QR codeMã sốHọ TênChi NhánhĐăng ký vềPhụng sự
2Nguyễn Bích Phượng04.GV Tiểu Học17hx
6Nguyễn Thị Kim Tuyến11.Bếp Ăn17h
7Nguyễn Thị Lan Anh05.GV THCS17h
14Phạm Thị Quyên06.GV Tiếng Anh17h
16Nguyễn Thị Thùy Anh07.GV Kỹ Năng17h
17Nguyễn Văn Tin07.GV Kỹ Năng17h
18Nguyễn Thị Lan 8510.T.Sinh-CSPH17h
20Phạm Thị Ngọc Huyền04.GV Tiểu Học17h
22Phùng Thị Châu06.GV Tiếng Anh17h
27Trần Thị Huệ08.HC-NS17h
28Phạm Thị Hoa08.HC-NS17h
29Hoàng Thị Hương Giang05.GV THCS17h
34Nguyễn Thị Hằng Nga04.GV Tiểu Học17h
35Đỗ Thị Hồng Hạnh04.GV Tiểu Học17h
36Trần Y Cường05.GV THCS17h
38Nguyễn Thị Phương Dung04.GV Tiểu Học17h
39Nguyễn Ngọc Huy07.GV Kỹ Năng17h
40Đinh Thị Hà04.GV Tiểu Học17hx
43Trần Thị Vân04.GV Tiểu Học17h
46TRần Thúy Nga04.GV Tiểu Học17h
48Nguyễn Thị Phương11.Bếp Ăn17h
49Nguyễn Minh Ngọc04.GV Tiểu Học17h
56Đặng Thị Bích06.GV Tiếng Anh17h
57Nguyễn Thị Lịch04.GV Tiểu Học17h
58Nguyễn Thị Ngọc04.GV Tiểu Học17h
61Nguyễn Thị Phương Anh06.GV Tiếng Anh17h
63Diệp Phương Mai06.GV Tiếng Anh17h
66Dương Thị Minh Phương04.GV Tiểu Học17h
68Lê Thị Tâm08.HC-NS17h
77Nguyễn Ngọc Sâm04.GV Tiểu Học17h
79Nguyễn Ngọc Mai05.GV THCS17h
82Phí Thị Huyền Trang08.HC-NS17h
84Nguyễn Thị Thùy An15.Truyền thông17h
87Đoàn Thị Thúy06.GV Tiếng Anh17h
88Nguyễn Thị Hạnh 94 - B04.GV Tiểu Học17h
89Nguyễn Thị Lương05.GV THCS17h
90Nguyễn Thị Vân Anh04.GV Tiểu Học17h
91Nguyễn Thị DungMầm Non17h
95Nguyễn Như Quỳnh05.GV THCS17h
96Nguyễn Thu Huyền06.GV Tiếng Anh17h
98Đặng Thị Hưng04.GV Tiểu Học17h
102Trần Thị ThảoHCNS17h
102Trần Thị Thảo08.HC-NS17h
103Nguyễn Tú Anh04.GV Tiểu Học17h
108Đặng Mỹ HằngMầm Non17h
114Nguyễn Thị Hương15.Truyền thông17h
115Phạm Thị Thu Duy05.GV THCS17h
120Nguyễn Ngọc Khánh04.GV Tiểu Học17hx
121Nguyễn Thị Thu Hoài05.GV THCS17h
128Đỗ Thị Bích Phương04.GV Tiểu Học17h
129Nguyễn Hồng Trang04.GV Tiểu Học17h
130Lưu Thị Ánh Hồng04.GV Tiểu Học17h
132Nguyễn Thị Thanh Thanh04.GV Tiểu Học17h
138Trần Văn Tuyền07.GV Kỹ Năng17h
141Vũ Hà My04.GV Tiểu Học17h
143Đàm Hương Giang04.GV Tiểu Học17h
144Đỗ Phương Thảo04.GV Tiểu Học17h
148Trần Huyền Trang06.GV Tiếng Anh17h
151Nguyễn Thị Hữu05.GV THCS17h
152Bùi Thị Thùy Dương05.GV THCS17h
153Lương Văn Tâm04.GV Tiểu Học17h
157Trần Thanh Hà08.HC-NS17h
162Nguyễn Thị Lan Anh06.GV Tiếng Anh17h
