Mã HSHọ tênNgày sinhGiới tínhHệ đăng kýLớp mới
TD230138Đinh Đăng An15.12.2017NamTiêu chuẩn1A1
TD230295Nguyễn Minh An16.12.2017NữTiêu chuẩn1A1
TD220795Phạm Đức An21.11.2016NamTiêu chuẩn1A1
TD230387Hoàng Minh Anh17.07.2017NamTiêu chuẩn1A1
TD230252Kiều Diệp Anh05.02.2017NữTiêu chuẩn1A1
TD230051Phạm Hoàng Bách18.04.2017NamTiêu chuẩn1A1
TD230263Tạ An Bình12.01.2017NamTiêu chuẩn1A1
TD230046Đặng Minh Châu13.11.2017NữTiêu chuẩn1A1
TD230354Đinh Minh Đăng17.04.2017NamTiêu chuẩn1A1
TD230059Nguyễn Ánh Dương28.11.2017NữTiêu chuẩn1A1
TD230349Lê Đức Duy31.01.2017NamTiêu chuẩn1A1
TD230303Lê Thế Khải11.08.2017NamTiêu chuẩn1A1
TD231326Lê Anh Khoa25.03.2017NamTiêu chuẩn1A1
TD230355Nguyễn Danh Gia Khôi25.11.2017NamTiêu chuẩn1A1
TD230072Nguyễn Đức Tùng Lâm08.09.2017NamTiêu chuẩn1A1
TD230451Nguyễn Trần Gia Linh22.11.2017NữTiêu chuẩn1A1
TD230251Đào Phúc Minh04.03.2017NamTiêu chuẩn1A1
TD230522Nguyễn Tuệ Minh10.09.2017NữTiêu chuẩn1A1
TD230257Trương Hoàng Nam27.10.2017NamTiêu chuẩn1A1
TD230152Phạm Khôi Nguyên28.11.2017NamTiêu chuẩn1A1
TD230115Nguyễn Mai An Nhiên28.02.2017NữTiêu chuẩn1A1
TD230130Phạm Bảo An Nhiên29.09.2017NữTiêu chuẩn1A1
TD230017Vũ Chấn Phong27.09.2017NamTiêu chuẩn1A1
TD230050Phùng Xuân Phúc16.11.2017NamTiêu chuẩn1A1
TD230266Nguyễn Đăng Quang13.06.2017NamTiêu chuẩn1A1
TD230177Vũ Phan Tiên29.08.2017NữTiêu chuẩn1A1
TD230973Trần Văn Trọng23.09.2017NamTiêu chuẩn1A1
TD230106Nguyễn Lâm Tùng09.08.2017NamTiêu chuẩn1A1
TD230326Chu Ngọc Anh15.06.2017NữTiêu chuẩn1A2
TD230250Nguyễn Mai Anh04.11.2017NữTiêu chuẩn1A2
TD230330Ngô Xuân Bách12.09.2017NamTiêu chuẩn1A2
TD230696Nguyễn Bảo Châu07.07.2017NữTiêu chuẩn1A2
TD230103Ninh Dĩ Chính05.01.2017NamTiêu chuẩn1A2
TD230424Tạ Thanh Diệp29.04.2017NữTiêu chuẩn1A2
TD230111Nguyễn Ánh Diệu18.07.2017NữTiêu chuẩn1A2
TD230170Phạm Trọng Minh Đức19.10.2017NamTiêu chuẩn1A2
TD230121Trịnh Khắc Duy04.11.2017NamTiêu chuẩn1A2
TD230297Nguyễn Đức Huy08.03.2017NamTiêu chuẩn1A2
TD230079Mậu Minh Khang04.09.2017NamTiêu chuẩn1A2
TD230194Nguyễn Minh Khang06.11.2017NamTiêu chuẩn1A2
TD230372Nguyễn Cao Bảo Khánh16.02.2017NamTiêu chuẩn1A2
TD230353Trịnh Gia Khánh20.02.2017NamTiêu chuẩn1A2
TD230306Nguyễn Bảo Minh29.08.2017NamTiêu chuẩn1A2
TD230145Dương An My05.09.2017NữTiêu chuẩn1A2
TD230275Nguyễn Ngọc Hà My14.05.2017NữTiêu chuẩn1A2
TD230150Nguyễn Ngọc Huyền My04.02.2017NữTiêu chuẩn1A2
TD230230Bùi Kim Ngân29.11.2017NữTiêu chuẩn1A2
TD230328Phạm Đình Trí Nhân17.04.2017NamTiêu chuẩn1A2
TD230268Nguyễn Minh Nhật10.12.2017NamTiêu chuẩn1A2
TD230345Bùi Tuệ Nhi07.07.2017NữTiêu chuẩn1A2
TD230107Dương An Nhiên28.05.2017NữTiêu chuẩn1A2
TD230159Phùng Ngọc Quyên21.08.2017NữTiêu chuẩn1A2
TD230318Hà Mạnh Thắng31.10.2017NamTiêu chuẩn1A2
TD230225Đoàn Gia Thịnh17.07.2017NamTiêu chuẩn1A2
TD230423Phạm Huyền Trân13.02.2017NữTiêu chuẩn1A2
TD230001Ngô Tuấn Tú26.06.2017NamTiêu chuẩn1A2
TD230497Lê Hồng Anh08.10.2017NữTiêu chuẩn1A3
TD230064Lê Vũ Kiều Anh19.01.2017NữTiêu chuẩn1A3
TD230062Nguyễn Quỳnh Anh10.06.2017NữTiêu chuẩn1A3
TD230377Nguyễn Trâm Anh09.08.2017NữTiêu chuẩn1A3
TD230434Nguyễn Bảo Châu21.05.2017NữTiêu chuẩn1A3
TD230396Phạm Minh Châu01.03.2017NữTiêu chuẩn1A3
TD230211Trần Linh Chi01.09.2017NữTiêu chuẩn1A3
TD230019Nguyễn Hữu Đạt05.06.2017NamTiêu chuẩn1A3
TD230036Lê Trung Hiếu21.01.2017NamTiêu chuẩn1A3
TD230097Cấn Đỗ Minh Khôi12.07.2017NamTiêu chuẩn1A3
TD230198Nguyễn Ngọc Lâm25.12.2017NamTiêu chuẩn1A3
TD230039Nguyễn Ngọc Linh14.08.2017NamTiêu chuẩn1A3
TD230100Mai Nguyễn Hoàng Minh06.02.2017NamTiêu chuẩn1A3
TD230380Dương Nhật Nam20.11.2017NamTiêu chuẩn1A3
TD230317Đào Bảo Ngọc12.02.2017NữTiêu chuẩn1A3
TD230149Tạ Khôi Nguyên26.03.2017NamTiêu chuẩn1A3
TD230302Phạm Minh Nhật05.11.2017NamTiêu chuẩn1A3
TD230701Nguyễn Thị An Nhiên08.12.2017NữTiêu chuẩn1A3
TD230057Lưu Chấn Phong26.03.2017NamTiêu chuẩn1A3
TD230201Đỗ Trường Phúc16.08.2017NamTiêu chuẩn1A3
TD230290Nguyễn Bảo Trâm11.05.2017NữTiêu chuẩn1A3
TD230004Nguyễn Anh Tú22.09.2017NamTiêu chuẩn1A3
TD230005Nguyễn Anh Tuấn22.09.2017NamTiêu chuẩn1A3
TD230120Ngô Thanh Tùng25.04.2017NamTiêu chuẩn1A3
TD230188Nguyễn Ngọc Tường Vân11.06.2017NữTiêu chuẩn1A3
TD230394Tạ Minh Vân20.11.2017NữTiêu chuẩn1A3
TD230231Trần Yến Vy08.02.2017NữTiêu chuẩn1A3
TD230347Tăng Linh Chi01.10.2017NữTiêu chuẩn1A4
TD230010Trần Chính28.04.2017NamTiêu chuẩn1A4
TD230173Nghiêm Thảo Đan24.07.2017NữTiêu chuẩn1A4
TD230088Lưu Minh Đăng21.03.2017NamTiêu chuẩn1A4
TD230172Vũ Tuấn Đạt29.12.2017NamTiêu chuẩn1A4
TD230176Nguyễn Ngọc Phương Di05.11.2017NữTiêu chuẩn1A4
TD230027Hoàng Quốc Dũng18.07.2017NamTiêu chuẩn1A4
TD230011Nguyễn Gia Huy29.08.2017NamTiêu chuẩn1A4
TD230433Trần Tuấn Khải24.07.2017NamTiêu chuẩn1A4
TD230959Đặng Minh Khôi13.02.2017NamTiêu chuẩn1A4
TD230047Nguyễn Minh Khôi22.03.2017NamTiêu chuẩn1A4
TD230248Lưu Trúc Linh08.11.2017NữTiêu chuẩn1A4
TD230223Nguyễn Ngọc Linh17.08.2017NữTiêu chuẩn1A4
TD230284Hạ Chí Long16.04.2017NamTiêu chuẩn1A4
TD231161Nguyễn Thanh Mai20.04.2017NữTiêu chuẩn1A4
TD230430Đoàn Trịnh Nhật Minh11.07.2017NamTiêu chuẩn1A4
TD230084Nguyễn Quốc Minh03.02.2017NamTiêu chuẩn1A4
TD230289Nguyễn Tuệ Minh07.12.2017NữTiêu chuẩn1A4
TD230212Nguyễn Nhật Nam30.10.2017NamTiêu chuẩn1A4
TD230368Lưu Hồng Ngọc15.09.2017NữTiêu chuẩn1A4
TD230105Trần Phúc Nguyên17.09.2017NamTiêu chuẩn1A4
TD230261Nguyễn Đắc Nhân03.12.2017NamTiêu chuẩn1A4
TD230274Phan Trọng Trí Nhân15.12.2017NamTiêu chuẩn1A4
TD230174Nghiêm Tuấn Phong24.07.2017NamTiêu chuẩn1A4
TD230402Nguyễn Quang Thanh14.03.2017NamTiêu chuẩn1A4
TD230129Nguyễn Yến Thư28.02.2017NữTiêu chuẩn1A4
TD230356Đỗ Huyền Bảo Vy06.03.2017NữTiêu chuẩn1A4
TD230133Lê Hương Xuân08.01.2017NữTiêu chuẩn1A4
TD230135Trần Gia An22.03.2017NamTiêu chuẩn1A5
TD230086Chu Diệp Anh17.05.2017NữTiêu chuẩn1A5
TD230167Đinh Ngọc Anh05.10.2017NữTiêu chuẩn1A5
TD230065Đinh Ngọc Anh09.12.2017NữTiêu chuẩn1A5
TD230269Nguyễn Phương Tuệ Anh19.04.2017NữTiêu chuẩn1A5
TD230343Trần Thái Bảo31.03.2017NamTiêu chuẩn1A5
TD230038Vũ Mai Quỳnh Chi22.02.2017NamTiêu chuẩn1A5
TD230633Nguyễn Tài Hải Đăng30.11.2017NamTiêu chuẩn1A5
TD230425Hoàng Tuyết Dung09.03.2017NữTiêu chuẩn1A5
TD230281Hoàng Thùy Dương15.09.2017NữTiêu chuẩn1A5
TD230154Vũ Đăng Hải18.08.2017NamTiêu chuẩn1A5
TD230332Nguyễn Ngọc Gia Hân08.09.2017NữTiêu chuẩn1A5
TD230181Bùi Ngọc Khánh13.12.2017NamTiêu chuẩn1A5
TD230151Phạm Nam Khánh09.09.2016NamTiêu chuẩn1A5
TD230369Nguyễn Phúc Khoa13.05.2017NamTiêu chuẩn1A5
TD230240Đỗ Trung Kiên08.12.2017NamTiêu chuẩn1A5
TD230009Vũ Song Kiên22.07.2017NamTiêu chuẩn1A5
TD230448Trần Ngọc Khánh Linh27.10.2017NữTiêu chuẩn1A5
TD230381Nguyễn Anh Minh29.06.2017NamTiêu chuẩn1A5
TD230137Phạm Hữu Tiến Minh19.10.2017NamTiêu chuẩn1A5
TD230063Vũ Thảo Nguyên07.02.2017NữTiêu chuẩn1A5
TD230031Nguyễn Bá Quang Nhật28.09.2017NamTiêu chuẩn1A5
TD230293Nguyễn Hoàng Phi27.09.2017NamTiêu chuẩn1A5
TD230096Vũ Dương Thiên Phúc02.12.2017NamTiêu chuẩn1A5
TD231208Tạ Phú Gia Thịnh11.03.2017NamTiêu chuẩn1A5
TD230314Đặng Quốc Tuấn02.09.2017NamTiêu chuẩn1A5
TD231162Bùi Quang Tùng13.06.2017NamTiêu chuẩn1A5
TD230435Bùi Lê Cát Tường05.01.2017NữTiêu chuẩn1A5
TD230259Đinh Hoài Anh04.04.2017NữTiêu chuẩn1A6
TD230693Hà Việt Anh24.09.2017NamTiêu chuẩn1A6
TD230325Nguyễn Hoàng Vy Anh29.01.2017NữTiêu chuẩn1A6
TD230146Nguyễn Ngọc Anh28.09.2017NữTiêu chuẩn1A6
TD230429Trương Diệp Anh24.12.2017NữTiêu chuẩn1A6
TD230204Nguyễn Diệp Chi21.10.2017NữTiêu chuẩn1A6
TD230147Nguyễn Quỳnh Đan28.07.2017NữTiêu chuẩn1A6
TD230166Phạm Ngọc Hồng Đăng14.12.2017NamTiêu chuẩn1A6
TD230264Bùi Minh Đức06.11.2017NamTiêu chuẩn1A6
TD230108Doãn Hữu Đức10.03.2017NamTiêu chuẩn1A6
TD230109Nguyễn Minh Đức30.05.2017NamTiêu chuẩn1A6
TD230178Nguyễn Đắc Minh Dương12.01.2017NamTiêu chuẩn1A6
TD230164Đào Tuấn Minh06.11.2017NamTiêu chuẩn1A6
TD231033Dương Khánh Ngọc29.07.2017NamTiêu chuẩn1A6
TD230002Nguyễn Mai Ngọc06.07.2017NữTiêu chuẩn1A6
TD230388Phạm Đình Nguyên26.06.2017NamTiêu chuẩn1A6
TD230443Nguyễn Trọng Nhân10.08.2017NamTiêu chuẩn1A6
TD230013Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi20.12.2017NữTiêu chuẩn1A6
TD230003Vũ Ngọc An Nhiên14.08.2017NữTiêu chuẩn1A6
TD230265Nguyễn Trọng Phát17.02.2017NamTiêu chuẩn1A6
TD231323Lê Tuấn Phúc05.08.2017NamTiêu chuẩn1A6
TD230247Ninh Hà Phương02.12.2017NữTiêu chuẩn1A6
TD230676Nguyễn Phương Thảo13.11.2017NữTiêu chuẩn1A6
TD230296Trần Thanh Thảo21.08.2017NữTiêu chuẩn1A6
TD230070Lê Minh Thư15.05.2017NữTiêu chuẩn1A6
TD230123Vũ Minh Tiến14.04.2017NamTiêu chuẩn1A6
TD230432Phạm Minh Tuệ26.11.2017NamTiêu chuẩn1A6
TD230779Phạm Thanh Tùng24.08.2017NamTiêu chuẩn1A6
TD230007Đỗ Ngọc Khánh An15.12.2017NữTiêu chuẩn1A7
TD230074Nguyễn Ngọc Bảo An16.09.2017NữTiêu chuẩn1A7
TD230055Trương Huyền Khánh An07.03.2017NữTiêu chuẩn1A7
TD230378Đỗ Linh Anh21.01.2017NữTiêu chuẩn1A7
TD230678Hà Thụy Anh28.03.2017NữTiêu chuẩn1A7
TD230071Lê Minh Anh15.05.2017NữTiêu chuẩn1A7
TD230446Lê Phương Anh03.07.2017NữTiêu chuẩn1A7
TD230148Nguyễn Diệp Anh31.10.2017NữTiêu chuẩn1A7
TD230243Nguyễn Trần Hùng Anh02.02.2017NamTiêu chuẩn1A7
TD231324Trần Phương Anh03.11.2017NữTiêu chuẩn1A7
TD230139Nguyễn Bảo Châu26.03.2017NữTiêu chuẩn1A7
TD230191Hứa Phan Tuấn Duệ17.12.2017NamTiêu chuẩn1A7
TD230203Đào Cư Tuấn Dũng23.05.2017NamTiêu chuẩn1A7
TD230035Nguyễn Nhật Dương18.10.2017NamTiêu chuẩn1A7
TD230180Nguyễn Hương Giang15.04.2017NữTiêu chuẩn1A7
TD230056Đỗ Trần Kim Hằng19.11.2017NữTiêu chuẩn1A7
TD230401Nguyễn Thiện Hiếu29.08.2017NamTiêu chuẩn1A7
TD230081Đào Khánh Hồ16.01.2017NamTiêu chuẩn1A7
TD230319Nguyễn Bật Anh Khoa08.12.2017NamTiêu chuẩn1A7
TD230184Lê Trần Hoàng Khôi03.08.2017NamTiêu chuẩn1A7
TD230236Vương Thiên Minh07.11.2017NamTiêu chuẩn1A7
TD230219Trịnh Quốc Phong20.10.2017NamTiêu chuẩn1A7
TD230521Văn Nguyên Phong10.06.2017NamTiêu chuẩn1A7
TD230397Phạm Minh Quân01.03.2017NamTiêu chuẩn1A7
TD230118Nguyễn Minh Tâm17.12.2016NữTiêu chuẩn1A7
TD230095Nguyễn Phi Tú21.03.2017NamTiêu chuẩn1A7
TD231271Nguyễn Vũ Minh Tuệ01.02.2017NamTiêu chuẩn1A7
TD230322Đoàn Phương Vy15.08.2017NữTiêu chuẩn1A7
TD230023Đặng Vy An22.03.2017NữQuốc tế Mỹ1D1
TD230327Nguyễn Cao Đức Anh21.09.2017NamQuốc tế Mỹ1D1
TD230026Doãn Quang Gia Bảo26.08.2017NamQuốc tế Mỹ1D1
TD230453Đặng Quỳnh Chi16.03.2017NữQuốc tế Mỹ1D1
TD231055Nguyễn Bá Quốc Hưng23.11.2017NamQuốc tế Mỹ1D1
TD230254Lý Quang Huy02.08.2017NamQuốc tế Mỹ1D1
TD230069Nguyễn Minh Huy20.06.2017NamQuốc tế Mỹ1D1
TD230750Trần Nguyên Khang22.12.2017NamQuốc tế Mỹ1D1
TD230270Nguyễn Nhã Khanh13.10.2017NữQuốc tế Mỹ1D1
TD231169Vũ Quang Khánh26.07.2017NamQuốc tế Mỹ1D1
TD230238Lê Bảo Lâm23.01.2017NamQuốc tế Mỹ1D1
TD230979Nguyễn Phúc Lâm03.07.2017NamQuốc tế Mỹ1D1
TD230116Nguyễn An Nam19.03.2017NamQuốc tế Mỹ1D1
TD230037Ngô Quang Nghĩa05.07.2017NamQuốc tế Mỹ1D1
TD230144Đỗ Trung Nguyên04.11.2017NamQuốc tế Mỹ1D1
TD230020Đặng Uyên Nhi09.08.2017NữQuốc tế Mỹ1D1
TD230444Lê Đặng Diệp Nhi15.11.2017NữQuốc tế Mỹ1D1
TD230245Tạ An Nhiên10.10.2017NữQuốc tế Mỹ1D1
TD230075Phan Hồng Thư01.04.2017NữQuốc tế Mỹ1D1
TD230076Phan Sinh Vũ01.04.2017NamQuốc tế Mỹ1D1
TD230012Hoàng Đức Vượng18.10.2017NamQuốc tế Mỹ1D1
TD230291Đặng Tâm An18.09.2017NữQuốc tế Mỹ1D2
TD230634Nguyễn Minh An27.10.2017NamQuốc tế Mỹ1D2
TD230048Tạ Đức Anh08.02.2017NamQuốc tế Mỹ1D2
TD230298Trương Tuệ Anh16.05.2017NữQuốc tế Mỹ1D2
TD231118Bùi Cao Mộc Châu11.12.2017NữQuốc tế Mỹ1D2
