https://zalo.me/g/xlbuyr433
Hồ Đức MạnhTD2207046a41Anh Đức: 0385754135https://zalo.me/g/xlbuyr433
Hoàng Mai NhiTD2206064A41Anh Đức: 0385754135https://zalo.me/g/xlbuyr433
Ngô Phúc LâmTD2204595A11Anh Đức: 0385754135https://zalo.me/g/xlbuyr433
Lê Nhật MinhTD2008665A21Anh Đức: 0385754135https://zalo.me/g/xlbuyr433
Nguyễn Trung HiếuTD2204208A31Anh Đức: 0385754135https://zalo.me/g/xlbuyr433
Trần Văn Minh CườngTD2203676A61Anh Đức: 0385754135https://zalo.me/g/xlbuyr433
Bùi Thúy QuỳnhTD1906714A31Anh Đức: 0385754135https://zalo.me/g/xlbuyr433
Lại Tiến ĐạtTD1802268a31Anh Đức: 0385754135https://zalo.me/g/xlbuyr433
Nguyễn Duy An PhúTD1906984A71Anh Đức: 0385754135https://zalo.me/g/xlbuyr433
Vũ Hải Phong TD2213514A71Anh Đức: 0385754135https://zalo.me/g/xlbuyr433
Trần Khánh LyTD2110668a61Anh Đức: 0385754135https://zalo.me/g/xlbuyr433
Dương Hà LinhTD2110562A61Đăng Khoa: 0367488906https://zalo.me/g/kcvcxc952
Nguyễn Hoàng Phương LinhTD1903854A62Đăng Khoa: 0367488906https://zalo.me/g/kcvcxc952
Trịnh Thị Tú UyênTD2110877A22Đăng Khoa: 0367488906https://zalo.me/g/kcvcxc952
Trần Việt PhướcTd1904404a32Đăng Khoa: 0367488906https://zalo.me/g/kcvcxc952
Hồ An NếtTD1909588A62Đăng Khoa: 0367488906https://zalo.me/g/kcvcxc952
Phạm Minh SángTD1802225A22Đăng Khoa: 0367488906https://zalo.me/g/kcvcxc952
Mai Khánh AnTD2214436A82Đăng Khoa: 0367488906https://zalo.me/g/kcvcxc952
Nguyễn Ngọc Hải ĐăngTD1907806A12Đăng Khoa: 0367488906https://zalo.me/g/kcvcxc952
Bùi Bảo Đức và Bùi Bảo NamTD200368;TD2003699A52Đăng Khoa: 0367488906https://zalo.me/g/kcvcxc952
Lê Khánh HàTD2107156A12Đăng Khoa: 0367488906https://zalo.me/g/kcvcxc952
Nguyễn Công Hoàng TúTD2217318A32Đăng Khoa: 0367488906https://zalo.me/g/kcvcxc952
Nguyễn Văn Hoàng NamTD2209785A22Đăng Khoa: 0367488906https://zalo.me/g/kcvcxc952
Lê Trà MyTD2215475A12Đăng Khoa: 0367488906https://zalo.me/g/kcvcxc952
Hoàng An VyTD2001168A32Đăng Khoa: 0367488906https://zalo.me/g/kcvcxc952
PHẠM MINH NGHĨATD2107137A22Đăng Khoa: 0367488906https://zalo.me/g/kcvcxc952
Trần Việt PhướcTD1904404A32Đăng Khoa: 0367488906https://zalo.me/g/kcvcxc952
Hoàng Nhật MinhTD2003818A32Đăng Khoa: 0367488906https://zalo.me/g/kcvcxc952
Nguyễn Công Hoàng TúTD2217318a32Đăng Khoa: 0367488906https://zalo.me/g/kcvcxc952
Trần ngọc tường vyTD2110655A42Đăng Khoa: 0367488906https://zalo.me/g/kcvcxc952
Nguyễn Huy ChuẩnTD1908064a12Đăng Khoa: 0367488906https://zalo.me/g/kcvcxc952
Hoàng Ngọc Hương GiangTD1802387a53Chà My: 0385273925https://zalo.me/g/usezde352
Quang Ngọc HuyềnTD2102526A53Chà My: 0385273925https://zalo.me/g/usezde352
Lê Hồng TháiTD2202784A93Chà My: 0385273925https://zalo.me/g/usezde352
Phùng Gia AnTD1801135A33Chà My: 0385273925https://zalo.me/g/usezde352
