Chương trình học

Chương trình học gồm 3 thành phần:

  • Văn hóa – 50% thời lượng: Trên nền tảng chương trình Bộ GDĐT được triển khai theo phương pháp Kiến tạo.
  • Kỹ năng – 25% thời lượng: Chương trình rèn luyện độc đáo chỉ có tại Tuệ Đức.
  • Tiếng Anh – 25% thời lượng.
3goc