TD230242Phạm Trần Bảo Châu27.02.2017NữQuốc tế Mỹ1D2
TD231262Lê Ngọc Chinh07.02.2017NamQuốc tế Mỹ1D2
TD230241Nguyễn Tiến Đạt18.02.2017NamQuốc tế Mỹ1D2
TD231133Nguyễn Bá Anh Đức19.08.2017NamQuốc tế Mỹ1D2
TD230323Trần Hoàng Dương20.12.2017NamQuốc tế Mỹ1D2
TD231140Trần Cát Gia Hân07.08.2017NữQuốc tế Mỹ1D2
TD230253Nguyễn Phúc Lâm27.12.2017NamQuốc tế Mỹ1D2
TD231372Phạm Long Lâm19.10.2017NamQuốc tế Mỹ1D2
TD231105Võ Khánh Linh19.01.2017NữQuốc tế Mỹ1D2
TD230324Phạm Ngọc Thùy Minh03.10.2017NữQuốc tế Mỹ1D2
TD231317Đặng Hải Nam30.11.2017NamQuốc tế Mỹ1D2
TD231072Trần Tuấn Nam06.02.2017NamQuốc tế Mỹ1D2
TD230426Nguyễn Tuấn Nghĩa06.08.2017NamQuốc tế Mỹ1D2
TD231281Nguyễn Minh Quân15.03.2017NamQuốc tế Mỹ1D2
TD231319Lê Thục Quyên23.02.2017NữQuốc tế Mỹ1D2
TD231284Đỗ Quang Thái11.03.2017NamQuốc tế Mỹ1D2
TD231368Phạm Thanh Thảo26.01.2017NữQuốc tế Mỹ1D2
TD231289Nguyễn Kỳ Trung12.04.2017NamQuốc tế Mỹ1D2
TD230140Lạc Nguyễn Tường Vy29.12.2017NữQuốc tế Mỹ1D2
TD220068Trần Bảo An23.06.2016NữTiêu chuẩn2A1
TD220103Đặng Bảo Anh05.11.2016NữTiêu chuẩn2A1
TD220472Đặng Châu Anh19.09.2016NữTiêu chuẩn2A1
TD221398Nguyễn Tâm Anh16.08.2016NữTiêu chuẩn2A1
TD220223Phạm Sơn Anh01.11.2016NamTiêu chuẩn2A1
TD220056Chu Ngọc Ánh15.10.2016NữTiêu chuẩn2A1
TD220732Nguyễn Gia Bảo06.12.2016NamTiêu chuẩn2A1
TD220731Nguyễn Phúc Hải Đăng30.12.2016NamTiêu chuẩn2A1
TD220477Nguyễn Anh Dũng20.06.2016NamTiêu chuẩn2A1
TD220534Đỗ Như Hiếu02.03.2016NamTiêu chuẩn2A1
TD221475Đào Tuấn Kiệt03.05.2016NamTiêu chuẩn2A1
TD221517Trần Minh Kiệt10.10.2016NamTiêu chuẩn2A1
TD220454Nguyễn Phúc Tùng Lâm06.05.2016NamTiêu chuẩn2A1
TD220441Phạm Tuấn Lâm02.06.2016NamTiêu chuẩn2A1
TD220473Đào Quang Phước Lộc25.04.2016NamTiêu chuẩn2A1
TD220240Nguyễn Hà Kiều My03.12.2016NữTiêu chuẩn2A1
TD231127Trần Trà My29.04.2016NữTiêu chuẩn2A1
TD220322Lê Đỗ Bảo Nam12.01.2016NamTiêu chuẩn2A1
TD220560Nguyễn Duy Nam Phong11.09.2016NamTiêu chuẩn2A1
TD231163Đỗ Phúc Thăng09.05.2016NamTiêu chuẩn2A1
TD231091Nguyễn Sơn Tùng14.03.2016NamTiêu chuẩn2A1
TD220260Phạm Lâm Tường19.11.2016NamTiêu chuẩn2A1
TD220347Hà Minh Việt19.08.2016NamTiêu chuẩn2A1
TD220537Lê Hà Vy19.07.2016NữTiêu chuẩn2A1
TD220678Phạm Khánh Vy19.08.2016NữTiêu chuẩn2A1
TD220214Nguyễn Hoàng Anh29.04.2016NamTiêu chuẩn2A2
TD220410Nguyễn Phạm Minh Anh13.06.2016NữTiêu chuẩn2A2
TD220025Nguyễn Bảo Chi13.08.2016NữTiêu chuẩn2A2
TD220244Nguyễn Khánh Chi10.11.2016NữTiêu chuẩn2A2
TD221429Nguyễn Phương Chi24.04.2016NữTiêu chuẩn2A2
TD220190Nguyễn Thùy Chi29.06.2016NữTiêu chuẩn2A2
TD220317Trần Quang Đức22.09.2016NamTiêu chuẩn2A2
TD200903Lê Quang Hiếu17.08.2015NamTiêu chuẩn2a2
TD220041Nguyễn Thái Hòa15.09.2016NamTiêu chuẩn2A2
TD220368Nguyễn Xuân Gia Huy10.03.2016NamTiêu chuẩn2A2
TD220208Phạm Nguyễn Bảo Khôi30.04.2016NamTiêu chuẩn2A2
TD220389Lê Tùng Lâm13.12.2016NamTiêu chuẩn2A2
TD220054Vũ Hoàng Minh Lâm12.05.2016NamTiêu chuẩn2A2
TD221419Mai An Lê27.02.2016NữTiêu chuẩn2A2
TD220339Nguyễn Thanh Mai24.08.2016NữTiêu chuẩn2A2
TD220554Nguyễn Huyền Minh27.11.2016NữTiêu chuẩn2A2
TD220032Nguyễn Nhật Minh30.10.2016NamTiêu chuẩn2A2
TD220113Nguyễn Nhật Minh09.04.2016NamTiêu chuẩn2A2
TD220018Nguyễn Quang Minh01.03.2016NamTiêu chuẩn2A2
TD231124Trịnh Tuấn Nam07.10.2016NamTiêu chuẩn2A2
TD220393Dương Phương Nhi27.11.2016NữTiêu chuẩn2A2
TD220392Dương Tâm Như27.11.2016NữTiêu chuẩn2A2
TD220538Vũ Quang Phúc06.10.2016NamTiêu chuẩn2A2
TD220411Khuất Minh Trí13.01.2016NamTiêu chuẩn2A2
TD220148Trần Mạnh Trường11.04.2016NamTiêu chuẩn2A2
TD220120Đinh Anh Văn21.07.2016NamTiêu chuẩn2A2
TD221416Lê Cảnh Hải An19.09.2016NamTiêu chuẩn2A3
TD220275Bùi Đăng Khải Anh11.04.2016NamTiêu chuẩn2A3
TD220166Đỗ Xuân Bách15.02.2016NamTiêu chuẩn2A3
TD220197Trần Việt Bách08.05.2016NamTiêu chuẩn2A3
TD220216Nguyễn Hiền Chi07.11.2016NữTiêu chuẩn2A3
TD221397Trần Thái Đan10.10.2016NamTiêu chuẩn2A3
TD221865Nguyễn Đàm Khánh Diệu30.03.2016NữTiêu chuẩn2A3
TD220082Phạm Đức Hùng15.08.2016NamTiêu chuẩn2A3
TD230923Nguyễn Gia Hương23.12.2016NữTiêu chuẩn2A3
TD220163Phạm Minh Khôi23.05.2016NamTiêu chuẩn2A3
TD220613Lê Tùng Lâm24.10.2016NamTiêu chuẩn2A3
TD221704Nguyễn Đình Hùng Mạnh30.07.2016NamTiêu chuẩn2A3
TD220003Đào Xuân Thiên Minh28.09.2016NamTiêu chuẩn2A3
TD221287Đoàn Vũ Thảo Minh09.12.2016NữTiêu chuẩn2A3
TD220042Nguyễn Minh20.05.2016NamTiêu chuẩn2A3
TD220230Lê Đình Thiện Nhân14.06.2016NamTiêu chuẩn2A3
TD221508Lương Gia Nhi22.09.2016NữTiêu chuẩn2A3
TD220259Lâm Tâm Như24.12.2016NữTiêu chuẩn2A3
TD220004Đào Xuân Thiên Phúc28.09.2016NamTiêu chuẩn2A3
TD221559Lê Minh Quang01.07.2016NamTiêu chuẩn2A3
TD220422Nguyễn Hữu Minh Quang27.11.2016NamTiêu chuẩn2A3
TD220381Hoàng Anh Quốc17.12.2016NamTiêu chuẩn2A3
TD220385Bùi Trần Thanh Tú18.02.2016NamTiêu chuẩn2A3
TD220195Đặng Sơn Tùng22.09.2016NamTiêu chuẩn2A3
TD231067Phạm Tân Ý11.03.2016NamTiêu chuẩn2A3
TD220036Nguyễn Đỗ Ngọc An01.10.2016NamTiêu chuẩn2A4
TD220341Nguyễn Trường An25.10.2016NamTiêu chuẩn2A4
TD220502Nguyễn Hữu Việt Bách26.07.2016NamTiêu chuẩn2A4
TD220236Hà Đức Bình18.12.2016NamTiêu chuẩn2A4
TD220109Đinh Quỳnh Chi20.11.2016NữTiêu chuẩn2A4
TD220269Hoàng Phương Chi12.04.2016NữTiêu chuẩn2A4
TD220778Nguyễn Thùy Dương11.11.2016NữTiêu chuẩn2A4
TD220122Nguyễn Xuân Hải05.10.2016NamTiêu chuẩn2A4
TD220158Ngô Tuấn Kiệt10.03.2016NamTiêu chuẩn2A4
TD220088Nguyễn Khánh Linh26.10.2016NữTiêu chuẩn2A4
TD221292Đỗ Đức Minh14.06.2016NamTiêu chuẩn2A4
TD231357Nguyễn Quang Minh12.06.2016NamTiêu chuẩn2A4
TD220087Nguyễn Tùng Minh11.08.2016NamTiêu chuẩn2A4
TD220262Trần Hồng Minh30.06.2016NữTiêu chuẩn2A4
TD220096Hoàng Gia Nam29.11.2016NamTiêu chuẩn2A4
TD220132Nguyễn Hoàng Nam05.09.2016NamTiêu chuẩn2A4
TD221073Nguyễn An Nhiên03.01.2016NữTiêu chuẩn2A4
TD220174Nguyễn Minh Phương02.07.2016NữTiêu chuẩn2A4
TD220343Hà Minh Quân29.04.2016NamTiêu chuẩn2A4
TD220152Nguyễn Như Thành Thiện19.11.2016NamTiêu chuẩn2A4
TD220102Nguyễn Mạc Minh Thư06.10.2016NữTiêu chuẩn2A4
TD231068Đoàn Văn Trình14.09.2016NamTiêu chuẩn2A4
TD220300Hoàng Anh Tú12.11.2016NamTiêu chuẩn2A4
TD220111Nguyễn Đức Tuấn27.06.2016NamTiêu chuẩn2A4
TD220039Lư Việt17.07.2016NamTiêu chuẩn2A4
TD220283Nguyễn Hoàng Vi Anh16.02.2016NữTiêu chuẩn2A5
TD221330Phạm Nguyễn Minh Anh11.04.2016NữTiêu chuẩn2A5
TD220437Phạm Tuệ Anh04.05.2016NữTiêu chuẩn2A5
TD220108Trần Hoàng Đức Anh11.11.2016NamTiêu chuẩn2A5
TD220007Trần Nguyễn Trúc Anh10.07.2016NữTiêu chuẩn2A5
TD221216Nguyễn Đình Thạch Chu15.09.2016NamTiêu chuẩn2A5
TD220237Trần Ngọc Diệp08.06.2016NữTiêu chuẩn2A5
TD220421Phạm Dương Dương25.07.2016NữTiêu chuẩn2A5
TD220017Hà Ngọc Hùng13.09.2016NamTiêu chuẩn2A5
TD220306Lê Minh Khang05.09.2016NamTiêu chuẩn2A5
TD220286Vũ Minh Khang13.05.2016NamTiêu chuẩn2A5
TD220131Nguyễn Tiến Khôi27.12.2016NamTiêu chuẩn2A5
TD230724Đinh Gia Kiệt28.04.2016NamTiêu chuẩn2A5
TD220112Nguyễn Trần Phúc Lâm10.05.2016NamTiêu chuẩn2A5
TD220154Văn Phú Quang Lâm09.11.2016NamTiêu chuẩn2A5
TD220160Nguyễn Bình Minh04.09.2016NamTiêu chuẩn2A5
TD231318Đặng Sơn Nam05.02.2016NamTiêu chuẩn2A5
TD220191Nguyễn Phương Nga31.01.2016NữTiêu chuẩn2A5
TD221548Nguyễn Thị Kim Ngân10.05.2016NữTiêu chuẩn2A5
TD220171Nguyễn Phú Khôi Nguyên16.11.2016NamTiêu chuẩn2A5
TD220267Lê Nguyễn Thảo Nhi15.11.2016NữTiêu chuẩn2A5
TD220100Nguyễn Nam Phong02.01.2016NamTiêu chuẩn2A5
TD220034Vũ Hoàng Phú23.02.2016NamTiêu chuẩn2A5
TD231066Trần Quang Thanh29.08.2016NamTiêu chuẩn2A5
TD220384Bùi Đức Trí01.04.2016NamTiêu chuẩn2A5
TD221371Chu Đức Anh06.04.2016NamTiêu chuẩn2A6
TD220136Nguyễn Lâm Anh05.03.2016NữTiêu chuẩn2A6
TD220124Nguyễn Đức Bình28.02.2016NamTiêu chuẩn2A6
TD220062Nguyễn Khánh Chi21.10.2016NữTiêu chuẩn2A6
TD220229Trần Hồng Đan21.05.2016NữTiêu chuẩn2A6
TD221343Nguyễn Hồng Đăng19.07.2016NamTiêu chuẩn2A6
TD220089Bùi Anh Duy26.09.2016NamTiêu chuẩn2A6
TD220169Nguyễn Bảo Hân20.08.2016NữTiêu chuẩn2A6
TD220002Phạm Ngọc Huy14.01.2016NamTiêu chuẩn2A6
TD221472Phạm Trần Gia Huy05.11.2016NamTiêu chuẩn2A6
TD220081Phùng Minh Khôi19.05.2016NamTiêu chuẩn2A6
TD220186Nguyễn Phúc Lâm27.10.2016NamTiêu chuẩn2A6
TD220130Bùi Hoàng Minh27.03.2016NamTiêu chuẩn2A6
TD220406Phạm Minh Minh08.12.2016NamTiêu chuẩn2A6
TD220293La Hoàng Ngân29.04.2016NữTiêu chuẩn2A6
TD220128Nguyễn Công Khôi Nguyên21.01.2016NamTiêu chuẩn2A6
TD220151Phạm Đức Nguyên22.12.2016NamTiêu chuẩn2A6
TD221026Chu Minh Nguyệt12.12.2016NữTiêu chuẩn2A6
TD220268Lê Nguyễn Trúc Nhi15.11.2016NữTiêu chuẩn2A6
TD220011Hoàng Hà An Nhiên25.11.2016NữTiêu chuẩn2A6
TD220150Nguyễn Đình Hà Thanh10.10.2016NamTiêu chuẩn2A6
TD220176Nguyễn Chí Thành12.10.2016NamTiêu chuẩn2A6
TD220097Đinh Nhã Thi08.10.2016NữTiêu chuẩn2A6
TD220250Nguyễn Bảo Trâm03.03.2016NữTiêu chuẩn2A6
TD220734Lê Văn Tuấn Tú09.03.2016NamTiêu chuẩn2A6
TD220639Trần Minh Tùng18.09.2016NamTiêu chuẩn2A6
TD220284Đỗ Bình An18.09.2016NamTiêu chuẩn2A7
TD220431Phan Thành An17.04.2016NamTiêu chuẩn2A7
TD221471Văn Thị Việt An01.04.2016NữTiêu chuẩn2A7
TD220078Đỗ Nguyễn Duy Anh01.02.2016NamTiêu chuẩn2A7
TD220428Lê Hoàng Ngọc Anh27.01.2016NữTiêu chuẩn2A7
TD220694Nguyễn Nhật Anh22.04.2016NữTiêu chuẩn2A7
TD220372Nguyễn Tú Anh18.06.2016NữTiêu chuẩn2A7
TD220050Phạm Vũ Khánh Băng16.04.2016NữTiêu chuẩn2A7
TD220115Kiều Mai Chi30.12.2016NữTiêu chuẩn2A7
TD220135Nguyễn Quỳnh Chi25.04.2016NữTiêu chuẩn2A7
TD220180Nguyễn Minh Đức11.02.2016NamTiêu chuẩn2A7
TD220373Trần Minh Duy20.03.2016NamTiêu chuẩn2A7
TD220058Nguyễn Khánh Giang11.01.2016NữTiêu chuẩn2A7
TD220138Phạm Thu Giang12.09.2016NữTiêu chuẩn2A7
TD220456Triệu Phúc Lâm23.12.2016NamTiêu chuẩn2A7
TD220099Đỗ Ngọc Minh08.01.2016NamTiêu chuẩn2A7
TD220369Nguyễn Đăng Minh13.03.2016NamTiêu chuẩn2A7
TD211069Nguyễn Hoàng Minh09.10.2014NamTiêu chuẩn2A7
TD220281Phạm Nhật Minh11.07.2016NamTiêu chuẩn2A7
TD220295Trần Tuấn Minh10.10.2016NamTiêu chuẩn2A7
TD220435Phạm Vũ Khánh Ngân08.12.2016NữTiêu chuẩn2A7
TD220012Trần Cao Sơn29.02.2016NamTiêu chuẩn2A7
TD220280Nguyễn Duy Nhật Thành06.08.2016NamTiêu chuẩn2A7
TD220499Hoàng Thị Thanh Trà06.12.2016NữTiêu chuẩn2A7
TD220380Nguyễn Cẩm Vân11.04.2016NữTiêu chuẩn2A7
TD220157Bùi Hữu Việt22.08.2016NamTiêu chuẩn2A7
TD220241Lương Châu Anh15.09.2016NữTiêu chuẩn2A8
TD220291Nguyễn Thục Anh02.11.2016NữTiêu chuẩn2A8
TD220356Phạm Bảo Anh09.12.2016NữTiêu chuẩn2A8
TD230922Nguyễn Minh Châu08.01.2016NữTiêu chuẩn2A8
TD220005Nguyễn Cảnh Đam19.06.2016NamTiêu chuẩn2A8
TD221572Nguyễn Trí Đăng13.03.2016NamTiêu chuẩn2A8
TD220512Trần Thu Giang29.08.2016NữTiêu chuẩn2A8
TD221360Trịnh Gia Hưng24.10.2016NamTiêu chuẩn2A8
TD220390Đỗ Bảo Khang23.08.2016NamTiêu chuẩn2A8
TD220224Lê Bảo Khang18.04.2016NamTiêu chuẩn2A8
TD220364Trần Tuấn Khang10.12.2016NamTiêu chuẩn2A8
TD220080Giáp Bảo Linh15.07.2016NữTiêu chuẩn2A8
TD220185Lương Khánh Gia Linh14.04.2016NữTiêu chuẩn2A8
TD220274Nguyễn Diệu Linh24.05.2016NữTiêu chuẩn2A8
TD220182Phạm Trần Thanh Mai20.09.2016NữTiêu chuẩn2A8
TD220013Nguyễn Duy Bảo Minh09.06.2016NamTiêu chuẩn2A8
TD220276Nguyễn Lê Bảo Minh28.12.2016NamTiêu chuẩn2A8
TD221600Nguyễn Nhật Minh17.02.2016NamTiêu chuẩn2A8
TD220044Phạm Trí Nhân03.02.2016NamTiêu chuẩn2A8
TD220105Trần Thiện Nhân11.02.2016NamTiêu chuẩn2A8
TD220030Võ Minh Phương06.01.2016NữTiêu chuẩn2A8
TD221310Trần Đăng Quang29.02.2016NamTiêu chuẩn2A8
TD221624Bùi Nam Thắng21.11.2016NamTiêu chuẩn2A8
TD220444Phạm Minh Thư24.08.2015NữTiêu chuẩn2A8
