Hè trưởng thành

Hè trưởng thành 2024 – Một mùa hè tuyệt vời đang chờ đợi phía trước –  Một hành trình “Rèn luyện để trưởng thành – thực hành điều tử tế” với đầy ắp tiếng cười, cùng những khoảnh khắc hạnh phúc, những bài học nhân văn đúc kết từ những trải nghiệm sâu sắc đang…