HỆ THỐNG TRƯỜNG XANH TUỆ ĐỨC

Điện thoại: 0834.69.699

E-mail: tuyensinh@truongxanhtueduc.edu.vn

Facebook: facebook.com/txhp.edu.vn

YouTube: youtube.com/hethongtruongxanhtueduc

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TUYỂN SINH

CÁC DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG

“Những trái tim nhân ái viết lên ước mơ hạnh phúc”

Mỗi dự án là một ngọn đuốc, đủ NHÂN DUYÊN hội tụ dự án sẽ hình thành.
Sự đồng lòng của chúng ta sẽ thắp lên một vùng trời đầy ánh sáng cho các thế hệ mai sau.

Cao đẳng quốc tế Tuệ Đức VABIS

NGÔI TRƯỜNG HẠNH PHÚC

 

Làng Hạnh Phúc

NƠI CHỐN BÌNH YÊN, THIÊN NHIÊN

 

Viện đào tạo Bách Khoa

ĐÀO TẠO 3 GỐC RỄ NHÂN CÁCH

 

Gieo Hạt cùng Vĩ Nhân

VỚI 100 TẬP TRUYỆN NHÂN QUẢ

 

Trường Xanh Tuệ Đức

MÔ HÌNH CẤP TIẾN XANH NGỌC

 

Dự án GNH Talk

CÙNG NHAU LAN TỎA ĐIỀU TỬ TẾ