CLB VÕ THUẬT BÁC ÁI
CHIÊU SINH

LỚP VÕ VỊNH XUÂN

Liên tục chiêu sinh các lớp:

Vịnh xuân tự vệ
thiếu nhi

Trang bị kiến thức, nền tảng kỹ thuật cho các học sinh từ 6-13 tuổi giúp các em ứng phó với các tình huống bất ngờ hàng ngày.

Hun đúc
anh hùng

Chương trình rèn luyện ngắn hạn, toàn diện dành cho người thành đạt cần kiện toàn sức khỏe theo đường lối phương Đông.

Vịnh Xuân
cổ truyền

Rèn luyện võ thuật Vịnh Xuân chính thống theo đường lối cổ truyền, dành cho những người yêu thích nền văn hóa phương Đông, chương trình đầy đủ ngoại công, nội công, khí công, binh khí, mộc nhân.

Facebook: www.facebook.com/ TruongBacAi
Website: www.truongbacai.edu.vn

Là môn võ đã có trên 300 năm, được áp dụng trên 3 châu lục Bắc Mỹ – Âu Châu – Á Châu. (Lý Tiểu Long cùng sư phụ Diệp Vấn là những võ sư rất thành công môn võ thuật này)

Giá trị học viên nhận được từ Lớp võ Vịnh Xuân :

Học giáo trình đầy đủ 3 mặt VÕ THUẬT – VÕ HỌC – TRIẾT LÝ VÕ ĐẠO.
Định hướng rèn luyện 3 đức tính cốt lõi NHÂN – TRÍ – DŨNG.
Do các huấn luyện viên của Vịnh Nam Vịnh Xuân Chính Thống Phái trực tiếp hướng dẫn.