TD220020Trần Anh Tuấn28.09.2016NamTiêu chuẩn2A8
TD220015Vũ Tùng Huệ Vy14.10.2016NữTiêu chuẩn2A8
TD221363Nguyễn Ngọc Hà An08.09.2016NữQuốc tế Mỹ2D1
TD220165Nguyễn Lam Anh08.01.2016NamQuốc tế Mỹ2D1
TD220139Nguyễn Thảo Anh01.12.2016NữQuốc tế Mỹ2D1
TD230957Trần Minh Anh25.08.2016NữQuốc tế Mỹ2D1
TD220584Trần Phương Anh30.01.2016NamQuốc tế Mỹ2D1
TD221523Trương Đức Cường12.01.2016NamQuốc tế Mỹ2D1
TD220142Nguyễn Xuân Đạt23.02.2016NamQuốc tế Mỹ2D1
TD221008Trần Mạnh Đức18.08.2016NamQuốc tế Mỹ2D1
TD231277Vũ Tùng Dương24.10.2016NamQuốc tế Mỹ2D1
TD220726Trần Bảo Hân17.06.2016NữQuốc tế Mỹ2D1
TD230350Mai Hiệp20.07.2016NamQuốc tế Mỹ2D1
TD220009Lương Quang Huy01.08.2016NamQuốc tế Mỹ2D1
TD220137Nguyễn Bá Anh Khoa04.10.2016NamQuốc tế Mỹ2D1
TD220383Đinh Đức Kiên19.01.2016NamQuốc tế Mỹ2D1
TD230449Nguyễn Vũ Gia Linh16.05.2016NữQuốc tế Mỹ2D1
TD221250MUECKE LUKAS LEE NGUYEN15.03.2016NamQuốc tế Mỹ2D1
TD221357Nguyễn Ngọc Trà My15.10.2016NữQuốc tế Mỹ2D1
TD231333Đào Bảo Ngọc17.04.2016NữQuốc tế Mỹ2D1
TD221098Nguyễn Linh Nhi13.06.2016NữQuốc tế Mỹ2D1
TD230163Đào Xuân Phúc12.10.2016NamQuốc tế Mỹ2D1
TD220021Dương Minh Quang03.08.2016NamQuốc tế Mỹ2D1
TD220172Nguyễn San San19.10.2016NữQuốc tế Mỹ2D1
TD220718Nguyễn Ngọc Anh Thư27.03.2016NữQuốc tế Mỹ2D1
TD231201Phan Anh Thư07.02.2016NữQuốc tế Mỹ2D1
TD220162Phùng Gia Viên22.07.2016NữQuốc tế Mỹ2D1
TD220797Nguyễn Phạm Gia Vy19.07.2016NữQuốc tế Mỹ2D1
TD221608Lâm Hà Anh02.05.2015NữTiêu chuẩn3A1
TD210081Lê Đức Anh11.11.2015NamTiêu chuẩn3A1
TD210097Nguyễn Huy Đạt06.08.2015NamTiêu chuẩn3A1
TD210254Nguyễn Trần Gia Hân28.09.2015NữTiêu chuẩn3A1
TD231313Nguyễn Hoàng Huy15.10.2014NamTiêu chuẩn3A1
TD210141Tạ Minh Khang19.12.2015NamTiêu chuẩn3A1
TD210056Nguyễn Gia Khánh19.01.2015NamTiêu chuẩn3A1
TD201140Nguyễn Trọng Khánh09.01.2015NamTiêu chuẩn3A1
TD210101Nguyễn Ngọc Minh Khoa19.11.2015NamTiêu chuẩn3A1
TD221755Đỗ Mai Tuệ Linh11.08.2015NữTiêu chuẩn3A1
TD210151Đỗ Ngọc Minh01.10.2015NữTiêu chuẩn3A1
TD210045Phạm Quang Minh19.12.2015NamTiêu chuẩn3A1
TD221457Hà Diễm My10.10.2015NữTiêu chuẩn3A1
TD210161Kiều Kim Ngân05.11.2015NữTiêu chuẩn3A1
TD220853Trịnh Bảo Ngọc17.12.2015NữTiêu chuẩn3A1
TD231071Vũ Kiều Phong19.08.2015NamTiêu chuẩn3A1
TD210122Nguyễn Văn Gia Phú09.03.2015NamTiêu chuẩn3A1
TD210069Trần Đăng Quang08.03.2014NamTiêu chuẩn3A1
TD210135Nguyễn Thanh Thảo03.09.2015NữTiêu chuẩn3A1
TD210266Nguyễn Minh Trang04.09.2015NữTiêu chuẩn3A1
TD231327Nguyễn Anh Tuấn10.02.2015NamTiêu chuẩn3A1
TD230153Đinh Bá Tùng22.03.2015NamTiêu chuẩn3A1
TD211104Trịnh Đình Phúc Vinh07.05.2015NamTiêu chuẩn3A1
TD211041Nguyễn Như Ý23.07.2015NữTiêu chuẩn3A1
TD231059Nguyễn Ngọc Bảo An02.01.2015NữTiêu chuẩn3A2
TD221591Trần Bảo An22.03.2015NamTiêu chuẩn3A2
TD210646Bùi Nguyễn Nam Anh11.09.2015NamTiêu chuẩn3A2
TD210681Lê Hà Thùy Anh01.04.2015NữTiêu chuẩn3A2
TD231116Nguyễn Hà Anh05.12.2015NữTiêu chuẩn3A2
TD200876Nguyễn Kiều Anh10.07.2015NữTiêu chuẩn3A2
TD210115Nguyễn Kiều Anh14.02.2015NữTiêu chuẩn3A2
TD210568Nguyễn Tùng Anh30.12.2015NamTiêu chuẩn3A2
TD231063Vũ Quốc Anh21.12.2015NamTiêu chuẩn3A2
TD221505Trần Khánh Châu27.12.2015NữTiêu chuẩn3A2
TD220490Hoàng Tiến Dũng15.11.2015NamTiêu chuẩn3A2
TD211128Nguyễn Quốc Hoàng15.09.2015NamTiêu chuẩn3A2
TD221586Lê Đăng Khoa05.06.2015NamTiêu chuẩn3A2
TD210875Nguyễn Hương Liên22.07.2015NữTiêu chuẩn3A2
TD221539Lê Ngọc Huỳnh Long17.12.2015NamTiêu chuẩn3A2
TD221564Trần Đức Minh19.09.2015NamTiêu chuẩn3A2
TD210116Vũ Ngọc Minh01.08.2015NamTiêu chuẩn3A2
TD210226Vũ Nhật Minh11.11.2015NamTiêu chuẩn3A2
TD220938Vũ Tiến Nam27.09.2015NamTiêu chuẩn3A2
TD210200Trương Thảo Nguyên29.09.2015NữTiêu chuẩn3A2
TD211182Trần Ngọc Nhi07.11.2015NữTiêu chuẩn3A2
TD210309Triệu Gia Phú30.04.2015NamTiêu chuẩn3A2
TD210273Đào Mạnh Quang22.05.2015NamTiêu chuẩn3A2
TD210787Cao Bảo Anh06.08.2015NữTiêu chuẩn3A3
TD210144Đặng Quỳnh Anh29.05.2015NữTiêu chuẩn3A3
TD211002Nguyễn Hữu Duy Anh24.09.2015NamTiêu chuẩn3A3
TD210503Phạm Ngọc Vân Anh21.09.2015NữTiêu chuẩn3A3
TD210382Trương Gia Bảo04.09.2015NamTiêu chuẩn3A3
TD210121Khuất Kiều Bảo Châu18.09.2015NữTiêu chuẩn3A3
TD210145Đặng Quỳnh Chi29.05.2015NữTiêu chuẩn3A3
TD210636Hoàng Chí Dũng31.12.2015NamTiêu chuẩn3A3
TD210033Lê Thùy Dương13.05.2015NữTiêu chuẩn3A3
TD210572Nguyễn Chấn Hưng30.11.2014NamTiêu chuẩn3A3
TD210440Đỗ Minh Khánh23.08.2015NamTiêu chuẩn3A3
TD210683Nguyễn Thị Ngân Khánh04.02.2015NữTiêu chuẩn3A3
TD210216Nguyễn Hữu Trung Kiên18.07.2015NamTiêu chuẩn3A3
TD221538Lê Ngọc Huỳnh Lan17.12.2015NữTiêu chuẩn3A3
TD210965Trần Vũ Khánh Linh01.09.2015NữTiêu chuẩn3A3
TD210408Lê Vũ Nhật Nam02.03.2015NamTiêu chuẩn3A3
TD221875Nguyễn Đức Nguyên29.10.2015NamTiêu chuẩn3A3
TD210181Trần Uyển Nhi30.07.2015NữTiêu chuẩn3A3
TD210130Đặng Khánh Phương30.11.2015NữTiêu chuẩn3A3
TD210685Nguyễn Khắc Nhật Quân25.01.2015NamTiêu chuẩn3A3
TD210433Phùng Bảo Sơn14.01.2015NamTiêu chuẩn3A3
TD210361Nguyễn Gia Thiện06.02.2015NamTiêu chuẩn3A3
TD230279Tăng Linh An02.12.2015NữTiêu chuẩn3A4
TD210476Hạ Huyền Anh08.08.2015NữTiêu chuẩn3A4
TD210212Hoàng Đức Anh13.11.2015NamTiêu chuẩn3A4
TD210128Nguyễn Nghĩa Ngọc Anh06.12.2015NamTiêu chuẩn3A4
TD210304Hoàng Anh Dũng21.09.2015NamTiêu chuẩn3A4
TD210426Nguyễn Hồng Ánh Dương14.10.2015NữTiêu chuẩn3A4
TD210905Nguyễn Duy Hiển28.08.2014NamTiêu chuẩn3A4
TD210474Ngọ Diệu Huyền16.08.2015NữTiêu chuẩn3A4
TD210264Nguyễn Ngọc Tuệ Minh24.11.2015NữTiêu chuẩn3A4
TD221880Trần Đình Minh24.07.2015NamTiêu chuẩn3A4
TD210293Trần Đức Minh29.10.2015NamTiêu chuẩn3A4
TD221504Trần Ngọc Minh30.09.2015NữTiêu chuẩn3A4
TD230504Nguyễn Thị Hà My25.11.2015NữTiêu chuẩn3A4
TD220878Nguyễn Bích Ngọc26.03.2015NữTiêu chuẩn3A4
TD211015Bùi Thảo Nhi01.04.2015NữTiêu chuẩn3A4
TD210894Nguyễn An Phú06.04.2015NamTiêu chuẩn3A4
TD221553Bùi Thành Quân19.08.2015NamTiêu chuẩn3A4
TD210421Nguyễn Xuân Sơn03.03.2015NamTiêu chuẩn3A4
TD210528Văn Tuệ Tâm16.10.2015NữTiêu chuẩn3A4
TD210299Dương Nguyễn Anh Tú12.12.2015NamTiêu chuẩn3A4
TD210397Nguyễn Đình Tú08.11.2015NamTiêu chuẩn3A4
TD210127Nguyễn Hoàng Tùng02.06.2015NamTiêu chuẩn3A4
TD210389Trần Thị Minh Châu23.06.2015NữTiêu chuẩn3A5
TD210509Trần Khánh Chi16.09.2015NữTiêu chuẩn3A5
TD210071Vũ Dương Hải Đăng12.11.2015NamTiêu chuẩn3A5
TD210113Kiều Minh Đạt08.03.2015NamTiêu chuẩn3A5
TD210420Nguyễn Gia Huy19.03.2015NamTiêu chuẩn3A5
TD210437Đỗ Minh Khang02.11.2015NamTiêu chuẩn3A5
TD231204Trương Vũ Khoa22.10.2015NamTiêu chuẩn3A5
TD210140Đặng Chí Kiên21.12.2015NamTiêu chuẩn3A5
TD220328Nguyễn Mai Chí Kiên14.09.2015NamTiêu chuẩn3A5
TD210346Phạm Trần Ngọc Minh31.03.2015NữTiêu chuẩn3A5
TD231174Bùi Bích Ngọc25.10.2015NữTiêu chuẩn3A5
TD210262Phạm Minh Ngọc05.11.2015NữTiêu chuẩn3A5
TD210263Nguyễn Linh Nhi09.06.2015NữTiêu chuẩn3A5
TD210499Nguyễn Huy Phong27.10.2015NamTiêu chuẩn3A5
TD211168Hà Danh Phúc18.02.2015NamTiêu chuẩn3A5
TD210119Hoàng Thảo Phương24.04.2015NữTiêu chuẩn3A5
TD210165Lê Cao Hoàng Quân30.04.2015NamTiêu chuẩn3A5
TD210373Nguyễn Hà Minh Sơn04.09.2015NamTiêu chuẩn3A5
TD210279Hoàng Anh Thư16.06.2015NữTiêu chuẩn3A5
TD210035Nguyễn Minh Thư04.03.2015NữTiêu chuẩn3A5
TD231266Trần Cẩm Tú22.08.2015NữTiêu chuẩn3A5
TD210455Hoàng Đoàn Bảo An13.11.2015NamTiêu chuẩn3A6
TD210526Hoàng Như Bảo Anh25.06.2015NữTiêu chuẩn3A6
TD231298Nguyễn Đức Anh03.09.2015NamTiêu chuẩn3A6
TD201156Phạm Đức Anh20.11.2015NamTiêu chuẩn3A6
TD210082Đào Công Bách12.11.2015NamTiêu chuẩn3A6
TD220382Vũ Duy Bảo19.08.2015NamTiêu chuẩn3A6
TD210518Đào Bảo Châu06.02.2015NữTiêu chuẩn3A6
TD210349Trần Quỳnh Chi26.12.2015NữTiêu chuẩn3A6
TD231294Vũ Hà Chi26.10.2015NữTiêu chuẩn3A6
TD210260Lưu Bảo Chung03.05.2015NamTiêu chuẩn3A6
TD210352Dương Ngân Hà29.08.2015NữTiêu chuẩn3A6
TD221741Ngô Thanh Hằng11.03.2015NữTiêu chuẩn3A6
TD221735Nguyễn Hữu Hoàng Lâm17.05.2015NamTiêu chuẩn3A6
TD210272Đỗ Hà Linh13.02.2015NữTiêu chuẩn3A6
TD211056Dương Hà Linh07.05.2015NữTiêu chuẩn3A6
TD211005Bùi Nhật Minh14.07.2015NamTiêu chuẩn3A6
TD221698Đào Quang Minh12.12.2015NamTiêu chuẩn3A6
TD210098Nguyễn Khải Minh11.05.2015NamTiêu chuẩn3A6
TD221361Lê Đăng Quang24.02.2015NamTiêu chuẩn3A6
TD210362Nguyễn Nhật Quang09.10.2015NamTiêu chuẩn3A6
TD210345Hoàng Phúc Sơn29.12.2015NamTiêu chuẩn3A6
TD210398Vũ Minh Sơn16.07.2015NamTiêu chuẩn3A6
TD221881Nguyễn Thế Thành22.08.2015NamTiêu chuẩn3A6
TD210483Đào Thị Phương Thảo02.09.2015NữTiêu chuẩn3A6
TD210085Nguyễn Minh Tiến08.01.2015NamTiêu chuẩn3A6
TD210271Đỗ Yến Vy13.02.2015NữTiêu chuẩn3A6
TD221385Nguyễn Minh An17.07.2015NamTiêu chuẩn3A7
TD210485Cầm Đức Anh10.09.2015NamTiêu chuẩn3A7
TD210409Lưu Ngọc Anh15.05.2015NữTiêu chuẩn3A7
TD210410Ngô Minh Anh20.10.2015NữTiêu chuẩn3A7
TD210099Nguyễn Thị Phương Anh11.05.2015NữTiêu chuẩn3A7
TD211079Phạm Hà Anh19.10.2015NữTiêu chuẩn3A7
TD210063Nguyễn Minh Châu01.11.2015NữTiêu chuẩn3A7
TD210078Nguyễn Tiến Đạt02.10.2015NamTiêu chuẩn3A7
TD210058Nguyễn Minh Đức02.12.2015NamTiêu chuẩn3A7
TD210470Phan Trọng Hoàng28.12.2015NamTiêu chuẩn3A7
TD210415Nguyễn Bá Hưng15.06.2015NamTiêu chuẩn3A7
TD210353Bùi Ngô Bảo Huy05.04.2015NamTiêu chuẩn3A7
TD210531Nguyễn Nam Khánh29.10.2015NamTiêu chuẩn3A7
TD210114Bùi Đức Kiên23.11.2015NamTiêu chuẩn3A7
TD210369Hoàng Diệu Linh02.03.2015NữTiêu chuẩn3A7
TD210638Lương Gia Linh12.01.2015NữTiêu chuẩn3A7
TD210156Nguyễn Ngọc Gia Ngân14.03.2015NữTiêu chuẩn3A7
TD210060Nguyễn Danh Bảo Ngọc14.10.2015NữTiêu chuẩn3A7
TD210530Nguyễn Tiến Phong26.08.2015NamTiêu chuẩn3A7
TD210280Nguyễn Thiện Thanh28.02.2015NữTiêu chuẩn3A7
TD210553Đinh Thị Minh Thư08.11.2015NữTiêu chuẩn3A7
TD210680Kiều Vân Anh14.07.2015NamTiêu chuẩn3A8
TD200969Nguyễn Phương Anh25.03.2015NữTiêu chuẩn3A8
TD221050Nguyễn Tống Tường Anh25.06.2015NữTiêu chuẩn3A8
TD210292Nguyễn Tùng Anh14.02.2015NamTiêu chuẩn3A8
TD210055Ngô Diệu Băng01.07.2015NữTiêu chuẩn3A8
TD210218Lưu Minh Bảo28.05.2015NamTiêu chuẩn3A8
TD210073Nguyễn Đức Đạt08.10.2015NamTiêu chuẩn3A8
TD210076Nguyễn Ánh Dương13.05.2015NữTiêu chuẩn3A8
TD210505Võ Thùy Dương09.12.2015NữTiêu chuẩn3A8
TD210340Nguyễn Ngọc Hân05.04.2015NữTiêu chuẩn3A8
TD210376Lưu Thúy Huyền10.03.2015NữTiêu chuẩn3A8
TD210209Nguyễn Gia Khang10.11.2015NamTiêu chuẩn3A8
TD211160Nguyễn Tiến Khang14.08.2015NamTiêu chuẩn3A8
TD210348Bùi Tuấn Minh06.02.2015NamTiêu chuẩn3A8
TD210062Lê Minh13.07.2015NamTiêu chuẩn3A8
TD210044Trịnh Quang Minh29.05.2015NamTiêu chuẩn3A8
TD210057Nguyễn Nhật Nam30.08.2015NamTiêu chuẩn3A8
TD221831Stephen Dương Nguyễn04.05.2015NamTiêu chuẩn3A8
TD210259Nguyễn Bảo Phong11.12.2015NamTiêu chuẩn3A8
TD210087Phạm Minh Phương16.04.2015NamTiêu chuẩn3A8
TD201055Nguyễn Kiến Sơn27.11.2015NamTiêu chuẩn3A8
TD210301Kiều Thị Minh Tâm14.02.2015NữTiêu chuẩn3A8
TD210129Nguyễn Minh Trí19.02.2015NamTiêu chuẩn3A8
TD210550Nguyễn Minh Tùng22.06.2015NamTiêu chuẩn3A8
TD210208Nguyễn Lê Vy29.10.2015NữTiêu chuẩn3A8
TD210315Nguyễn Yến Vy02.06.2015NữTiêu chuẩn3A8
TD220789Nguyễn Khải An03.11.2015NamTiêu chuẩn3A9
TD220358Nguyễn Trung Anh01.01.2015NamTiêu chuẩn3A9
TD220188Nguyễn Viết Ngọc Bảo08.12.2015NamTiêu chuẩn3A9
TD220321Nguyễn Ngọc Bảo Châu15.07.2015NữTiêu chuẩn3A9
TD220617Lưu Chí Công09.11.2015NamTiêu chuẩn3A9
TD220530Nguyễn Chí Nam Cường25.09.2015NamTiêu chuẩn3A9
TD221024Chu Tiến Đạt16.09.2015NamTiêu chuẩn3A9
TD231002Nguyễn Anh Dũng15.12.2015NamTiêu chuẩn3A9
TD220727Phạm Hữu Gia Hưng17.11.2015NamTiêu chuẩn3A9