Hoàng Gia HânTD2204004A93Chà My: 0385273925https://zalo.me/g/usezde352
Bùi Bảo NamTD1907684A63Chà My: 0385273925https://zalo.me/g/usezde352
Mai An NaTD2215655A53Chà My: 0385273925https://zalo.me/g/usezde352
Lê Quốc TrọngTD2207598A13Chà My: 0385273925https://zalo.me/g/usezde352
Nguyễn Duy Khôi NguyênTD1907384A23Chà My: 0385273925https://zalo.me/g/usezde352
Nguyễn Quang LươngTD2207578A13Chà My: 0385273925https://zalo.me/g/usezde352
Nguyễn Gia LinhTD1906335A63Chà My: 0385273925https://zalo.me/g/usezde352
Đinh Tuệ AnhTD1907626a33Chà My: 0385273925https://zalo.me/g/usezde352
Bùi Thuỳ ChiTD1800288A13Chà My: 0385273925https://zalo.me/g/usezde352
Đàm Xuân TrungTD2207416A73Chà My: 0385273925https://zalo.me/g/usezde352
Phạm Tấn SinhTD2003718A13Chà My: 0385273925https://zalo.me/g/usezde352
Ngô Khải NguyênTD2000898A13Chà My: 0385273925https://zalo.me/g/usezde352
Hoàng Gia BáchTD1903568A13Chà My: 0385273925https://zalo.me/g/usezde352
Nguyễn Phúc LộcTD2008608a33Chà My: 0385273925https://zalo.me/g/usezde352
Nguyễn Khôi NguyênTD2105237A53Chà My: 0385273925https://zalo.me/g/usezde352
Trịnh Thị Tuệ AnhTD2110886A54Thanh Hiền: 0766666095https://zalo.me/g/tpheoc770
Lưu Vĩnh Thái·TD2103314A34Thanh Hiền: 0766666095https://zalo.me/g/tpheoc770
Nguyễn Ngọc Bảo AnhTD1907924A84Thanh Hiền: 0766666095https://zalo.me/g/tpheoc770
Đặng Nhật MinhTD2000366A24Thanh Hiền: 0766666095https://zalo.me/g/tpheoc770
Phạm Quỳnh AnhTD2200726A84Thanh Hiền: 0766666095https://zalo.me/g/tpheoc770
Hồ Thanh TùngTD2215665a84Thanh Hiền: 0766666095https://zalo.me/g/tpheoc770
Bùi Lê Anh QuânTD2200748A64Thanh Hiền: 0766666095https://zalo.me/g/tpheoc770
Vũ Minh PhúTD2100757A24Thanh Hiền: 0766666095https://zalo.me/g/tpheoc770
Đặng khánh ninhTd2006925a14Thanh Hiền: 0766666095https://zalo.me/g/tpheoc770
Nguyễn Nhật MinhTd2105368a34Thanh Hiền: 0766666095https://zalo.me/g/tpheoc770
Lại Tiến ĐạtTD1802268A34Thanh Hiền: 0766666095https://zalo.me/g/tpheoc770
Bùi Trần Bá TrườngTD1801739A54Thanh Hiền: 0766666095https://zalo.me/g/tpheoc770
Lê Tuệ LinhTD1904794a74Thanh Hiền: 0766666095https://zalo.me/g/tpheoc770
Nguyễn Huy Hải ĐăngTD1800885a24Thanh Hiền: 0766666095https://zalo.me/g/tpheoc770
Nguyễn Tuấn KhangTD210201
6A54Thanh Hiền: 0766666095https://zalo.me/g/tpheoc770
Lương Đình PhátTD2109848A64Thanh Hiền: 0766666095https://zalo.me/g/tpheoc770
Trần Hải AnhVinschool44Thanh Hiền: 0766666095https://zalo.me/g/tpheoc770
Nguyễn Nhật MinhTD2105368a34Thanh Hiền: 0766666095https://zalo.me/g/tpheoc770
Bùi Anh TuấnTD2200698a34Thanh Hiền: 0766666095https://zalo.me/g/tpheoc770
Đình PhátTD2109848a64Thanh Hiền: 0766666095https://zalo.me/g/tpheoc770
Nguyễn Đăng Hoàng AnhTD1904374a34Thanh Hiền: 0766666095https://zalo.me/g/tpheoc770