163Phạm Trọng Biên07.GV Kỹ Năng17h
167Trần Thị Hà Anh06.GV Tiếng Anh17h
168Lương Quỳnh Vân06.GV Tiếng Anh17h
172Lưu Thị Thu Thủy05.GV THCS17h
175Phan Thị Tâm06.GV Tiếng Anh17h
180Nguyễn Phương Thảo06.GV Tiếng Anh17hx
186Nguyễn Thị Bích 9005.GV THCS17hx
187Nguyễn Hải Quân07.GV Kỹ Năng17h
189Bùi Hồng ThơmMầm Non17h
191Nguyễn Thị Phương Thảo04.GV Tiểu Học17h
192Trần Thị Quỳnh Mai06.GV Tiếng Anh17h
193Nguyễn Thanh Hiền07.GV Kỹ Năng17h
194Nguyễn Bích Ngọc05.GV THCS17h
201Hồ Diệu Linh05.GV THCS17h
202Nguyễn Thị Mẫn07.GV Kỹ Năng17h
204Nguyễn Trường Trung07.GV Kỹ Năng17h
211Trần Thị Bích Ngọc07.GV Kỹ Năng17h
214Phạm Thị Tươi04.GV Tiểu Học17h
215Vũ Thị Kiều Trang04.GV Tiểu Học17h
217Đỗ Thị Mai Anh04.GV Tiểu Học17h
218Nguyễn Thị Hạnh 94 - A04.GV Tiểu Học17h
226Vũ Thị Tú Tú04.GV Tiểu Học17h
228Chu Thị Oanh04.GV Tiểu Học17h
229Lương Thị Thanh05.GV THCS17h
230Đào Thị Huyền Trang06.GV Tiếng Anh17h
231Tạ Thị Thục Anh06.GV Tiếng Anh17h
232Nguyễn Quang Huy12.Nội Trú17h
233Nguyễn Thị Thu Hương04.GV Tiểu Học17h
236Trần Khánh Linh06.GV Tiếng Anh17h
237Nguyễn Khắc Phương07.GV Kỹ Năng17h
240Thạc Thị Phương11.Bếp Ăn17h
242Hoàng Thị Bích05.GV THCS17h
243Nguyễn Thị Mai Thư04.GV Tiểu Học17h
252Trần Thị Diệu Linh04.GV Tiểu Học17hx
260Nguyễn Thị Mai Phương06. GV Tiếng Anh17h
261Quang Thị Thanh HuyềnTiếng Anh17h
264Lê Thị YếnTiểu học17h
32Nguyễn Quang Trường11.Bếp Ăn21h
47Quách Thị Tính04.GV Tiểu Học21h
52Đặng Anh Đức07.GV Kỹ Năng17h
133Đậu Thị LưuMầm Non21h
173Nguyễn Thị Ngọc Huyền06.GV Tiếng Anh21h
1Nguyễn Thị Phương Lan06.GV Tiếng Anh
3Vũ Thị Hậu16.Sạch đẹp
4Lê Thị Hà16.Sạch đẹp
5Phan Thị Hồng Tuyết04.GV Tiểu Học
8Phạm Tuấn Đạt01.Ban Điều Hànhx
9Hà Huy Minh07.GV Kỹ Năng
10Trịnh Kim Anh04.GV Tiểu Học
11Phan Trung Hiếu07.GV Kỹ Năng
12Vũ Thị Thanh Tâm06.GV Tiếng Anh
13Nguyễn Minh Thùy04.GV Tiểu Học
15Nguyễn Thị Hương06.GV Tiếng Anh
19Nguyễn Đức Mạnh04.GV Tiểu Học
21Phạm Văn Hòa11.Bếp Ăn
23Dương Thùy Ly05.GV THCS
24Nguyễn Thị Huyền Trang06.GV Tiếng Anh
24Nguyễn Thi Huyền TrangGV Tiếng Anh
25Nông Thị Thanh Ngân05.GV THCS
26Nguyễn Thị Hảo16.Sạch đẹp
30Nguyễn Thị Hồng Liên02.Ban Giám Hiệu
31Trần Quỳnh Liên05.GV THCS
33Nguyễn Thị Hạnh 9304.GV Tiểu Học
37Nguyễn Thị Tuyết 2005.GV THCS
41Vũ Bích Ngọc04.GV Tiểu Học