TD221366Vũ Đức Huy20.10.2015NamTiêu chuẩn3A9
TD220415Đỗ Nguyễn Minh Khang29.09.2015NamTiêu chuẩn3A9
TD231335Phí Công Minh Khang19.11.2015NamTiêu chuẩn3A9
TD220769Nguyễn Đăng Khôi04.09.2015NamTiêu chuẩn3A9
TD231339Bùi Gia Lâm22.06.2015NamTiêu chuẩn3A9
TD220742Đàm Kiều Liên02.06.2015NữTiêu chuẩn3A9
TD220682Phạm Đoàn Ngọc Mỹ28.03.2015NữTiêu chuẩn3A9
TD220705Hồ Thái An Na23.10.2015NữTiêu chuẩn3A9
TD231065Phạm Kim Bảo Ngọc11.03.2015NữTiêu chuẩn3A9
TD220680Nguyễn Huy Thiện Nhân27.08.2015NamTiêu chuẩn3A9
TD220466Nguyễn Đức Phát03.06.2015NamTiêu chuẩn3A9
TD210936Hoàng An Phúc19.11.2015NamTiêu chuẩn3A9
TD210068Bùi Lê Cường Thịnh23.06.2015NamTiêu chuẩn3A9
TD231198Lâm Vũ Triết (LIN YU ZHE)13.01.2015NamTiêu chuẩn3A9
TD231062Đinh Việt Tuấn26.08.2015NamTiêu chuẩn3A9
TD230358Đặng Vũ Thái An31.05.2015NamQuốc tế Mỹ3D1
TD220029Đỗ Hà Minh An02.03.2015NữQuốc tế Mỹ3D1
TD210034Nguyễn Duy An26.09.2015NamQuốc tế Mỹ3D1
TD230763Lê Lương Anh24.12.2015NamQuốc tế Mỹ3D1
TD210320Mai Quang Anh15.11.2015NamQuốc tế Mỹ3D1
TD210801Nguyễn Anh Duy05.10.2015NamQuốc tế Mỹ3D1
TD220758Nguyễn Huy Hoàng23.11.2015NamQuốc tế Mỹ3D1
TD210089Trịnh Anh Khoa18.04.2015NamQuốc tế Mỹ3D1
TD230842Vũ Duy Khoa24.05.2015NamQuốc tế Mỹ3D1
TD220498Triệu Minh Khuê21.02.2015NữQuốc tế Mỹ3D1
TD231320Lê Hà Gia Linh13.01.2015NữQuốc tế Mỹ3D1
TD201022Bùi Quang Minh10.06.2015NamQuốc tế Mỹ3D1
TD230841Vũ Duy Minh24.05.2015NamQuốc tế Mỹ3D1
TD230132Nguyễn Uyên Nhi23.10.2015NữQuốc tế Mỹ3D1
TD221056Phạm Hải Phong08.01.2015NamQuốc tế Mỹ3D1
TD230764Nguyễn Duy Phúc07.03.2015NamQuốc tế Mỹ3D1
TD211019Nguyễn Hà Phương31.05.2015NữQuốc tế Mỹ3D1
TD210570Bùi Minh Sơn24.12.2015NamQuốc tế Mỹ3D1
TD210158Trần Thái Sơn02.11.2015NamQuốc tế Mỹ3D1
TD210210Lê Như Thảo28.03.2015NữQuốc tế Mỹ3D1
TD200936Ngô Quang Trung21.07.2015NamQuốc tế Mỹ3D1
TD221048Bùi Vũ Minh Anh27.06.2014NữTiêu chuẩn4A1
TD200141Đặng Xuân Gia Bách30.08.2014NamTiêu chuẩn4A1
TD210719Lê Nguyễn Gia Bảo11.12.2014NamTiêu chuẩn4A1
TD200725Nguyễn Minh Châu26.12.2014NữTiêu chuẩn4A1
TD231119Nguyễn Thị Minh Châu18.05.2014NữTiêu chuẩn4A1
TD200097Đồng Bảo Chi22.02.2014NữTiêu chuẩn4A1
TD221587Lê Nguyễn Khánh Đan19.02.2014NữTiêu chuẩn4A1
TD221571Nguyễn Phú Đoàn06.12.2014NamTiêu chuẩn4A1
TD230772Tiêu Ngọc Hà17.05.2014NữTiêu chuẩn4A1
TD210542Nguyễn Đức Huy02.09.2014NamTiêu chuẩn4A1
TD200140Phạm Gia Huy22.06.2014NamTiêu chuẩn4A1
TD220979Cao Trung Kiên26.11.2014NamTiêu chuẩn4A1
TD200376Nguyễn Phúc Lâm30.12.2014NamTiêu chuẩn4A1
TD200678Đỗ Ngọc Liên12.09.2014NữTiêu chuẩn4A1
TD200148Phạm Hoàng Liên15.04.2014NữTiêu chuẩn4A1
TD230136Ngô Tú Bảo Minh25.10.2014NamTiêu chuẩn4A1
TD200021Nguyễn Khánh Ngân01.12.2014NữTiêu chuẩn4A1
TD201064Nguyễn Đắc Phong01.12.2014NamTiêu chuẩn4A1
TD210802Nguyễn Thuận Phong27.10.2014NamTiêu chuẩn4A1
TD230907Trần Gia Phong03.07.2014NamTiêu chuẩn4A1
TD220539Vũ Ngọc Quỳnh27.03.2014NamTiêu chuẩn4A1
TD220361Trần Bảo Sơn16.11.2014NamTiêu chuẩn4A1
TD230499ĐẶNG HUY TÙNG01.10.2014NamTiêu chuẩn4A1
TD220646Hà Ngọc Uyên18.11.2014NữTiêu chuẩn4A1
TD221884Nguyễn Tường Vy04.11.2014NữTiêu chuẩn4A1
TD221502Trần Bách Vỹ17.03.2014NamTiêu chuẩn4A1
TD200364Bùi Minh An16.04.2014NữTiêu chuẩn4A2
TD220256Lương Bảo Anh06.07.2014NữTiêu chuẩn4A2
TD221771Nguyễn Quỳnh Anh01.03.2014NữTiêu chuẩn4A2
TD200063Lương Hoàng Bách05.12.2014NamTiêu chuẩn4A2
TD230299Phạm Gia Bảo04.11.2014NamTiêu chuẩn4A2
TD201123Trần Doãn Phan Ngọc Châu20.12.2014NamTiêu chuẩn4A2
TD210450Bùi Diệp Chi01.11.2014NữTiêu chuẩn4A2
TD200147Nguyễn Ngọc Linh Chi29.07.2014NữTiêu chuẩn4A2
TD231159Nguyễn Bá Chí Công01.12.2014NamTiêu chuẩn4A2
TD200262Phạm Việt Hà13.01.2014NamTiêu chuẩn4A2
TD221489Hoàng Gia Hưng13.12.2014NamTiêu chuẩn4A2
TD200289Bùi Phạm Quang Huy13.08.2014NamTiêu chuẩn4A2
TD210411Đỗ Chí Kiên17.06.2014NamTiêu chuẩn4A2
TD200285Phạm Trung Kiên15.08.2014NamTiêu chuẩn4A2
TD221514Phạm Doanh Kiệt02.12.2014NamTiêu chuẩn4A2
TD200716Vũ Thành Lâm29.04.2014NamTiêu chuẩn4A2
TD220709Nguyễn Khánh Linh19.11.2013NữTiêu chuẩn4A2
TD221576Nguyễn Bật Bảo Minh16.05.2014NamTiêu chuẩn4A2
TD220083Nguyễn Công Nhật Minh19.08.2014NamTiêu chuẩn4A2
TD200205Đỗ Như Phước Nhân06.11.2014NamTiêu chuẩn4A2
TD200331Bùi Nam Sơn28.06.2014NamTiêu chuẩn4A2
TD210708Nguyễn Hà Thu09.11.2014NữTiêu chuẩn4A2
TD200287Hoàng Bảo Trâm23.02.2014NữTiêu chuẩn4A2
TD220681Nguyễn Triệu Văn11.02.2014NamTiêu chuẩn4A2
TD221431Ngô Tiến Vinh23.01.2014NamTiêu chuẩn4A2
TD220719Nguyễn Lâm Vinh25.02.2014NamTiêu chuẩn4A2
TD220405Phạm Cát An17.01.2014NữTiêu chuẩn4A3
TD211139Phạm Tú Anh23.05.2014NữTiêu chuẩn4A3
TD200053Nguyễn Đức Bảo04.12.2014NamTiêu chuẩn4A3
TD231332Trịnh Ngọc Linh Chi30.11.2014NữTiêu chuẩn4A3
TD220167Nguyễn Đình Đạt24.09.2014NamTiêu chuẩn4A3
TD200056Nguyễn Anh Dũng28.01.2014NamTiêu chuẩn4A3
TD210338Nguyễn An Gia Hân28.08.2014NữTiêu chuẩn4A3
TD200126Nguyễn Việt Hưng04.06.2014NamTiêu chuẩn4A3
TD231257Tô Vũ Minh Khang24.05.2014NamTiêu chuẩn4A3
TD231123Nguyễn Tuấn Khoa29.09.2014NamTiêu chuẩn4A3
TD200046Phạm Anh Khoa04.10.2014NamTiêu chuẩn4A3
TD200125Đỗ Gia Linh20.05.2014NữTiêu chuẩn4A3
TD220061Nguyễn Linh Nga28.02.2014NữTiêu chuẩn4A3
TD200014Nguyễn Khánh Ngọc23.08.2014NữTiêu chuẩn4A3
TD210339Nguyễn Thảo Nguyên14.07.2014NữTiêu chuẩn4A3
TD200686Tống Bá Thiện Nhân20.09.2014NamTiêu chuẩn4A3
TD230367Dương Khánh Phong08.03.2014NamTiêu chuẩn4A3
TD210308Nguyễn Gia Phúc10.08.2014NamTiêu chuẩn4A3
TD200335Nguyễn Kiến Quốc03.04.2014NamTiêu chuẩn4A3
TD220504Hoàng Anh Thư23.01.2014NữTiêu chuẩn4A3
TD200065Lê Huyền Trang04.11.2014NữTiêu chuẩn4A3
TD220247Đào Đức Tuấn12.09.2014NamTiêu chuẩn4A3
TD200292Nguyễn Quang Tùng13.09.2014NamTiêu chuẩn4A3
TD210029Đỗ Quang Vinh07.12.2014NamTiêu chuẩn4A3
TD230335Phan Khánh An17.07.2014NữTiêu chuẩn4A4
TD231209Đỗ Dương Tuệ Anh17.07.2014NữTiêu chuẩn4A4
TD200558Lê Đức Anh16.08.2013NamTiêu chuẩn4A4
TD200244Nguyễn Hoàng Trí Anh20.11.2014NamTiêu chuẩn4A4
TD231135Nguyễn Huyền Anh06.05.2014NữTiêu chuẩn4A4
TD200573Nguyễn Việt Anh10.04.2014NamTiêu chuẩn4A4
TD200019Phạm Quang Anh29.11.2014NamTiêu chuẩn4A4
TD221055Vi Quỳnh Anh25.07.2014NữTiêu chuẩn4A4
TD210452Phạm Gia Bảo18.11.2014NamTiêu chuẩn4A4
TD200535Nguyễn Hải Đăng14.11.2014NamTiêu chuẩn4A4
TD200577Nguyễn Minh Đức07.05.2014NamTiêu chuẩn4A4
TD190332Phạm Minh Đức04.02.2013NamTiêu chuẩn4A4
TD200723Triệu Chí Hiếu26.12.2014NamTiêu chuẩn4A4
TD220330Dương Gia Huy05.09.2014NamTiêu chuẩn4A4
TD230860Quách Chấn Khang31.01.2014NamTiêu chuẩn4A4
TD200277Trịnh Đức Khiêm14.01.2014NamTiêu chuẩn4A4
TD200263Nguyễn Trọng Minh Khoa24.03.2014NamTiêu chuẩn4A4
TD200130Nguyễn Khánh Ly18.11.2014NữTiêu chuẩn4A4
TD200022Trương Đức Minh18.09.2014NamTiêu chuẩn4A4
TD220273Lại Phương Ngân19.10.2014NữTiêu chuẩn4A4
TD200201Trịnh Kim Ngân01.10.2014NữTiêu chuẩn4A4
TD220294La Đức Phúc26.10.2014NamTiêu chuẩn4A4
TD200305Nguyễn Minh Sang20.10.2014NamTiêu chuẩn4A4
TD200135Nguyễn Khuê Tâm28.01.2014NữTiêu chuẩn4A4
TD200124Cao Quang Anh01.09.2014NamTiêu chuẩn4A5
TD200121Chu Minh Anh08.03.2014NữTiêu chuẩn4A5
TD220079Đỗ Nguyễn Nam Anh21.05.2014NamTiêu chuẩn4A5
TD200517Đào Đức Bình05.09.2014NamTiêu chuẩn4A5
TD200801Vũ Lê Quỳnh Chi31.10.2014NữTiêu chuẩn4A5
TD221773Nguyễn Thị Ngọc Diệp23.03.2014NữTiêu chuẩn4A5
TD200209Vũ Thị Hương Giang11.08.2014NữTiêu chuẩn4A5
TD210571Nguyễn Gia Hưng30.11.2014NamTiêu chuẩn4A5
TD200276Nguyễn Khánh Huyền11.07.2014NữTiêu chuẩn4A5
TD221544Đặng Trung Kiên29.11.2014NamTiêu chuẩn4A5
TD200103Đỗ Nguyễn Anh Kiệt02.10.2014NamTiêu chuẩn4A5
TD200392Phạm Trung Lâm08.01.2014NamTiêu chuẩn4A5
TD200071Nguyễn Vũ Thùy Linh20.04.2014NữTiêu chuẩn4A5
TD200049Trần Ngọc Hà Linh10.11.2014NữTiêu chuẩn4A5
TD200187Chu Khang Minh31.10.2014NamTiêu chuẩn4A5
TD210246Lê Trí Nguyên18.06.2014NamTiêu chuẩn4A5
TD200513Trịnh Thu Phương20.08.2014NữTiêu chuẩn4A5
TD200257Phạm Phương Thảo23.12.2014NữTiêu chuẩn4A5
TD231264Nghiêm Thanh Vân21.04.2014NữTiêu chuẩn4A5
TD230756Trần Anh Vũ04.06.2014NamTiêu chuẩn4A5
TD200703Nguyễn Trần Khánh Vy08.03.2014NữTiêu chuẩn4A5
TD200468Lê Khả An10.02.2014NữTiêu chuẩn4A6
TD200490Lê Minh Quỳnh Anh19.06.2014NữTiêu chuẩn4A6
TD220417Mai Huyền Anh05.09.2014NữTiêu chuẩn4A6
TD200322Nguyễn Minh Anh22.12.2014NữTiêu chuẩn4A6
TD220549Trần Đỗ Hoàng Anh24.10.2014NamTiêu chuẩn4A6
TD200413Đặng Khánh Chi23.09.2014NữTiêu chuẩn4A6
TD200178Hồ Bách Hải05.06.2014NamTiêu chuẩn4A6
TD220320Lê Việt Hoàng15.09.2014NamTiêu chuẩn4A6
TD231230Nguyễn Chấn Hưng02.12.2014NamTiêu chuẩn4A6
TD200185Nguyễn Đình Khôi02.12.2014NamTiêu chuẩn4A6
TD200398Nguyễn Minh Khuê01.10.2014NữTiêu chuẩn4A6
TD231221Phạm Minh Kiệt31.05.2014NamTiêu chuẩn4A6
TD210524Lê Phúc Minh23.07.2014NamTiêu chuẩn4A6
TD200159Tạ Nhất Minh23.08.2014NamTiêu chuẩn4A6
TD200308Hà Huyền My06.02.2014NữTiêu chuẩn4A6
TD200375Đặng Bảo Ngọc27.07.2014NữTiêu chuẩn4A6
TD201150Trương Thảo Nhi19.09.2014NữTiêu chuẩn4A6
TD210588Lê Hồng Quang09.01.2014NữTiêu chuẩn4A6
TD221713Trương Nhã Quyên19.01.2014NữTiêu chuẩn4A6
TD231125Cao Kiến Thành25.07.2014NamTiêu chuẩn4A6
TD231128Trần Phương Thảo30.05.2014NữTiêu chuẩn4A6
TD230459Vương Thu Thảo05.04.2014NữTiêu chuẩn4A6
TD200224Nguyễn Xuân Vinh12.12.2014NamTiêu chuẩn4A6
TD220481Nguyễn Nhã Vy15.11.2014NữTiêu chuẩn4A6
TD200563Phùng Hoài An12.11.2014NữTiêu chuẩn4A7
TD200027Hà Vy Anh05.09.2014NữTiêu chuẩn4A7
TD200068Luyện Thị Trâm Anh21.02.2014NữTiêu chuẩn4A7
TD200048Lại Thảo Chi25.04.2014NữTiêu chuẩn4A7
TD200339Phan Kim Cương25.09.2014NamTiêu chuẩn4A7
TD230469Đỗ Trần Minh Diệp03.10.2014NữTiêu chuẩn4A7
TD200051Hoàng Minh Đức24.04.2014NamTiêu chuẩn4A7
TD200106Đặng Thị Ánh Dương24.01.2014NữTiêu chuẩn4A7
TD190825Nguyễn Ngọc Bảo Hân02.01.2014NữTiêu chuẩn4A7
TD200296Lê Gia Huy30.09.2014NamTiêu chuẩn4A7
TD231039Trần Anh Khôi08.03.2014NamTiêu chuẩn4A7
TD200034Lê Đặng Hà Linh12.01.2014NữTiêu chuẩn4A7
TD200152Trần Ngọc Quỳnh Mai04.09.2014NữTiêu chuẩn4A7
TD200070Bùi Quang Minh12.12.2014NamTiêu chuẩn4A7
TD200067Ngô Tuấn Minh11.02.2014NamTiêu chuẩn4A7
TD230312Trần Quang Minh01.11.2014NamTiêu chuẩn4A7
TD200334Đinh Thị Trà My20.06.2014NữTiêu chuẩn4A7
TD200297Hán Nguyễn Hà My22.12.2014NữTiêu chuẩn4A7
TD200332Nguyễn Vũ An Nghi02.03.2014NữTiêu chuẩn4A7
TD200033Phạm Trần Bích Ngọc10.07.2014NữTiêu chuẩn4A7
TD200120Nguyễn Phúc Nguyên28.05.2014NamTiêu chuẩn4A7
TD200195Phạm Vĩnh Yến Nhung30.01.2014NữTiêu chuẩn4A7
TD200281Trần Minh Quân24.03.2014NamTiêu chuẩn4A7
TD200596Dương Minh Thành07.04.2014NamTiêu chuẩn4A7
TD200298Hán Nguyễn Hà Trang04.03.2014NữTiêu chuẩn4A7
TD200069Vũ Minh Triết07.03.2014NamTiêu chuẩn4A7
TD210284Trần Vy An07.08.2014NữTiêu chuẩn4A8
TD221359Đinh Diệp Anh07.08.2014NữTiêu chuẩn4A8
TD200132Nguyễn Trâm Anh18.10.2014NữTiêu chuẩn4A8
TD200026Nguyễn Gia Bảo01.08.2014NamTiêu chuẩn4A8
TD211028Vũ Dung Bình18.08.2014NamTiêu chuẩn4A8
TD200007Nguyễn Lam Diệp12.07.2014NữTiêu chuẩn4A8
TD200150Nguyễn Ngọc Diệp16.01.2014NữTiêu chuẩn4A8
TD200062Vũ Minh Đức29.07.2014NamTiêu chuẩn4A8
TD200327Phùng Quang Dũng19.01.2014NamTiêu chuẩn4A8
TD200416Nguyễn Hương Giang19.02.2014NữTiêu chuẩn4A8
TD210341Phạm Ánh Giang05.11.2014NữTiêu chuẩn4A8
TD200286Bùi Hải Hà26.02.2014NữTiêu chuẩn4A8
TD200291Đào Thanh Hải12.12.2014NamTiêu chuẩn4A8
TD200270Trần Minh Hiếu07.02.2014NamTiêu chuẩn4A8
TD200214Phạm Đức Huy09.10.2014NamTiêu chuẩn4A8
TD200235Nguyễn Minh Khôi20.06.2014NamTiêu chuẩn4A8
