Việc tử tế không ở đâu xa, việc tử tế ở ngay quanh ta

Tiền tử tế

Một dự án mới được Trường Xanh Tuệ Đức triển khai trong nội bộ hệ thống để sử dụng an toàn cho học sinh thay thế cho tiền thật và khơi dậy mong muốn làm những điều tử tế và truyền tải giá trị tốt đẹp đến mọi người.