SỰ KIỆN SHOWCASE & NGÀY HỘI VĂN HÓA ĐỌC

SỰ KIỆN SHOWCASE & NGÀY HỘI VĂN HÓA ĐỌC 31/3 – 1/4/2023 NGÀY HỘI SHOWCASE Là nơi trưng bày, triển lãm các sản phẩm học tập và rèn luyện của học sinh từ đầu năm học, đây cũng là cơ hội để các em học sinh thỏa sức thể hiện bản thân, tăng trưởng về…