TD200006Nguyễn Tuấn Kiệt08.11.2014NamTiêu chuẩn4A8
TD200002Nguyễn Vi Tuấn Kiệt10.03.2014NamTiêu chuẩn4A8
TD200029Kiều Minh Kiều05.11.2014NữTiêu chuẩn4A8
TD200554Trần Nguyễn Tuệ Linh14.12.2014NữTiêu chuẩn4A8
TD200421Trần Trọng Quang Minh14.06.2014NamTiêu chuẩn4A8
TD211059Lê Thảo My28.03.2014NữTiêu chuẩn4A8
TD200526Lê Hoàng Quốc Quân30.05.2014NamTiêu chuẩn4A8
TD200410Nguyễn Tường Vy11.09.2014NữTiêu chuẩn4A8
TD200181Phạm Thị Hải Yến16.11.2014NữTiêu chuẩn4A8
TD221729Vi Bảo An06.03.2014NữTiêu chuẩn4A9
TD220355Đào Bảo Anh04.09.2014NữTiêu chuẩn4A9
TD221293Nguyễn Trâm Anh04.04.2014NữTiêu chuẩn4A9
TD220673Nguyễn Vân Anh07.05.2014NữTiêu chuẩn4A9
TD231329Bùi Đình Gia Bảo28.09.2014NamTiêu chuẩn4A9
TD221723Tạ Linh Chi22.06.2014NamTiêu chuẩn4A9
TD221520Trần Nguyên Đán28.11.2014NamTiêu chuẩn4A9
TD220085Đào Minh Đức15.10.2014NamTiêu chuẩn4A9
TD220379Phạm Minh Đức27.10.2014NamTiêu chuẩn4A9
TD220779Nguyễn Hữu Tùng Dương19.07.2014NamTiêu chuẩn4A9
TD221075Nguyễn Đắc Trung Hiếu11.04.2014NamTiêu chuẩn4A9
TD220211Nguyễn Quang Huy27.09.2014NamTiêu chuẩn4A9
TD220334Nguyễn Thị Khánh Linh10.02.2014NữTiêu chuẩn4A9
TD220337Lê Đặng Trúc Mai25.01.2014NữTiêu chuẩn4A9
TD220086Hoàng Tiến Minh17.12.2014NamTiêu chuẩn4A9
TD221417Lê Cảnh Bình Minh27.08.2014NamTiêu chuẩn4A9
TD220451Nguyễn Tuệ Minh17.03.2014NữTiêu chuẩn4A9
TD231375Ngô Ngọc My29.12.2014NữTiêu chuẩn4A9
TD221370Nguyễn Thế Nam20.05.2014NamTiêu chuẩn4A9
TD231040Trần Thảo Nguyên29.10.2014NữTiêu chuẩn4A9
TD220398Vũ Minh Quân19.10.2014NamTiêu chuẩn4A9
TD221478Lý Trần Thành26.10.2014NamTiêu chuẩn4A9
TD220329Trần Minh Thành17.11.2014NamTiêu chuẩn4A9
TD220388Lê Phương Thảo02.08.2014NữTiêu chuẩn4A9
TD210906Hoàng Anh Thư26.03.2014NữTiêu chuẩn4A9
TD221367Mai Văn Minh Anh13.08.2013NamTiêu chuẩn5A1
TD210517Đặng Gia Bình01.07.2013NamTiêu chuẩn5A1
TD190806Nguyễn Huy Chuẩn20.12.2013NamTiêu chuẩn5A1
TD190725Đào Nguyễn Ngân Hà21.08.2013NữTiêu chuẩn5A1
TD230362Đào Tùng Lâm30.11.2013NamTiêu chuẩn5A1
TD190438Giang Phúc Lâm01.08.2013NamTiêu chuẩn5A1
TD230200Nguyễn Hải My Lan06.06.2013NữTiêu chuẩn5A1
TD190862Đinh Đức Minh26.03.2013NamTiêu chuẩn5A1
TD211159Nguyễn Tiến Minh20.08.2013NamTiêu chuẩn5A1
TD221356Trịnh Hoàng Bảo Nam17.12.2013NamTiêu chuẩn5A1
TD190650Hoàng Trọng Nghĩa27.04.2013NamTiêu chuẩn5A1
TD231222Hoàng Thị Bích Ngọc23.01.2013NữTiêu chuẩn5A1
TD190303Bùi Hà Nguyên27.10.2013NamTiêu chuẩn5A1
TD221368Mai Văn Khôi Nguyên13.08.2013NamTiêu chuẩn5A1
TD231279Nguyễn Đức Phong08.02.2013NamTiêu chuẩn5A1
TD230357Nguyễn Minh Phương10.09.2013NữTiêu chuẩn5A1
TD200271Trần Anh Thái08.10.2013NamTiêu chuẩn5A1
TD190583Lê Ngọc Thiên Trang18.12.2013NữTiêu chuẩn5A1
TD190328Nguyễn Khánh An11.07.2013NữTiêu chuẩn5A2
TD220569Đỗ Đức Anh30.11.2013NamTiêu chuẩn5A2
TD210478Hạ Trung Anh20.11.2013NamTiêu chuẩn5A2
TD230022Triệu Minh Anh25.10.2013NữTiêu chuẩn5A2
TD221621Lê Vũ Gia Bảo09.01.2013NamTiêu chuẩn5A2
TD200114Nguyễn Quang Bình29.11.2013NamTiêu chuẩn5A2
TD190298Nguyễn Bảo Châu25.08.2013NữTiêu chuẩn5A2
TD230300Phạm Quốc Đạt13.08.2013NamTiêu chuẩn5A2
TD230650Nguyễn Trí Dũng10.09.2013NamTiêu chuẩn5A2
TD210876Nguyễn Thị Hương Giang17.09.2013NữTiêu chuẩn5A2
TD221072Nguyễn Gia Hân28.04.2013NữTiêu chuẩn5A2
TD221579Hà Quốc Hưng17.12.2013NamTiêu chuẩn5A2
TD210603Nguyễn Xuân Lâm23.09.2013NamTiêu chuẩn5A2
TD220051Phạm Phương Linh17.03.2013NữTiêu chuẩn5A2
TD211132Đỗ Hoàng Long11.05.2013NamTiêu chuẩn5A2
TD190738Nguyễn Duy Khôi Nguyên02.12.2013NamTiêu chuẩn5A2
TD190748Nguyễn Hà Trang07.09.2013NữTiêu chuẩn5A2
TD211131Đỗ Thanh Trúc11.05.2013NữTiêu chuẩn5A2
TD210291Trần Khánh Uyên19.03.2013NữTiêu chuẩn5A2
TD190314Lê Ngọc Thanh Vân09.04.2012NữTiêu chuẩn5A2
TD221858Hoàng Vũ06.08.2013NamTiêu chuẩn5A2
TD220505Lê Quỳnh Anh11.08.2013NữTiêu chuẩn5A3
TD220474Trần Thế Việt Anh21.01.2013NamTiêu chuẩn5A3
TD190439Phạm Minh Châu18.01.2013NữTiêu chuẩn5A3
TD220391Nguyễn Thị Hồng Hạnh02.07.2013NamTiêu chuẩn5A3
TD190596Lại Đắc Minh Khang11.10.2013NamTiêu chuẩn5A3
TD190652Trần Tuấn Khang17.09.2013NamTiêu chuẩn5A3
TD190545Bùi Thị Minh Khuê20.08.2013NữTiêu chuẩn5A3
TD190646Lê Huy Long07.10.2013NamTiêu chuẩn5A3
TD220635Nguyễn Quang Minh02.11.2013NamTiêu chuẩn5A3
TD190729Nguyễn Đoàn Hà My06.01.2013NữTiêu chuẩn5A3
TD190344Lưu Gia Phong29.06.2013NamTiêu chuẩn5A3
TD210030Lê Bảo Phúc12.05.2013NamTiêu chuẩn5A3
TD220327Nguyễn Mai Hồng Phúc22.04.2013NamTiêu chuẩn5A3
TD190440Trần Việt Phước30.12.2013NamTiêu chuẩn5A3
TD210258Nguyễn Bảo Quân18.09.2013NamTiêu chuẩn5A3
TD190671Bùi Thúy Quỳnh21.01.2013NữTiêu chuẩn5A3
TD210331Lưu Vĩnh Thái28.06.2013NamTiêu chuẩn5A3
TD221433Lê Xuân Tiến26.09.2013NamTiêu chuẩn5A3
TD221722Trần Thị Bảo Trâm20.01.2013NữTiêu chuẩn5A3
TD210686Nguyễn Hoàng Bảo Trân05.01.2013NữTiêu chuẩn5A3
TD190723Nguyễn Thu Trang01.07.2013NữTiêu chuẩn5A3
TD220527Nguyễn Thanh Trúc23.08.2013NữTiêu chuẩn5A3
TD190457Lê Nhã Uyên03.01.2013NữTiêu chuẩn5A3
TD190398Nguyễn Hoàng Thái An12.08.2013NamTiêu chuẩn5A4
TD220495Nguyễn Hồng Anh13.08.2013NamTiêu chuẩn5A4
TD190396Nguyễn Tuệ Anh14.06.2013NữTiêu chuẩn5A4
TD190564Nguyễn Thái Bảo14.07.2013NamTiêu chuẩn5A4
TD230461Đỗ Nguyễn Linh Chi03.04.2013NữTiêu chuẩn5A4
TD200578Mai Chi27.11.2013NữTiêu chuẩn5A4
TD190444Nguyễn Khánh Chi25.06.2013NữTiêu chuẩn5A4
TD231089Nguyễn Lê Bảo Chi10.02.2013NữTiêu chuẩn5A4
TD190580Nguyễn Mạnh Dũng02.11.2013NamTiêu chuẩn5A4
TD190546Vũ Hồ Thu Hương29.06.2013NữTiêu chuẩn5A4
TD190788Nguyễn Hoàng Minh Khang16.09.2013NamTiêu chuẩn5A4
TD220146Nguyễn Lê Bảo Khang27.12.2013NamTiêu chuẩn5A4
TD200112Đặng Nam Khánh28.08.2013NamTiêu chuẩn5A4
TD200542Đào Công Khoa23.10.2013NamTiêu chuẩn5A4
TD190395Nguyễn Quang Lâm21.08.2013NamTiêu chuẩn5A4
TD220746Phạm Hữu Hải Lâm07.08.2013NamTiêu chuẩn5A4
TD230917Hoàng Bảo Linh01.08.2013NữTiêu chuẩn5A4
TD200527Hoàng Phương Linh31.08.2013NữTiêu chuẩn5A4
TD190730Nguyễn Gia Linh B27.12.2013NữTiêu chuẩn5A4
TD190378Lê Đới Bảo Nam01.08.2013NamTiêu chuẩn5A4
TD220606Hoàng Mai Nhi13.12.2013NữTiêu chuẩn5A4
TD220145Trần Khả Nhi06.10.2013NữTiêu chuẩn5A4
TD200485Phạm Lâm Phong06.08.2013NamTiêu chuẩn5A4
TD220980Cao Phúc Tường An22.03.2013NamTiêu chuẩn5A5
TD190486Nguyễn Ngọc Bảo An16.08.2013NữTiêu chuẩn5A5
TD220287Chu Tuệ Anh03.06.2013NữTiêu chuẩn5A5
TD190317Phan Thanh Hải28.12.2013NamTiêu chuẩn5A5
TD210153Phùng Quang Hải16.05.2013NamTiêu chuẩn5A5
TD190484Trần Thị Thu Hằng16.08.2013NữTiêu chuẩn5A5
TD190405Phạm Huy Hoàng07.11.2013NamTiêu chuẩn5A5
TD190418Nguyễn Việt Khang26.09.2013NamTiêu chuẩn5A5
TD190384Mậu Minh Khánh27.09.2013NamTiêu chuẩn5A5
TD210564Đỗ Trung Kiên24.10.2013NamTiêu chuẩn5A5
TD221369Thân Thái Kỳ02.09.2013NamTiêu chuẩn5A5
TD200064Lê Ngọc Bảo Liên09.01.2013NữTiêu chuẩn5A5
TD190517Tạ Phương Linh22.03.2013NữTiêu chuẩn5A5
TD200393Lê Tiến Minh10.01.2013NamTiêu chuẩn5A5
TD220092Đặng Ngọc Huyền My13.12.2013NữTiêu chuẩn5A5
TD190467Nguyễn Hoàng Khánh Ngân03.09.2013NữTiêu chuẩn5A5
TD210969Dương Trung Nghĩa29.07.2013NamTiêu chuẩn5A5
TD190551Nguyễn Kim Ngọc26.07.2013NữTiêu chuẩn5A5
TD190376Nguyễn Viết Phú Nguyên21.11.2013NamTiêu chuẩn5A5
TD211044Ngô Tấn Phát03.12.2013NamTiêu chuẩn5A5
TD221139Nguyễn Tân Phát22.10.2013NamTiêu chuẩn5A5
TD220125Vũ Đình Tuấn Sang05.09.2013NamTiêu chuẩn5A5
TD190482Lưu Kiên Tâm (Tên cũ Lưu Vũ Tâm)31.08.2013NamTiêu chuẩn5A5
TD220618Nguyễn Như Ý03.08.2013NữTiêu chuẩn5A5
TD190606Nguyễn Đức Anh B03.03.2013NamTiêu chuẩn5A6
TD190368Nguyễn Hải Hà Anh04.07.2013NữTiêu chuẩn5A6
TD190792Nguyễn Ngọc Bảo Anh16.02.2013NamTiêu chuẩn5A6
TD190316Ngô Gia Bảo07.05.2013NamTiêu chuẩn5A6
TD190511Lê Minh Châu25.04.2013NữTiêu chuẩn5A6
TD200439Ngô Tấn Dũng09.01.2013NamTiêu chuẩn5A6
TD230636Nguyễn Vinh Hiển07.01.2013NamTiêu chuẩn5A6
TD190565Nguyễn Trọng Kiên12.08.2013NamTiêu chuẩn5A6
TD190595Nguyễn Tuấn Kiệt03.04.2013NamTiêu chuẩn5A6
TD190861Vũ Như Tuấn Lâm08.08.2013NamTiêu chuẩn5A6
TD190397Hà Bảo Linh07.11.2013NữTiêu chuẩn5A6
TD190764Đinh Hoàng Minh12.02.2013NamTiêu chuẩn5A6
TD230348Phạm Hồng Minh05.03.2013NamTiêu chuẩn5A6
TD190768Bùi Bảo Nam27.09.2013NamTiêu chuẩn5A6
TD190510Nghiêm Nhật Nam13.03.2013NamTiêu chuẩn5A6
TD201177Nguyễn Bảo Nam18.03.2013NamTiêu chuẩn5A6
TD190348Nguyễn Thành Nam14.08.2013NamTiêu chuẩn5A6
TD190828Nguyễn Hà Ngân29.01.2013NữTiêu chuẩn5A6
TD190335Đặng Khôi Nguyên12.07.2013NamTiêu chuẩn5A6
TD190420Nguyễn Đức Nguyên11.04.2013NamTiêu chuẩn5A6
TD190471Ngô Gia Minh Nhật16.10.2013NamTiêu chuẩn5A6
TD190319Vũ Tường Nhi25.09.2013NữTiêu chuẩn5A6
TD190773Hoàng Minh Sáng11.12.2013NamTiêu chuẩn5A6
TD190741Nguyễn Sỹ Tài08.08.2013NamTiêu chuẩn5A6
TD190576Mai Khánh Thiện19.01.2013NamTiêu chuẩn5A6
TD220279An An15.11.2013NamTiêu chuẩn5A7
TD200539Lạc Gia An31.07.2013NamTiêu chuẩn5A7
TD221834Lê Thiên Ân06.08.2013NamTiêu chuẩn5A7
TD190659Nguyễn Nam Anh B10.03.2013NamTiêu chuẩn5A7
TD231369Phạm Thanh Bảo26.07.2013NamTiêu chuẩn5A7
TD220589Ngô Bảo Châu04.12.2013NamTiêu chuẩn5A7
TD210989Nguyễn Ngọc Hân04.09.2013NữTiêu chuẩn5A7
TD190699Nguyễn Ngọc Lan Hương30.10.2012NữTiêu chuẩn5A7
TD210288Nguyễn Nhật Gia Huy07.01.2013NamTiêu chuẩn5A7
TD211181Trần Khắc Huy26.03.2013NamTiêu chuẩn5A7
TD210946Nguyễn Thanh Huyền20.12.2013NữTiêu chuẩn5A7
TD220720Phùng Khắc Gia Khánh04.09.2013NamTiêu chuẩn5A7
TD200496Đinh Thái Lâm16.02.2013NamTiêu chuẩn5A7
TD190843Nguyễn Cao Bảo Lâm14.11.2013NamTiêu chuẩn5A7
TD190479Lê Tuệ Linh29.11.2013NữTiêu chuẩn5A7
TD220397Vũ Anh Minh17.07.2013NamTiêu chuẩn5A7
TD190643Nguyễn Hữu Phong05.10.2013NamTiêu chuẩn5A7
TD221351Vũ Hải Phong04.10.2013NamTiêu chuẩn5A7
TD190698Nguyễn Duy An Phú24.03.2013NamTiêu chuẩn5A7
TD210939Nguyễn Đình Minh Sáng06.03.2013NamTiêu chuẩn5A7
TD221015Nguyễn Tấn Thành08.11.2013NamTiêu chuẩn5A7
TD221843Vũ Nhã Vy17.11.2013NữTiêu chuẩn5A7
TD190749Lê Phúc An10.11.2013NamTiêu chuẩn5A8
TD190386Lưu Gia Bảo20.12.2013NamTiêu chuẩn5A8
TD190692Lê Minh Châu A17.09.2013NữTiêu chuẩn5A8
TD190568Nguyễn Thị Minh Châu17.10.2013NữTiêu chuẩn5A8
TD200170Nguyễn Hoàng Hải10.05.2013NamTiêu chuẩn5A8
TD200926Triệu Minh Hiếu05.01.2013NamTiêu chuẩn5A8
TD200710Vũ Đức Huy30.03.2013NamTiêu chuẩn5A8
TD190341Nguyễn Cảnh Minh Khang02.08.2013NamTiêu chuẩn5A8
TD190809Đoàn Vân Khánh30.09.2013NữTiêu chuẩn5A8
TD200795Trịnh Nguyên Khôi14.01.2013NamTiêu chuẩn5A8
TD200414Hoàng Phúc Lâm24.11.2013NamTiêu chuẩn5A8
TD230699Trần Bùi Lâm28.05.2013NamTiêu chuẩn5A8
TD230192Nguyễn Như Loan20.11.2013NữTiêu chuẩn5A8
TD190340Nguyễn Thanh Mai07.09.2013NữTiêu chuẩn5A8
TD190426Bùi Thảo Minh01.12.2013NữTiêu chuẩn5A8
TD200024Nguyễn Trần Hà My24.12.2013NữTiêu chuẩn5A8
TD190351Đoàn Hải Nam23.08.2013NamTiêu chuẩn5A8
TD190465Phùng Thái Nam28.03.2013NamTiêu chuẩn5A8
TD190649Trần Phương Nam16.12.2013NamTiêu chuẩn5A8
TD200856Nguyễn Lê Bảo Ngân31.05.2013NữTiêu chuẩn5A8
TD190349Bùi Lâm Phong19.09.2013NamTiêu chuẩn5A8
TD190308Nguyễn Hải Phong17.08.2013NamTiêu chuẩn5A8
TD190674Nguyễn Bảo Trâm22.08.2013NữTiêu chuẩn5A8
TD210968Nguyễn Minh Triết03.06.2013NamTiêu chuẩn5A8
TD190488Vũ Thị Cẩm Tú23.03.2013NữTiêu chuẩn5A8
TD190518Lê Nguyễn Sơn Tùng17.03.2013NamTiêu chuẩn5A8
TD200424Bùi Cát Tường An29.03.2013NữTiêu chuẩn5A9
TD221550Đỗ Thái An11.06.2013NữTiêu chuẩn5A9
TD190740Đinh Khánh Chi10.12.2013NữTiêu chuẩn5A9
TD220762Lê Bảo Đăng16.10.2013NamTiêu chuẩn5A9
TD230375Nguyễn Du17.09.2013NamTiêu chuẩn5A9