42Nguyễn Thị Thúy Nga05.GV THCSx
44Nguyễn Thị Thư11.Bếp Ăn
45Đào Thị Thu Hà06.GV Tiếng Anh
50Đặng Phương Thảo04.GV Tiểu Học
51Trần Thị Thùy Dung07.GV Kỹ Năng
53Hoàng Chà My07.GV Kỹ Năng
54Hà Thị Linh Giang07.GV Kỹ Năng
55Đào Thị Thủy06.GV Tiếng Anh
59Đoàn Minh Tuấn15.Truyền thông
60Nguyễn Thị Hồng Trang04.GV Tiểu Học
62Tạ Thu Thủy06.GV Tiếng Anh
64Nguyễn Văn Thủy11.Bếp Ăn
65Đinh Duy Thiện07.GV Kỹ Năng
67Hoàng Thị Lan05.GV THCS
69Phan Đình Hiếu07.GV Kỹ Năng
70Đoàn Văn Thoại11.Bếp Ăn
71Lê Thị Bích Ngọc05.GV THCS
72Ngô Thị Thanh Thanh04.GV Tiểu Học
73Vũ Ngọc Cương05.GV THCS
74Vũ Thị Thanh Thủy06.GV Tiếng Anh
75Trịnh Văn Hiệp04.GV Tiểu Học
76Lê Thị Ngọc Ánh04.GV Tiểu Học
78Chu Thị Ngân05.GV THCS
80Trần Thị Minh Phương05.GV THCS
81Nguyễn Trạc Huy08.HC-NS
83Nguyễn Thị Mỹ Linh05.GV THCS
85Kiều Thị Lệ16.Sạch đẹp
86Nguyễn Bảo Uyên05.GV THCS
92Hoàng Thị Hiền04.GV Tiểu Học
93Trần Thị Minh Tâm04.GV Tiểu Học
94Vũ Thị Phượng04.GV Tiểu Học
97Lê Thị Hồng Cẩm08.HC-NS
99Nguyễn Thọ Biên12.Nội Trú
100Lê Thị Bích Hậu04.GV Tiểu Học
101Đặng Thúy Vân 2004.GV Tiểu Học
104Phạm Quốc Trung07.GV Kỹ Năng
105Thái Thị Thùy Linh15.Truyền thông
106Nguyễn Thị Lê04.GV Tiểu Học
107Nguyễn Trung Hưng05.GV THCS
109Lê Thị Thanh16.Sạch đẹp
110Lương Thị Hồng Nhung05.GV THCS
111Lê Thị Thúy Hằng05.GV THCS
112Đào Hoài Phương04.GV Tiểu Học
113Nguyễn Thị Thanh Huyền04.GV Tiểu Học
116Nguyễn Thị Bích 2004.GV Tiểu Học
117Đàm Thị Hiền16.Sạch đẹp
118Hoàng Thu Hoài06.GV Tiếng Anh
119Phạm Thị Hà Trang04.GV Tiểu Học
122Nông Thanh Toàn12.Nội Trú
123Lê Thị Ngọc Diệp04.GV Tiểu Học
124Đào Thị Phương Hoa04.GV Tiểu Học
125Nguyễn Tuyết Ngân06.GV Tiếng Anh
126Nguyễn Vân Hạnh07.GV Kỹ Năng
127Vũ Thị Thu Huyền06.GV Tiếng Anh
131Lê Hữu Chỉnh12.Nội Trú
134Nguyễn Công Minh07.GV Kỹ Năng
135Trần Thị Thu Hồng04.GV Tiểu Học
136Lê Diệu Linh05.GV THCS
137Phạm Thị Minh PhươngMầm Non
139Nguyễn Duy Thơ15.Truyền thôngx
140Nguyễn Thị Bích Thuận11.Bếp Ăn
142Nguyễn Thị Hồng Nhi05.GV THCS
145Đặng Trần Sơn Linh06.GV Tiếng Anh
146Hồ Diên Trung11.Bếp Ăn
147Nguyễn Hoàng Tùng11.Bếp Ăn
149Đỗ Tô Diễm Quỳnh06.GV Tiếng Anh
150Nguyễn Bá Chung07.GV Kỹ Năng
154Nguyễn Thị Thu Nga06.GV Tiếng Anh
155Dương Thị Vân16.Sạch đẹp
156Nguyễn Thị Thu Hà04.GV Tiểu Học
158Đặng Thị Lương11.Bếp Ănx