TD220737Đỗ Bảo Dương22.01.2013NamTiêu chuẩn5A9
TD230206Vũ Bá Dương19.05.2013NamTiêu chuẩn5A9
TD201107Vũ Đức Thái Duy24.07.2013NamTiêu chuẩn5A9
TD190377Phan An Khánh09.11.2013NữTiêu chuẩn5A9
TD220414Đỗ Nguyễn Minh Khôi19.02.2013NamTiêu chuẩn5A9
TD210336Nguyễn Đình Anh Khôi07.01.2013NamTiêu chuẩn5A9
TD221535Nguyễn Trần Lam20.06.2013NamTiêu chuẩn5A9
TD220263Phạm Hà Bảo Lâm01.05.2013NữTiêu chuẩn5A9
TD221358Đinh Huyền Minh28.07.2013NữTiêu chuẩn5A9
TD220289Dương Thành Nam05.12.2013NamTiêu chuẩn5A9
TD220258Lê Hải Nam26.07.2013NamTiêu chuẩn5A9
TD220331Nguyễn Danh Nhật Nam19.06.2013NamTiêu chuẩn5A9
TD231212Nguyễn Phúc Nam21.07.2013NamTiêu chuẩn5A9
TD210865Lê Minh Nhật02.01.2013NamTiêu chuẩn5A9
TD210948Vũ Nam Phong02.03.2013NamTiêu chuẩn5A9
TD231207Phạm Hoàng Sơn16.06.2013NamTiêu chuẩn5A9
TD220212Nguyễn Huệ Tâm28.09.2013NữTiêu chuẩn5A9
TD220278Lê Hồng Thái21.04.2013NamTiêu chuẩn5A9
TD220310Hoàng Anh Thư25.09.2013NữTiêu chuẩn5A9
TD220651Trần Thủy Tiên29.05.2013NữTiêu chuẩn5A9
TD210447Nguyễn Thùy Trang17.07.2013NữTiêu chuẩn5A9
TD220749Đinh Châu Anh12.10.2012NữTiêu chuẩn6A1
TD201143Nguyễn Hoàng Bách25.10.2012NamTiêu chuẩn6A1
TD230032Nguyễn Sỹ Kim Bảo17.03.2012NamTiêu chuẩn6A1
TD221516Lê Đức Bình17.08.2012NamTiêu chuẩn6A1
TD231132Dương Thùy Chi25.11.2012NữTiêu chuẩn6A1
TD220028Đỗ Minh Đức01.05.2012NamTiêu chuẩn6A1
TD201025Trần Minh Đức08.09.2012NamTiêu chuẩn6A1
TD180209Nguyễn Văn Bá Hải21.07.2012NamTiêu chuẩn6A1
TD230307Trần Ngọc Hân30.08.2012NữTiêu chuẩn6A1
TD230458Trần Minh Hiếu08.08.2012NamTiêu chuẩn6A1
TD200374Đặng Duy Hùng02.04.2012NamTiêu chuẩn6A1
TD210448Trần Ngọc Khánh31.08.2012NữTiêu chuẩn6A1
TD200681Nguyễn Anh Khôi01.10.2012NamTiêu chuẩn6A1
TD210510Nguyễn Đỗ Minh Khuê23.11.2012NữTiêu chuẩn6A1
TD211135Nguyễn Bảo Ngọc Linh31.01.2012NữTiêu chuẩn6A1
TD221510Lã Tuấn Minh15.04.2012NamTiêu chuẩn6A1
TD190453Nguyễn Đình Tuấn Minh27.10.2012NamTiêu chuẩn6A1
TD230382Trần Bình Minh04.04.2012NamTiêu chuẩn6A1
TD230128Nguyễn Hạnh Nhi22.11.2012NữTiêu chuẩn6A1
TD230272Phan Hùng Phong31.10.2012NamTiêu chuẩn6A1
TD230068Nguyễn Minh Quang02.10.2012NamTiêu chuẩn6A1
TD210566Đinh Thanh Sơn21.11.2012NamTiêu chuẩn6A1
TD221178Lâm Quốc Triệu20.09.2012NamTiêu chuẩn6A1
TD190450Khuất Minh Tú11.11.2012NamTiêu chuẩn6A1
TD220219Hoàng Bảo Vân11.08.2012NữTiêu chuẩn6A1
TD220469Nguyễn Cao Hà An27.10.2012NamTiêu chuẩn6A2
TD180165Nguyễn Tài Gia Bảo12.12.2012NamTiêu chuẩn6A2
TD210591Nguyễn Minh Châu29.07.2012NữTiêu chuẩn6A2
TD220458Nguyễn Trọng Gia Điền08.12.2012NamTiêu chuẩn6A2
TD230285Đặng Đình Đỗ02.05.2012NamTiêu chuẩn6A2
TD210332Đặng Tiến Dũng29.03.2012NamTiêu chuẩn6A2
TD190427Nguyễn Trí Dũng28.12.2012NamTiêu chuẩn6A2
TD180112Trương Hữu Trường Giang08.04.2012NamTiêu chuẩn6A2
TD230110Đỗ Văn Hải Hà08.09.2012NamTiêu chuẩn6A2
TD220090Hoàng Tiến Hưng20.08.2012NamTiêu chuẩn6A2
TD221311Đỗ Quốc Khải30.12.2012NamTiêu chuẩn6A2
TD200346Lê Chí Khiêm15.10.2012NamTiêu chuẩn6A2
TD210830Nguyễn Gia Kiên01.04.2012NamTiêu chuẩn6A2
TD220459Ngô Phúc Lâm02.11.2012NamTiêu chuẩn6A2
TD210779Bùi Ngọc Linh02.06.2012NữTiêu chuẩn6A2
TD190393Lê Nhã Linh03.03.2012NữTiêu chuẩn6A2
TD230537Nguyễn Bảo Linh01.03.2012NữTiêu chuẩn6A2
TD220043Nguyễn Phú Lộc01.01.2012NamTiêu chuẩn6A2
TD230034Nguyễn Đức Minh02.02.2012NamTiêu chuẩn6A2
TD200465Quản Đình Nam07.12.2012NamTiêu chuẩn6A2
TD190669Phạm Bảo Ngân08.11.2012NữTiêu chuẩn6A2
TD180117Phạm Lê Nhân26.05.2012NamTiêu chuẩn6A2
TD230045Nguyễn Đỗ Tuệ Nhi13.09.2012NữTiêu chuẩn6A2
TD210310Trần Đức Phong24.03.2012NamTiêu chuẩn6A2
TD230726Ngô Bảo Trang11.07.2012NữTiêu chuẩn6A2
TD230008Vũ Song Vũ21.09.2012NamTiêu chuẩn6A2
TD180113Phùng Gia An15.04.2012NamTiêu chuẩn6A3
TD200304Nguyễn Minh Anh18.12.2012NữTiêu chuẩn6A3
TD230195Nguyễn Nam Anh18.10.2012NamTiêu chuẩn6A3
TD230025Nguyễn Văn Duy Anh21.02.2012NamTiêu chuẩn6A3
TD230967Nguyễn Ngọc Gia Bảo21.12.2012NamTiêu chuẩn6A3
TD180127Đặng Bảo Châu23.04.2012NamTiêu chuẩn6A3
TD231378Lý Mai Chi07.03.2012NữTiêu chuẩn6A3
TD180088Nguyễn Huy Hải Đăng06.08.2012NamTiêu chuẩn6A3
TD230196Nguyễn Ngọc Diệp02.01.2012NữTiêu chuẩn6A3
TD230033Hoàng Nam Hải28.02.2012NamTiêu chuẩn6A3
TD230006Hồ Tuấn Kiệt30.11.2012NamTiêu chuẩn6A3
TD230060Nguyễn Đình Lâm14.05.2012NamTiêu chuẩn6A3
TD231371Trần Vũ Khánh Linh03.04.2012NữTiêu chuẩn6A3
TD180232Nguyễn Xuân Long27.11.2012NamTiêu chuẩn6A3
TD211058Lê Đình Đăng Minh15.11.2012NamTiêu chuẩn6A3
TD190301Nguyễn Trịnh Nhật Minh31.07.2012NamTiêu chuẩn6A3
TD221317Lê Trần Trà My30.10.2012NữTiêu chuẩn6A3
TD200402Phương Kiều My21.10.2012NữTiêu chuẩn6A3
TD220978Nguyễn Văn Hoàng Nam02.05.2012NamTiêu chuẩn6A3
TD190363Lê Khôi Nguyên03.08.2012NamTiêu chuẩn6A3
TD180008Nguyễn Ngọc Phương Nhi22.10.2012NữTiêu chuẩn6A3
TD200692Đặng Khánh Ninh10.01.2012NữTiêu chuẩn6A3
TD211184Vũ Hoàng Thanh Phong17.03.2012NamTiêu chuẩn6A3
TD201000Vũ Quang Phú08.04.2012NamTiêu chuẩn6A3
TD230753Nguyễn Đình Minh Quân18.03.2012NamTiêu chuẩn6A3
TD220315Nguyễn Đình Minh Trị02.09.2012NamTiêu chuẩn6A3
TD201096Nguyễn Hà Minh Tuyền11.07.2012NữTiêu chuẩn6A3
TD220418Phạm Quốc Vượng07.12.2012NamTiêu chuẩn6A3
TD220787Mai Nguyễn Hoàng Anh06.11.2012NamTiêu chuẩn6A4
TD221329Phạm Nguyễn Minh Châu04.05.2012NữTiêu chuẩn6A4
TD190573Tạ Minh Châu25.08.2013NữTiêu chuẩn6A4
TD221157Trương Hoàng Hà19.09.2012NamTiêu chuẩn6A4
TD211017Nguyễn Năng Huy16.06.2012NamTiêu chuẩn6A4
TD231120Võ Tuấn Anh Huy23.01.2012NamTiêu chuẩn6A4
TD230182Vũ Anh Khoa09.08.2012NamTiêu chuẩn6A4
TD200385Nguyễn Thanh Lâm11.08.2012NamTiêu chuẩn6A4
TD210228Nguyễn Gia Linh16.10.2012NữTiêu chuẩn6A4
TD190673Nguyễn Thùy Linh A12.09.2012NữTiêu chuẩn6A4
TD230965Nguyễn Khánh Ly28.08.2012NữTiêu chuẩn6A4
TD231117Bùi Cao Quang Minh25.04.2012NamTiêu chuẩn6A4
TD190399Lâm Nhật Minh15.11.2012NamTiêu chuẩn6A4
TD200866Lê Nhật Minh11.12.2012NamTiêu chuẩn6A4
TD230244Lê Phan Nhật Minh18.08.2012NữTiêu chuẩn6A4
TD190278Nguyễn Tiến Hoàng Minh06.04.2012NamTiêu chuẩn6A4
TD230351Phạm Nguyễn Hải Minh17.11.2012NamTiêu chuẩn6A4
TD230629Tưởng Khánh Minh04.12.2012NamTiêu chuẩn6A4
TD230141Trần Kim Ngân17.07.2012NữTiêu chuẩn6A4
TD190610Phạm Bảo Ngọc20.06.2012NữTiêu chuẩn6A4
TD230334Đặng Hoàng Gia Phong10.11.2012NamTiêu chuẩn6A4
TD180077Đào Tín Phong30.12.2012NamTiêu chuẩn6A4
TD180177Phạm Đức Quang22.05.2012NamTiêu chuẩn6A4
TD210199Nguyễn Đỗ Thành07.03.2012NamTiêu chuẩn6A4
TD230288Nguyễn Trường Thủy05.03.2012NamTiêu chuẩn6A4
TD230765Nghiêm Khánh Toàn12.10.2012NamTiêu chuẩn6A4
TD190507Nguyễn Khánh An A08.10.2012NữTiêu chuẩn6A5
TD231126Đoàn Công Đức Anh30.08.2012NamTiêu chuẩn6A5
TD230692Phạm Việt Bách26.10.2012NamTiêu chuẩn6A5
TD200041Nguyễn Minh Cường14.10.2012NamTiêu chuẩn6A5
TD211183Trần Tuấn Dũng10.01.2012NamTiêu chuẩn6A5
TD190621Lê Dương25.03.2012NamTiêu chuẩn6A5
TD190612Nguyễn Trường Giang04.12.2012NamTiêu chuẩn6A5
TD231058Nguyễn Trường Giang16.09.2012NamTiêu chuẩn6A5
TD190759Đặng Long Hải19.11.2012NamTiêu chuẩn6A5
TD201175Bùi Đức Hiếu02.05.2012NamTiêu chuẩn6A5
TD200306Nguyễn Huy Hoàng13.10.2012NamTiêu chuẩn6A5
TD230028Hoàng Quốc Hưng15.12.2012NamTiêu chuẩn6A5
TD200922Nguyễn Trọng Khang09.05.2012NamTiêu chuẩn6A5
TD230304Trần Trọng Khang15.01.2012NamTiêu chuẩn6A5
TD190474Bùi Trần Tú Linh04.11.2012NữTiêu chuẩn6A5
TD230857Nguyễn Bình Minh28.08.2012NamTiêu chuẩn6A5
TD230847Nguyễn Ngọc Trà My28.07.2012NữTiêu chuẩn6A5
TD221565Mai An Na11.12.2012NữTiêu chuẩn6A5
TD200137Nguyễn Khánh Nam16.01.2012NamTiêu chuẩn6A5
TD230155Nguyễn Bảo Ngọc25.10.2012NữTiêu chuẩn6A5
TD231136Phí Công Minh Nhật02.08.2012NamTiêu chuẩn6A5
TD200255Phạm Bá Phúc07.10.2012NamTiêu chuẩn6A5
TD190370Trần Hà Phương22.05.2012NữTiêu chuẩn6A5
TD200085Nguyễn Trọng Minh Quân13.02.2012NamTiêu chuẩn6A5
TD230114Đinh Thị Bảo Trâm25.08.2012NữTiêu chuẩn6A5
TD200117Hoàng Nhã Uyên06.10.2012NữTiêu chuẩn6A5
TD190657Nguyễn Bảo An20.10.2012NamTiêu chuẩn6A6
TD230971Dương Phạm Bảo Anh07.12.2012NữTiêu chuẩn6A6
TD231073Trần Hải Băng22.05.2012NữTiêu chuẩn6A6
TD230171Đỗ Minh Châu17.04.2012NữTiêu chuẩn6A6
TD230342Nguyễn Trí Dũng18.12.2012NamTiêu chuẩn6A6
TD190441Phạm Đăng Khoa04.12.2012NamTiêu chuẩn6A6
TD190470Nguyễn Phúc Lâm16.12.2012NamTiêu chuẩn6A6
TD190777Nguyễn Khánh Linh A22.06.2012NữTiêu chuẩn6A6
TD230233Trần Việt Linh17.12.2012NamTiêu chuẩn6A6
TD190547Đào Hưng Long17.11.2012NamTiêu chuẩn6A6
TD200343Nhữ Hoàng Minh07.12.2012NamTiêu chuẩn6A6
TD221547Lê Trà My15.11.2012NữTiêu chuẩn6A6
TD180003Hà Minh Nhật09.07.2012NamTiêu chuẩn6A6
TD230329Nguyễn Ích Minh Nhật05.05.2012NamTiêu chuẩn6A6
TD190549Đinh Nam Phong10.11.2012NamTiêu chuẩn6A6
TD230981Lý Nguyễn Nam Phong20.07.2012NamTiêu chuẩn6A6
TD200163Nguyễn Thanh Phong12.07.2012NamTiêu chuẩn6A6
TD190663Vũ Nam Phong A28.05.2011NamTiêu chuẩn6A6
TD230972Nguyễn Hoàng Minh Tân27.07.2012NamTiêu chuẩn6A6
TD230376Trần Thị Thanh Thủy28.10.2012NữTiêu chuẩn6A6
TD200458Lê Hoàng Bảo Trân02.03.2012NữTiêu chuẩn6A6
TD230652Tạ Hoàng Bảo Trân23.12.2012NữTiêu chuẩn6A6
TD190700Trần Minh Tuấn08.11.2012NamTiêu chuẩn6A6
TD200665Phan Thái Vinh19.11.2012NamTiêu chuẩn6A6
TD230021Triệu Quang Vinh26.01.2012NamTiêu chuẩn6A6
TD220220Đinh Triều Vũ06.08.2012NamTiêu chuẩn6A6
TD211020Hoàng Mỹ An21.12.2012NữTiêu chuẩn6A7
TD210964Đinh Quốc Bảo03.10.2012NamTiêu chuẩn6A7
TD230249Ngô Minh Châu06.06.2012NữTiêu chuẩn6A7
TD210912Trần Minh Châu19.07.2012NamTiêu chuẩn6A7
TD210185Trần Linh Đan25.09.2012NữTiêu chuẩn6A7
TD210152Nguyễn Trí Đức27.11.2012NamTiêu chuẩn6A7
TD210716Cấn Đỗ Trường Giang08.03.2012NamTiêu chuẩn6A7
TD211055Dương Nhật Huy05.08.2012NamTiêu chuẩn6A7
TD231001Nguyễn Ngọc Khánh20.08.2012NamTiêu chuẩn6A7
TD231338Bùi Lâm28.07.2012NamTiêu chuẩn6A7
TD210449Doãn Phương Linh25.10.2012NữTiêu chuẩn6A7
TD211025Phạm Kim Long24.08.2012NamTiêu chuẩn6A7
TD230232Hoàng Mai Đức Minh27.09.2012NamTiêu chuẩn6A7
TD210451Trần Vũ Gia Minh24.08.2012NamTiêu chuẩn6A7
TD231255Nguyễn Minh Ngọc17.05.2012NữTiêu chuẩn6A7
TD210915Phạm Chu Bảo Nhi21.06.2012NữTiêu chuẩn6A7
TD210391Trần Nguyễn Minh Phú21.12.2012NamTiêu chuẩn6A7
TD230183Trần Hà Phương15.08.2012NữTiêu chuẩn6A7
TD230205Đỗ Minh Quân18.09.2012NamTiêu chuẩn6A7
TD230905Tạ Minh Quân16.02.2012NamTiêu chuẩn6A7
TD211003Nguyễn Thạch Bảo Quốc01.12.2012NamTiêu chuẩn6A7
TD231325Lê Anh Thái27.09.2012NamTiêu chuẩn6A7
TD210645Trần Đức Toàn27.08.2012NamTiêu chuẩn6A7
TD230776Hoàng Minh Trang12.05.2012NữTiêu chuẩn6A7
TD230024Phạm Thị Khánh Vi17.09.2012NữTiêu chuẩn6A7
TD210427Ngô Minh Vũ21.09.2012NamTiêu chuẩn6A7
TD220126Cao Thiên An (Tên cũ: Cao Trần Thiên An)09.10.2012NữTiêu chuẩn6A8
TD230824Nguyễn Diệp Anh11.08.2012NữTiêu chuẩn6A8
TD231225Nguyễn Đắc Gia Bảo29.10.2012NamTiêu chuẩn6A8
TD220519Lê Minh Đức17.12.2012NamTiêu chuẩn6A8
TD231028Phạm Minh Đức13.04.2012NamTiêu chuẩn6A8
TD220024Trương Thùy Duyên26.06.2012NữTiêu chuẩn6A8
TD220529Bùi Hương Giang13.04.2012NamTiêu chuẩn6A8
TD230673Nguyễn Đỗ Bảo Khanh26.01.2012NữTiêu chuẩn6A8
TD230061Nguyễn Đình Luân10.03.2012NamTiêu chuẩn6A8
TD230222Hoàng Quang Minh13.05.2012NamTiêu chuẩn6A8
TD230227Trần Hồ Tuệ Minh15.09.2012NamTiêu chuẩn6A8
TD230398Lê Thị Kim Ngân15.08.2012NữTiêu chuẩn6A8
TD230187Nguyễn Minh Ngọc22.12.2012NữTiêu chuẩn6A8
TD230752Lưu Quang Nhật09.11.2012NamTiêu chuẩn6A8
TD220781Phạm Hoàng Nam Nhật26.09.2012NamTiêu chuẩn6A8
TD230308Đặng Yến Nhi14.02.2012NữTiêu chuẩn6A8
TD230462Nguyễn Đan Ngọc Nhi08.06.2012NữTiêu chuẩn6A8
TD220221Nguyễn Hà Phong28.07.2012NamTiêu chuẩn6A8
TD220939Vũ Tiến Phong20.09.2012NamTiêu chuẩn6A8
TD230460Đỗ Minh Quân04.03.2012NamTiêu chuẩn6A8
TD220455Nguyễn Tùng Quân12.05.2012NamTiêu chuẩn6A8
TD220035Vũ Hoàng Sơn29.05.2012NamTiêu chuẩn6A8
TD230694Đào Quang Thăng14.12.2012NamTiêu chuẩn6A8
TD221566Hồ Thanh Tùng03.02.2011NamTiêu chuẩn6A8
TD220333Nguyễn Thế Tùng05.03.2012NamTiêu chuẩn6A8
TD220243Nguyễn Ngọc Vũ09.05.2012NamTiêu chuẩn6A8
TD220189Nguyễn Viết Bách20.01.2011NamTiêu chuẩn7A1
TD220367Trần Văn Minh Cường11.03.2011NamTiêu chuẩn7A1
TD221091Nguyễn Hoàng Đức19.04.2010NamTiêu chuẩn7A1
TD220559Lê Thị Ánh Dương02.07.2011NữTiêu chuẩn7A1
TD200016Trần Khánh Giang14.08.2010NữTiêu chuẩn7A1
TD221697Nguyễn Thúy Hà18.03.2011NữTiêu chuẩn7A1
TD180208Trang Giai Hoa26.10.2011NữTiêu chuẩn7A1
TD190273Nguyễn Đức Huy19.08.2011NamTiêu chuẩn7A1
TD180266Nguyễn Đăng Khôi12.07.2011NamTiêu chuẩn7A1
TD221519Bùi Ngọc Linh28.03.2011NữTiêu chuẩn7A1
TD221272Đặng Nguyễn Nhật Minh10.09.2011NamTiêu chuẩn7A1
TD220313Nguyễn Danh Nhật Minh30.11.2011NamTiêu chuẩn7A1
TD221870Phạm Bảo Minh01.06.2011NamTiêu chuẩn7A1
TD200855Nguyễn Lê Bảo Ngọc17.08.2011NữTiêu chuẩn7A1
TD220531Nguyễn Chí Nam Phong15.12.2011NamTiêu chuẩn7A1
TD180258Vũ Minh Quân25.09.2011NamTiêu chuẩn7A1
TD220768Nguyễn Duy Quang24.11.2011NamTiêu chuẩn7A1
TD221148Nguyễn Minh Quang05.10.2011NamTiêu chuẩn7A1
TD180063Nguyễn Đặng Bảo Trang06.09.2011NữTiêu chuẩn7A1
TD220261Phí Nguyễn Nam Tùng30.09.2011NamTiêu chuẩn7A1
TD220697Đỗ Danh Vũ19.03.2011NamTiêu chuẩn7A1
TD200477Lê Xuân An08.02.2011NamTiêu chuẩn7A2
TD200072Nguyễn Viết Hải Anh15.11.2011NamTiêu chuẩn7A2
TD200506Nguyễn Hà Yên Chi09.10.2011NữTiêu chuẩn7A2
TD190722Nguyễn Ngọc Diệp C01.10.2011NữTiêu chuẩn7A2
TD210949Nguyễn Thanh Dương11.05.2011NamTiêu chuẩn7A2
TD221464Hoàng Thu Hằng08.03.2011NữTiêu chuẩn7A2
TD220156Bùi Công Hiếu14.02.2011NamTiêu chuẩn7A2
TD220075Trần Hoàng12.09.2011NamTiêu chuẩn7A2
TD190330Trần Nam Khánh19.10.2011NamTiêu chuẩn7A2
TD200906Đỗ Minh Khuê18.10.2011NữTiêu chuẩn7A2
TD180116Phạm Tuấn Kiệt27.05.2011NamTiêu chuẩn7A2
TD190274Vũ Khánh Linh10.06.2011NamTiêu chuẩn7A2
TD200036Đặng Nhật Minh25.01.2011NamTiêu chuẩn7A2
TD231265Nguyễn Nhật Minh14.12.2011NamTiêu chuẩn7A2
TD220524Phạm Quang Minh27.09.2011NamTiêu chuẩn7A2
TD220173Trần Đức Minh15.02.2011NamTiêu chuẩn7A2
TD220747Trần Thái Nguyệt27.07.2011NữTiêu chuẩn7A2
TD180265Nguyễn Hà Phương21.08.2011NữTiêu chuẩn7A2
TD210221Bùi Minh Quang04.09.2011NamTiêu chuẩn7A2
TD200744Lê Anh Thư19.10.2011NữTiêu chuẩn7A2
TD221441Nguyễn Ngọc Linh Uyên07.09.2011NữTiêu chuẩn7A2
TD220603Bùi Tố Phương Vy11.02.2011NữTiêu chuẩn7A2
TD231197Lâm Dư An (LIN YU ANNE)06.07.2011NữTiêu chuẩn7A3
TD190762Đinh Tuệ Anh28.10.2009NữTiêu chuẩn7A3
TD231215Lê Trung Anh13.02.2011NamTiêu chuẩn7A3
TD231355Vũ Nam Anh19.01.2011NamTiêu chuẩn7A3
TD190416Phan Việt Bách16.05.2011NamTiêu chuẩn7A3
TD190688Trần Duy Bách02.10.2011NamTiêu chuẩn7A3
TD190665Nguyễn Khánh Bình21.06.2011NamTiêu chuẩn7A3
TD190726Vũ Bảo Châu B25.07.2011NữTiêu chuẩn7A3
TD200107Đỗ Hoàng Khánh Chi14.04.2011NữTiêu chuẩn7A3
TD190334Nguyễn Ngọc Diệp A31.07.2011NữTiêu chuẩn7A3
TD190693Hoàng Ngọc Hà18.04.2011NữTiêu chuẩn7A3
TD220461Hoàng Gia Khiêm11.10.2011NamTiêu chuẩn7A3
TD230532Lê Diệu Linh30.09.2011NữTiêu chuẩn7A3
TD220183Nguyễn Khánh Linh16.07.2011NữTiêu chuẩn7A3
TD201168Vũ Bình Minh25.10.2011NamTiêu chuẩn7A3
TD190622Lê Trung Nghĩa13.01.2010NamTiêu chuẩn7A3
TD221501Trần Minh Thu18.04.2011NữTiêu chuẩn7A3
TD221842Vũ Nhã Uyên27.12.2011NữTiêu chuẩn7A3
TD201142Nguyễn Quốc Việt23.01.2011NamTiêu chuẩn7A3
TD221529Lê Trần Bảo An30.01.2011NamTiêu chuẩn7A4
TD190660Nguyễn Việt Anh11.12.2011NamTiêu chuẩn7A4
TD220508Phạm Văn Bảo Anh03.08.2011NamTiêu chuẩn7A4
TD200502Nguyễn Hoàng Bách09.07.2011NamTiêu chuẩn7A4
TD201176Ngô Chí Cường13.09.2010NamTiêu chuẩn7A4
TD201172Nguyễn Ngọc Diệp24.02.2011NữTiêu chuẩn7A4
TD200796Trịnh Anh Đức19.01.2011NamTiêu chuẩn7A4
TD221365Hà Thanh Nhất Gia07.05.2011NamTiêu chuẩn7A4
TD190318Phan Huy03.11.2011NamTiêu chuẩn7A4
TD220023Trần Đức Huy16.07.2011NamTiêu chuẩn7A4
TD200301Đinh Gia Khánh20.07.2011NamTiêu chuẩn7A4
TD220509Ngô Gia Khánh05.05.2011NamTiêu chuẩn7A4
TD190306Phạm Vũ Gia Khánh22.02.2011NamTiêu chuẩn7A4
TD220704Hồ Đức Mạnh21.03.2011NamTiêu chuẩn7A4
TD190868Phan Nguyễn Nhật Minh A20.11.2011NamTiêu chuẩn7A4
TD221485Nguyễn Lê Huyền My05.04.2011NữTiêu chuẩn7A4
TD200386Nguyễn Lê Hoàng Nam10.07.2010NamTiêu chuẩn7A4
TD221512Nguyễn Thành Nam23.08.2011NamTiêu chuẩn7A4
TD220730Nguyễn Thị Ánh Ngọc31.10.2011NữTiêu chuẩn7A4
TD220729Nguyễn Thị Ánh Như31.10.2011NữTiêu chuẩn7A4
TD220094Nguyễn Nam Phong20.02.2011NamTiêu chuẩn7A4
TD220340Tạ Như Khánh Quỳnh06.03.2011NữTiêu chuẩn7A4
TD221518Trần Tú Trân09.05.2011NữTiêu chuẩn7A4
TD190544Bùi Minh Triết12.06.2011NamTiêu chuẩn7A4
TD211088HP. Trịnh Thị Tuệ Anh14.11.2011NữTiêu chuẩn7A5
TD221410Nguyễn Tuấn Anh15.01.2011NamTiêu chuẩn7A5
TD210201Tống Mai Anh06.05.2011NữTiêu chuẩn7A5
TD210188Trần Lê Hồng Anh19.11.2011NữTiêu chuẩn7A5
TD231160Hoàng Đức Bảo24.05.2011NamTiêu chuẩn7A5
TD210947Ngô An Bình23.08.2011NữTiêu chuẩn7A5
TD210454Phạm Vân Chi14.04.2011NữTiêu chuẩn7A5
TD210945Đặng Hùng Cường30.10.2011NamTiêu chuẩn7A5
TD210695Nguyễn Mạnh Dũng21.07.2011NamTiêu chuẩn7A5
TD221917Nguyễn Bá Hùng26.01.2011NamTiêu chuẩn7A5
TD210252Quang Ngọc Huyền06.04.2011NữTiêu chuẩn7A5
TD231231Nguyễn Đăng Khang08.11.2011NamTiêu chuẩn7A5
TD221266Nguyễn Tuấn Khang28.07.2011NamTiêu chuẩn7A5
TD231267Đoàn Khánh Linh10.11.2011NữTiêu chuẩn7A5
TD210431Lưu Phương Linh14.12.2011NữTiêu chuẩn7A5
TD210642Ngô Thành Nam07.01.2011NamTiêu chuẩn7A5
TD230768Nguyễn Trọng Phố26.09.2011NamTiêu chuẩn7A5
TD231260Văn Thái Gia Phú17.06.2011NamTiêu chuẩn7A5
TD210678Lê Hồng Phúc06.02.2011NữTiêu chuẩn7A5
TD220272Lại Minh Thái07.05.2011NamTiêu chuẩn7A5
TD211152Dương Anh Tuấn09.06.2011NamTiêu chuẩn7A5
TD231353Nguyễn Ngọc Khánh An05.08.2011NữTiêu chuẩn7A6
TD180188Lê Ngọc Hồng Anh28.07.2011NữTiêu chuẩn7A6
TD180213Phạm Lê Giang Anh11.11.2011NữTiêu chuẩn7A6
TD210599Trần Phúc Bảo11.01.2011NamTiêu chuẩn7A6
TD220297Nguyễn Quỳnh Chi23.12.2011NữTiêu chuẩn7A6
TD180187Phạm Vũ Lan Chi14.01.2011NữTiêu chuẩn7A6
TD210604Nguyễn Đăng Dương02.12.2011NamTiêu chuẩn7A6
TD220616Nguyễn Hà Nam Giang22.09.2011NữTiêu chuẩn7A6
TD210715Lê Khánh Hà29.09.2011NữTiêu chuẩn7A6
TD221540Nguyễn Gia Linh19.10.2011NữTiêu chuẩn7A6
TD221892Nguyễn Phúc Nguyên01.03.2011NamTiêu chuẩn7A6
TD220037Vũ Hoàng Nguyệt26.07.2011NữTiêu chuẩn7A6
TD220213Đặng Hoàng Ngọc Nhiên19.12.2011NữTiêu chuẩn7A6
TD220022Vũ Tuấn Phong13.11.2011NamTiêu chuẩn7A6
TD220810Vũ Duy Phương17.03.2011NamTiêu chuẩn7A6
TD220647Hà Duyên Quân19.06.2011NamTiêu chuẩn7A6
TD220114Nguyễn Lê Ngọc Quyên26.02.2011NữTiêu chuẩn7A6
TD200115Nguyễn Đức Sơn30.05.2011NamTiêu chuẩn7A6
TD200344Vương Ngọc Thạch16.02.2011NamTiêu chuẩn7A6
TD221284Nguyễn Thanh Trúc05.06.2011NữTiêu chuẩn7A6
TD210018Vương Khôi Vĩ22.06.2011NamTiêu chuẩn7A6
TD220354Đào Việt An28.07.2011NamTiêu chuẩn7A7
TD221076Nguyễn Bá Tiến Anh08.11.2011NamTiêu chuẩn7A7
TD220548Nguyễn Diệu Anh16.11.2011NữTiêu chuẩn7A7
TD220776Nguyễn Mai Anh07.12.2011NữTiêu chuẩn7A7
TD220683Phạm Minh Anh25.07.2011NamTiêu chuẩn7A7
TD220553Phùng Khắc Gia Bảo12.02.2011NamTiêu chuẩn7A7
TD220523Ngô Bảo Châu13.09.2011NamTiêu chuẩn7A7
TD220055Chu Ngọc Diệp31.12.2011NữTiêu chuẩn7A7
TD220506Nguyễn Phúc Minh Đức07.08.2011NamTiêu chuẩn7A7
TD221534Nguyễn Lâm Dương16.09.2011NamTiêu chuẩn7A7
TD221474Dương Nguyễn Gia Huy30.09.2011NamTiêu chuẩn7A7
TD220376Nguyễn Xuân Phúc Huy04.06.2011NamTiêu chuẩn7A7
TD220046Bùi Nguyễn Ngân Khánh13.03.2011NữTiêu chuẩn7A7
TD220248Nguyễn Bảo Khoa02.07.2011NamTiêu chuẩn7A7
TD221141Nguyễn Phúc Lan Khuê03.08.2011NữTiêu chuẩn7A7
TD220514Vũ Bảo Long25.12.2011NamTiêu chuẩn7A7
TD221452Vũ Tuấn Phong01.12.2011NamTiêu chuẩn7A7
TD220741Đàm Xuân Trung25.08.2011NamTiêu chuẩn7A7
TD221555Lê Minh Tuấn18.03.2011NamTiêu chuẩn7A7
TD220049Đặng Bảo An29.03.2011NamTiêu chuẩn7A8
TD221443Mai Khánh An09.03.2011NữTiêu chuẩn7A8
TD221383Nguyễn Quỳnh Anh05.10.2011NữTiêu chuẩn7A8
TD220072Phạm Quỳnh Anh16.12.2011NữTiêu chuẩn7A8
TD231268Nguyễn Hoàng Bách20.07.2011NamTiêu chuẩn7A8
TD220066Nguyễn Minh Chí18.04.2011NamTiêu chuẩn7A8
TD220175Đinh Nguyễn Hải Đăng24.08.2011NamTiêu chuẩn7A8
TD230454Phạm Minh Đăng15.09.2011NamTiêu chuẩn7A8
TD231024Lê Minh Đức18.11.2011NamTiêu chuẩn7A8
TD230773Tiêu Minh Đức24.09.2011NamTiêu chuẩn7A8
TD220735Trần Đình Long24.08.2011NamTiêu chuẩn7A8
TD220336Nguyễn Phúc Minh14.08.2011NamTiêu chuẩn7A8
TD220596Phạm Nhật Minh17.11.2011NamTiêu chuẩn7A8
TD221276Thái Bảo Nam24.12.2011NamTiêu chuẩn7A8
TD230651Nguyễn Uyên Nhi19.09.2011NữTiêu chuẩn7A8
TD220209Lê Nam Phong22.02.2011NamTiêu chuẩn7A8
TD221308Nguyễn Quỳnh Phương12.08.2011NữTiêu chuẩn7A8
TD220701Nguyễn Hữu Thanh14.03.2011NamTiêu chuẩn7A8
TD231075Lương Nguyễn Phương Thảo30.12.2011NữTiêu chuẩn7A8
TD221014Lương Xuân Tùng05.12.2011NamTiêu chuẩn7A8
TD220257Nguyễn Thanh Tùng23.09.2011NamTiêu chuẩn7A8
TD210186Trần Tú Anh13.12.2010NữTiêu chuẩn8A1
TD210691Phạm Nguyễn Minh Châu17.03.2010NữTiêu chuẩn8A1
TD210467Tạ Việt Hà10.03.2010NữTiêu chuẩn8A1
TD210877Lưu Hồng Hạnh16.01.2010NữTiêu chuẩn8A1
TD210319Mai Quang Huy24.01.2010NamTiêu chuẩn8A1
TD210852Phạm Gia Huy05.03.2010NamTiêu chuẩn8A1
TD221473Đàm Gia Khiêm14.09.2010NamTiêu chuẩn8A1
TD230700Trần Hải Lam21.11.2010NữTiêu chuẩn8A1
TD210637Vũ Hà Lâm07.10.2010NữTiêu chuẩn8A1
TD190793Lê Chúc Linh22.12.2010NữTiêu chuẩn8A1
TD211014Trần Khánh Linh13.01.2010NữTiêu chuẩn8A1
TD190670Bùi Lê Minh14.03.2010NamTiêu chuẩn8A1
TD210515Nguyễn Đức Minh05.10.2010NamTiêu chuẩn8A1
TD210540Nguyễn Bùi Minh Ngọc19.10.2010NữTiêu chuẩn8A1
TD200471Phạm Đỗ Bảo Ngọc27.08.2009NữTiêu chuẩn8A1
TD210002Hoàng Hà Phương09.11.2010NữTiêu chuẩn8A1
TD210086Vũ Minh Quang13.10.2010NamTiêu chuẩn8A1
TD210926Nguyễn Hoàng Tâm19.01.2010NamTiêu chuẩn8A1
TD210237Trịnh Lê Thanh Thanh25.01.2010NữTiêu chuẩn8A1
TD190295Nguyễn Minh Triết B13.11.2010NamTiêu chuẩn8A1
TD190696Đặng Trần Thanh Vân11.11.2010NữTiêu chuẩn8A1
TD190842Nguyễn Ngọc Tường Vi19.08.2010NữTiêu chuẩn8A1
TD210178Vũ Huyền Anh19.01.2010NữTiêu chuẩn8A2
TD200441Lê Gia Bách31.07.2010NamTiêu chuẩn8A2
TD230974Đào Gia Bình23.10.2010NamTiêu chuẩn8A2
TD230015Phạm Phương Chi21.09.2010NữTiêu chuẩn8A2
TD230755Nguyễn Trí Đức15.07.2010NamTiêu chuẩn8A2
TD190783Ngô Quang Dũng12.05.2010NamTiêu chuẩn8A2
TD210419Nguyễn Kim Hoàn02.11.2010NamTiêu chuẩn8A2
TD210647Bùi Nguyễn Khánh Huy13.09.2010NamTiêu chuẩn8A2
TD190455Nguyễn Đức Huy A18.12.2010NamTiêu chuẩn8A2
TD221845Lê Minh Khánh07.08.2010NamTiêu chuẩn8A2
TD210270Bùi Quang Kiệt16.06.2010NamTiêu chuẩn8A2
TD210175Nguyễn Chí Lâm24.12.2010NamTiêu chuẩn8A2
TD190607Nguyễn Doãn Duy Linh17.05.2010NamTiêu chuẩn8A2
TD210861Phạm Phương Linh02.12.2010NữTiêu chuẩn8A2
TD210197Đoàn Xuân Hà Minh21.04.2010NamTiêu chuẩn8A2
TD210148Mai Nhật Minh20.08.2010NamTiêu chuẩn8A2
TD210713Phạm Minh Nghĩa23.03.2010NamTiêu chuẩn8A2
TD210774Hoàng Bảo Ngọc16.06.2010NữTiêu chuẩn8A2
TD211068Đỗ Quang Phong27.04.2010NamTiêu chuẩn8A2
TD210075Vũ Minh Phú15.08.2010NamTiêu chuẩn8A2
TD190540Đinh Thái Sơn18.08.2010NamTiêu chuẩn8A2
TD211087HP. Trịnh Thị Tú Uyên08.08.2010NữTiêu chuẩn8A2