159Trần Thị Bạch Dương02.Ban Giám Hiệu
160Đoàn Thị Xuyến04.GV Tiểu Học
161Bùi Thị Lan Hương06.GV Tiếng Anh
164Nguyễn Ngọc Chinh17.An Ninh
165Nguyễn Vi Thị Thu Thủy04.GV Tiểu Học
166Trần Thị Khánh Linh06.GV Tiếng Anh
169Trịnh Thị Ngọc Diễm04.GV Tiểu Học
170Nguyễn Thị Hằng11.Bếp Ăn
171Phạm Thị Hương 6816.Sạch đẹp
174Nghiêm Thanh Hiền04.GV Tiểu Học
176Nguyễn Thị Thu Phương08.HC-NSx
177Vương Minh Ngọc06.GV Tiếng Anh
178Lê Thị Liễu16.Sạch đẹp
179Lê Thị Linh06.GV Tiếng Anh
181Hoàng Thị Quỳnh Trang05.GV THCS
182Nguyễn Thị TrâmMầm Non
183Lê Văn Tuân12.Nội Trú
184Bùi Thị Thu Huyền06.GV Tiếng Anh
185Phạm Thị Yến Nhi07.GV Kỹ Năng
188Nguyễn Thị Oanh05.GV THCS
190Lưu Văn Tưởng07.GV Kỹ Năng
195Nguyễn Thị Hảo 8116.Sạch đẹp
196Đinh Thị Ngân05.GV THCS
197Vũ Ngọc Đức18.Đ.Tạo-Văn Hóax
198Nguyễn Thị Thanh04.GV Tiểu Học
199Trần Đăng Khoa07.GV Kỹ Năng
200Chu Thị Thảo04.GV Tiểu Học
203Nguyễn Thị Tuyết04.GV Tiểu Học
205Nguyễn Hoàng Đức07.GV Kỹ Năngx
206Trần Thị Hậu04.GV Tiểu Học
207Lưu Trọng Vĩnh11.Bếp Ăn
208Nguyễn Thị Thắng04.GV Tiểu Học
209Tạ Thị Minh Nhân05.GV THCS
210Hoàng Thị Hương05.GV THCS
212Trần Đức Kiền11.Bếp Ăn
213Vũ Thị Tiên07.GV Kỹ Năng
216Nguyễn Văn Nhượng07.GV Kỹ Năng
219Lê Thị Thảo04.GV Tiểu Học
220Lê Ngọc LiênMầm Non
221Lưu Thị Huệ16.Sạch đẹp
222Phùng Trọng Tâm08.HC-NS
223Đặng Thùy Dương11.Bếp Ăn
224Lê Thị Hiền 8711.Bếp Ăn
225Vũ Thùy Linh05.GV THCS
227Ngô Thị Hằng 9506.GV Tiếng Anh
234Đỗ Trường Xuân05.GV THCS
235Trần Văn Tiến02.Ban Giám Hiệu
238Nguyễn Thu HàMầm Non
239Hà Thị Diệu Thuỳ05.GV THCS
241Phương Quang Long08.HC-NS
244Lê Duy Long18.Đ.Tạo-Văn Hóax
245Đoàn Văn Điệp18.Đ.Tạo-Văn Hóax
246Nguyễn Văn Hanh18.Đ.Tạo-Văn Hóax
247Lê Quang Toàn18.Đ.Tạo-Văn Hóax
248Trịnh Anh Việt05.GV THCSx
249Nguyễn Phúc Nghĩa12.Nội Trúx
250Nguyễn Thị Lan 8107.GV Kỹ Năngx
251Nguyễn Thị Minh Thu05.GV THCSx
253Nguyễn Thị Minh Lan15.Truyền thôngx
254Nguyễn Thị Thùy Linh04.GV Tiểu Họcx
255Nguyễn Thị Phượng10.T.Sinh-CSPH
256Nguyễn Thị Thúy HằngTiểu học
257Tạ Thị LanKỹ năng
258Ngô Thị Hương LanKỹ năng
261Nguyễn Thanh HiềnTHCS
262Ngô Thị HoàiTHCS
263Nguyễn Thị Thúy NgânTiểu học
265Ngô Thị HoàiGV THCS
266Nguyễn Thanh HiềnGV THCS
267Hoàng Thị NghĩaHành chínhx
268Trần Bạch TrangTruyền thôngx
266Nguyễn Thanh HiềnGV THCS