TD210378Nguyễn Tú Uyên04.08.2010NữTiêu chuẩn8A2
TD180090Đồng Quang Anh29.01.2010NamTiêu chuẩn8A3
TD220547Nguyễn Tuyết Anh19.12.2010NữTiêu chuẩn8A3
TD220253Trần Vũ Quang Anh01.10.2010NamTiêu chuẩn8A3
TD220578Đỗ Thành Công13.08.2010NamTiêu chuẩn8A3
TD200136Bùi Quang Đại02.05.2010NamTiêu chuẩn8A3
TD190754Lê Tiến Đạt15.09.2010NamTiêu chuẩn8A3
TD210866Nguyễn Thùy Dương15.08.2010NữTiêu chuẩn8A3
TD220433Nguyễn Hoàng Hà Duy10.12.2010NamTiêu chuẩn8A3
TD210938Nguyễn Ánh Hồng05.11.2010NữTiêu chuẩn8A3
TD201137Vũ Khánh Hỷ27.03.2010NữTiêu chuẩn8A3
TD200948Chu Minh Khánh19.08.2010NamTiêu chuẩn8A3
TD210993Hoàng Minh Khánh05.08.2010NamTiêu chuẩn8A3
TD221841Nguyễn Phú Tuấn Kiệt27.09.2010NamTiêu chuẩn8A3
TD210196Đặng Trúc Lam15.10.2010NữTiêu chuẩn8A3
TD231322Lê Tuệ Minh06.04.2010NamTiêu chuẩn8A3
TD220362Nguyễn Tường Minh13.11.2010NamTiêu chuẩn8A3
TD220349Nguyễn Vũ Bình Minh15.08.2010NamTiêu chuẩn8A3
TD210189Nguyễn Uyển Nhi27.01.2010NữTiêu chuẩn8A3
TD220761Nguyễn Trần Quỳnh Như12.11.2010NữTiêu chuẩn8A3
TD231351Đỗ Minh Quân18.06.2010NamTiêu chuẩn8A3
TD210307Lê Đức Trí05.11.2010NamTiêu chuẩn8A3
TD210840Phan Đức Trí29.10.2010NamTiêu chuẩn8A3
TD231359Đỗ Minh Tuấn22.04.2010NamTiêu chuẩn8A3
TD210143Nguyễn Hoài Anh11.12.2010NữTiêu chuẩn8A4
TD231074Hà Hoàng Bách09.10.2010NamTiêu chuẩn8A4
TD231350Hán Phương Chinh10.05.2010NữTiêu chuẩn8A4
TD210712Ngô Đình Công Duy18.11.2010NamTiêu chuẩn8A4
TD210269Tống Nguyên Hải04.01.2010NamTiêu chuẩn8A4
TD231003Lê Gia Huy21.10.2009NamTiêu chuẩn8A4
TD220134Nguyễn Hoàng Lâm31.10.2010NamTiêu chuẩn8A4
TD210159Phạm Bảo Lâm20.02.2010NamTiêu chuẩn8A4
TD190604Chu Ngô Sơn Lộc06.07.2010NamTiêu chuẩn8A4
TD231358Lê Văn Minh05.02.2010NamTiêu chuẩn8A4
TD231254Nguyễn Đức Minh06.10.2010NamTiêu chuẩn8A4
TD190571Nguyễn Ngọc Minh22.06.2010NamTiêu chuẩn8A4
TD210843Trần Đức Cao Minh30.06.2010NamTiêu chuẩn8A4
TD210506Trần Hoàng Nhật Minh19.11.2010NamTiêu chuẩn8A4
TD210501Nguyễn Minh Quang31.05.2010NamTiêu chuẩn8A4
TD210235Phạm Minh Quang15.10.2010NamTiêu chuẩn8A4
TD180156Lê Văn Thái Sơn12.12.2010NamTiêu chuẩn8A4
TD190407Đỗ Hoàng Anh Tuấn27.12.2010NamTiêu chuẩn8A4
TD210198Nguyễn Đỗ Thụy Vy31.03.2010NữTiêu chuẩn8A4
TD231348Phạm Thế Tuấn Anh27.05.2010NamTiêu chuẩn8A5
TD200541Đào Hồng Ánh28.12.2010NữTiêu chuẩn8A5
TD190609Phạm Loan Châu05.05.2010NữTiêu chuẩn8A5
TD210914Trần Minh Dũng21.12.2010NamTiêu chuẩn8A5
TD180238Hoàng Ngọc Hương Giang29.11.2010NữTiêu chuẩn8A5
TD190753Nguyễn Vũ Khang18.09.2010NamTiêu chuẩn8A5
TD210231Vương Chí Kiệt20.01.2010NamTiêu chuẩn8A5
TD220270Hoàng Diệu Linh07.12.2010NữTiêu chuẩn8A5
TD211061Trần Vũ Hoài Linh11.05.2010NữTiêu chuẩn8A5
TD210214Nguyễn Vi Thiên Lý25.10.2010NữTiêu chuẩn8A5
TD210124Nguyễn Đức Minh28.11.2010NamTiêu chuẩn8A5
TD210632Nguyễn Trần Minh29.08.2010NamTiêu chuẩn8A5
TD210312Phan Bình Minh01.10.2010NamTiêu chuẩn8A5
TD210523Nguyễn Khôi Nguyên06.07.2010NamTiêu chuẩn8A5
TD190599Nguyễn Thiện Nhân06.10.2010NamTiêu chuẩn8A5
TD221797Nguyễn Tiến Phú02.08.2010NamTiêu chuẩn8A5
TD210941Đặng Thị Quyên02.11.2010NữTiêu chuẩn8A5
TD210379Nguyễn Như Quỳnh26.04.2010NữTiêu chuẩn8A5
TD210858Hoàng Bảo Trâm30.08.2010NữTiêu chuẩn8A5
TD210543Đào Thùy Trang22.10.2010NữTiêu chuẩn8A5
TD211001Nguyễn Trọng29.09.2010NamTiêu chuẩn8A5
TD190548Đinh Huyền Vi19.09.2010NữTiêu chuẩn8A5
TD230966Đỗ Đức Anh18.08.2010NamTiêu chuẩn8A6
TD180199Nguyễn Đức Hải Anh11.08.2010NữTiêu chuẩn8A6
TD180207Lê Bảo Châu25.02.2010NamTiêu chuẩn8A6
TD210538Đỗ Mạnh Cường25.05.2010NamTiêu chuẩn8A6
TD180221Dương Hoàng Nam Giang25.11.2010NamTiêu chuẩn8A6
TD180195Nguyễn Minh Hải A31.01.2010NamTiêu chuẩn8A6
TD190473Bùi Trần Phương Hảo03.12.2010NữTiêu chuẩn8A6
TD210563Đỗ Trung Hiếu12.07.2010NamTiêu chuẩn8A6
TD180206Đỗ Gia Huy18.11.2010NamTiêu chuẩn8A6
TD231312Nguyễn Đình Huy29.09.2010NamTiêu chuẩn8A6
TD210457Nguyễn Kiều Khanh02.11.2010NữTiêu chuẩn8A6
TD231224Phạm Hải Long29.08.2010NamTiêu chuẩn8A6
TD180037Trần Bảo Long09.04.2010NamTiêu chuẩn8A6
TD210516Đặng Gia Minh05.12.2010NamTiêu chuẩn8A6
TD210907Đào Cư Bảo Minh13.09.2010NamTiêu chuẩn8A6
TD200415Nguyễn Tiến Minh30.12.2010NamTiêu chuẩn8A6
TD211018Nguyễn Năng Quân05.10.2010NamTiêu chuẩn8A6
TD210656Nịnh Quang Tuyến28.10.2010NamTiêu chuẩn8A6
TD210853Kiều Gia Vinh28.10.2010NamTiêu chuẩn8A6
TD210383Trần Anh Vũ14.11.2010NamTiêu chuẩn8A6
TD200303Nguyễn Thái Anh26.09.2009NữTiêu chuẩn9A1
TD200074Nguyễn Trần Hà Anh28.08.2009NữTiêu chuẩn9A1
TD190375Trần Hải Anh27.03.2009NữTiêu chuẩn9A1
TD190356Hoàng Gia Bách15.08.2009NamTiêu chuẩn9A1
TD180028Bùi Thùy Chi02.02.2009NữTiêu chuẩn9A1
TD210689Phạm Lương Tuấn Dũng15.12.2009NamTiêu chuẩn9A1
TD200008Nguyễn Phương Linh07.03.2009NữTiêu chuẩn9A1
TD231328Nguyễn Phương Linh05.02.2009NữTiêu chuẩn9A1
TD220757Nguyễn Quang Lương14.03.2009NamTiêu chuẩn9A1
TD190865Nguyễn Anh Minh A13.08.2009NamTiêu chuẩn9A1
TD200693Phạm Nhật Minh19.12.2009NamTiêu chuẩn9A1
TD200320Nguyễn Thị Minh Ngọc06.11.2009NữTiêu chuẩn9A1
TD200565Lê Thanh Thảo Nguyên01.07.2009NữTiêu chuẩn9A1
TD200089Ngô Khải Nguyên29.07.2009NamTiêu chuẩn9A1
TD200087Nguyễn Uyên Nhi02.10.2009NữTiêu chuẩn9A1
TD200175Nguyễn Tuấn Phong17.05.2009NamTiêu chuẩn9A1
TD200326Trương Thảo Phương10.04.2009NữTiêu chuẩn9A1
TD190436Vũ Hà Phương20.09.2009NữTiêu chuẩn9A1
TD200768Nguyễn Nhật Quang03.02.2009NamTiêu chuẩn9A1
TD200371Phạm Tấn Sinh27.06.2009NamTiêu chuẩn9A1
TD221506Lê Quang Thái23.01.2009NamTiêu chuẩn9A1
TD231292Đinh Nguyễn Hoàng Yến05.10.2009NữTiêu chuẩn9A1
TD221718Hà Trung Anh13.08.2009NamTiêu chuẩn9A2
TD200081Lê Hoàng Anh20.04.2009NamTiêu chuẩn9A2
TD211140Phạm Phương Anh22.12.2009NữTiêu chuẩn9A2
TD200622Hoàng Đoàn Ngọc Ánh17.01.2009NữTiêu chuẩn9A2
TD200366Nguyễn Khánh Chi18.04.2009NữTiêu chuẩn9A2
TD210640Lê Anh Đức01.05.2009NamTiêu chuẩn9A2
TD190585Ngô Hoàng Dương11.07.2009NamTiêu chuẩn9A2
TD200705Đỗ Hồng Hạnh12.10.2009NữTiêu chuẩn9A2
TD220521Lê Ngọc Khánh08.11.2009NữTiêu chuẩn9A2
TD221273Nguyễn Lương Kiên04.03.2009NamTiêu chuẩn9A2
TD200166Lương Hoàng Lâm08.01.2009NamTiêu chuẩn9A2
TD200313Nghiêm Hồng Mai23.09.2009NữTiêu chuẩn9A2
TD200005Đỗ Trọng Mạnh01.01.2009NamTiêu chuẩn9A2
TD200476Lê Xuân Bảo Minh20.02.2009NamTiêu chuẩn9A2
TD200264Phạm Trần Phúc Minh03.07.2009NamTiêu chuẩn9A2
TD200387Lưu Lê Khôi Nguyên09.11.2009NamTiêu chuẩn9A2
TD200497Vũ Thu Phương24.09.2009NữTiêu chuẩn9A2
TD210991Dương Ngọc Thái20.09.2009NamTiêu chuẩn9A2
TD200436Ngô Khánh Vi06.11.2009NữTiêu chuẩn9A2
TD221654Nguyễn Bách Việt09.09.2009NamTiêu chuẩn9A2
TD200250Nguyễn Hà Vy13.06.2009NữTiêu chuẩn9A2
TD200700Trần Châu Anh19.03.2009NữTiêu chuẩn9A3
TD200584Hoàng Phan Duy Bách06.12.2009NamTiêu chuẩn9A3
TD200127Nguyễn Đắc Thái Bảo31.07.2009NamTiêu chuẩn9A3
TD200569Phạm Ngọc Bảo14.12.2009NamTiêu chuẩn9A3
TD231352Trần Phương Chi29.08.2009NữTiêu chuẩn9A3
TD180226Lại Tiến Đạt24.12.2009NamTiêu chuẩn9A3
TD200384Nguyễn Quốc Danh Hiển08.12.2009NamTiêu chuẩn9A3
TD220420Nguyễn Trung Hiếu19.09.2009NamTiêu chuẩn9A3
TD200499Phùng Đỗ Trúc Linh17.10.2009NữTiêu chuẩn9A3
TD200860Nguyễn Phúc Lộc09.07.2009NamTiêu chuẩn9A3
TD180142Nguyễn Khánh Ly B05.04.2008NữTiêu chuẩn9A3
TD210594Tăng Thanh Mai21.05.2009NữTiêu chuẩn9A3
TD200381Hoàng Nhật Minh27.05.2009NamTiêu chuẩn9A3
TD200604Hoàng Văn Minh03.01.2009NamTiêu chuẩn9A3
TD210536Nguyễn Nhật Minh11.10.2009NamTiêu chuẩn9A3
TD200361Trần Đức Minh01.09.2009NamTiêu chuẩn9A3
TD201015Trần Hoàng Minh07.06.2009NamTiêu chuẩn9A3
TD200093Vũ Phương Nga01.11.2009NữTiêu chuẩn9A3
TD180159Đặng Ngọc Bảo Ngân06.10.2009NữTiêu chuẩn9A3
TD230125Nguyễn Đông Nhật23.08.2009NamTiêu chuẩn9A3
TD180132Đào Mạnh Quân10.06.2009NamTiêu chuẩn9A3
TD211029Nguyễn Minh Thư02.11.2009NamTiêu chuẩn9A3
TD220069Bùi Anh Tuấn08.01.2009NamTiêu chuẩn9A3
TD200116Hoàng An Vy13.02.2009NữTiêu chuẩn9A3
TD220365Nguyễn Đắc An27.09.2009NamTiêu chuẩn9A4
TD190415Phan Ngọc Anh05.04.2009NữTiêu chuẩn9A4
TD200105Đỗ Hoàng Quỳnh Chi19.05.2009NữTiêu chuẩn9A4
TD200743Lê Quỳnh Chi21.12.2009NữTiêu chuẩn9A4
TD210990Nguyễn Quý Đức15.12.2009NamTiêu chuẩn9A4
TD200160Bùi Trần Trí Dũng06.10.2009NamTiêu chuẩn9A4
TD200733Đường Hiệp Hưng04.01.2009NamTiêu chuẩn9A4
TD220296Nguyễn Vân Khánh02.07.2009NữTiêu chuẩn9A4
TD200246Phạm Ngọc Bảo Lâm19.07.2009NamTiêu chuẩn9A4
TD200390Trần Nhật Linh29.07.2009NữTiêu chuẩn9A4
TD220487Phạm Hiển Minh08.09.2009NamTiêu chuẩn9A4
TD221844Đào Thị Bảo Ngân06.03.2009NữTiêu chuẩn9A4
TD180252Nguyễn Thành Nghĩa09.03.2009NamTiêu chuẩn9A4
TD231376Lê Bảo Ngọc10.12.2009NữTiêu chuẩn9A4
TD220426Nguyễn Thảo Nguyên07.11.2009NữTiêu chuẩn9A4
TD200383Lê Đào Tuệ Nhi05.04.2009NữTiêu chuẩn9A4
TD210885Bùi Thiên Phúc13.02.2009NamTiêu chuẩn9A4
TD200108Nguyễn Diệu Quỳnh08.06.2009NữTiêu chuẩn9A4
TD211027Đặng Minh Sơn29.11.2009NamTiêu chuẩn9A4
TD180056Đỗ Minh Thư09.08.2009NữTiêu chuẩn9A4
TD221573Trần Thái An09.05.2009NamTiêu chuẩn9A5
TD210028Đỗ Hải Anh30.10.2009NữTiêu chuẩn9A5
TD221477Nguyễn Ngọc Bảo Anh06.10.2009NữTiêu chuẩn9A5
TD221515Nguyễn Ngọc Hải Anh18.11.2009NữTiêu chuẩn9A5
TD200464Nguyễn Thị Huyền Anh14.09.2009NữTiêu chuẩn9A5
TD200188Nguyễn Hoàng Bách05.12.2009NamTiêu chuẩn9A5
TD200640Lê Gia Bảo09.04.2009NamTiêu chuẩn9A5
TD200206Lê Minh Châu15.08.2009NữTiêu chuẩn9A5
TD190569Lê Nhật Cường07.10.2009NamTiêu chuẩn9A5
TD231354Nguyễn Văn Đạt01.01.2009NamTiêu chuẩn9A5
TD180115Nguyễn Quang Đức B23.10.2009NamTiêu chuẩn9A5
TD200095Phạm Minh Đức27.09.2009NamTiêu chuẩn9A5
TD210497Hoàng An Khang30.12.2009NamTiêu chuẩn9A5
TD180049Phan Thiên Khánh09.09.2009NamTiêu chuẩn9A5
TD221715Nguyễn Danh Khoa15.11.2009NamTiêu chuẩn9A5
TD230859Quách Hoàng Lam24.10.2009NamTiêu chuẩn9A5
TD220511Nguyễn Tiến Long11.07.2009NamTiêu chuẩn9A5
TD210967Đinh Hồng Minh05.11.2009NamTiêu chuẩn9A5
TD200671Trần Nhật Nguyên04.05.2009NamTiêu chuẩn9A5
TD231285Nguyễn Thiện Nhân28.09.2009NamTiêu chuẩn9A5
TD200001Nguyễn Huy Phong20.10.2009NamTiêu chuẩn9A5
TD210244Nguyễn Đức Bảo Phúc24.03.2009NamTiêu chuẩn9A5
TD200500Đặng Hà Phương28.08.2009NữTiêu chuẩn9A5
TD210980Phùng Quang Thanh16.09.2009NamTiêu chuẩn9A5
TD221047Bùi Đức Anh14.08.2009NamTiêu chuẩn9A6
TD200073Nguyễn Bùi Bảo Anh31.05.2009NữTiêu chuẩn9A6
TD190839Nguyễn Hiền Anh25.07.2009NữTiêu chuẩn9A6
TD210862Nguyễn Phương Anh31.08.2009NữTiêu chuẩn9A6
TD210183Trần Nguyễn Việt Anh22.06.2009NamTiêu chuẩn9A6
TD211162Đinh Gia Bảo17.04.2009NamTiêu chuẩn9A6
TD200358Nguyễn Đắc Anh Đức25.09.2009NamTiêu chuẩn9A6
TD200952Đào Nam Dương29.06.2009NamTiêu chuẩn9A6
TD220714Nguyễn Minh Hòa21.06.2009NamTiêu chuẩn9A6
TD200342Nhữ Minh Hoàng29.12.2009NamTiêu chuẩn9A6
TD200347Phan Gia Hưng07.08.2009NamTiêu chuẩn9A6
TD210364Nguyễn Khang25.07.2009NamTiêu chuẩn9A6
TD200354Lê Đắc Khoa20.01.2009NamTiêu chuẩn9A6
TD200493Vũ Việt Lâm18.05.2009NamTiêu chuẩn9A6
TD200299Hán Nguyễn Hà Linh21.07.2009NữTiêu chuẩn9A6
TD200408Mai Khánh Linh22.09.2009NữTiêu chuẩn9A6
TD221714Phan Đức Mạnh16.11.2009NamTiêu chuẩn9A6
TD210537Nguyễn Ngọc Minh11.10.2009NamTiêu chuẩn9A6
TD190958Hồ An Nết16.12.2009NữTiêu chuẩn9A6
TD190769Trần Trọng Nhân28.05.2009NamTiêu chuẩn9A6
TD220074Bùi Lê Anh Quân16.10.2009NamTiêu chuẩn9A6
TD200953Nguyễn Hải Sơn06.07.2009NamTiêu chuẩn9A6
TD221716Nguyễn Vũ Thái31.07.2009NamTiêu chuẩn9A6
TD231381Phạm Thanh Diệp15.03.2011NữTiêu chuẩn7A3
TD231379Trương Thị Gia Linh11.09.2012NữTiêu chuẩn6A2